title

نقش لاگ بوک های الکترونیکی در پیاده سازی آموزش پزشکی پاسخگو

مهدوی, عبدالله and ابراهیمی, کمال and مهرتک, محمد and آرمون, عسگر (1397) نقش لاگ بوک های الکترونیکی در پیاده سازی آموزش پزشکی پاسخگو. در: همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو, 24-26 مرداد 1397, تبریز - ایران.

[img]
Preview
Image - Published Version
1MB
[img]
Preview
Image
212kB

Official URL: http://trec.tbzmed.ac.ir/fa/

Persian Abstract

مقدمه در برنامه آموزش پزشکی پاسخگو وزارت بهداشت محورهای عمده ای مانند شبکه سازی در نظام های آموزشی، تربیت نیروی انسانی متخصص، ارائه خدمات بهتر سلامت، ایجاد سیستم مدیریت آموزشی هر منطقه براساس مشکلات مطرح شده است. همگی این برنامه ها در راستای پاسخگویی به چالش های عمده حوزه سلامت در کشور ارائه شده است. از آنجائی که در ایران مانند اغلب کشورهای جهان از نظام آموزش پزشکی رضایت کامل وجود ندارد.(1) تغییر در الگوهای آموزشی، ارائه دیدگاه به فراگیران و جلب همکاری آنها در زمینه آموزش در کنار بهره گیری از متدهای جدید برای تحقق این اهداف، برای کلیه بخش های دخیل در عرصه آموزش پزشکی یک وظیفه می باشد.(2) از جمله فاکتورهای تاثیر گذار منفی در آموزش پزشکی، به ویژه در آموزش کارهای عملی، عدم وجود برنامه خاص؛ نامشخص بودن اهداف آموزشی دانسته اند که این مسئله در شیوه های آموزشی چهره به چهره، همانند آنچه که بیشتر در بخش های آموزش پزشکی کشورهای در حال توسعه اجرا می شود چشمگیر تر است.(3) برای رفع مشکلات پیش گفت از جمله برنامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سالیان اخیر پیاده سازی لاگ بوک الکترونیکی با هدف کمک به دانشجویان پزشکی برای مستندسازی تجربیات، کمک به اساتید در ارزیابی روند آموزش، کمک به مسئولین آموزشی در ارزیابی میزان موفقیت بخش آموزشی، تامین اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی مجموعه تجارب هر فراگیر در پایان هر سال تحصیلی است. این شیوه ثبت عملکرد امکان پاسخگویی دقیق، مبتنی بر مدارک و مستندات را برای هر دو گروه اساتید - دانشجویان و همچنین پیگیری روند آموزش های عملی- درمانی در مراکز آموزشی، درمانی برای بیماران و بستگان آنها مهیا می سازد. روش بررسی پژوهش حاضر به صورت مروری در سه مرحله انجام شده است. مرحله اول مطالعه اسناد بالادستی وزارت بهداشت در حوزه آموزش پزشکی، اهداف و برنامه های آن بوده است. مرحله دوم با استفاده از تحلیل اهداف و مزایای نرم افزارهای پیشنهادی آن وزارت صورت گرفت. و مرحله سوم با استفاده از کلید واژه های "آموزش پزشکی"، "آموزش الکترونیکی" و "لاگ بوک" و جستجو در پایگاه های ISC, Magiran, IranDoc و SID استفاده شده است. نتایج توسعه آموزش مجازی با هدف ثبت عملکرد بروز، دقیق و مبتنی بر مدارک و مستندات در علوم پزشکی یکی از بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی است. طراحی و راه اندازی لاگ بوک الکترونیکی یکی از مهمترین فعالیت ها در راستای اجرای این اهداف در کشور است.(4) براساس یافته های این پژوهش در کشور سامانه های لاگ بوک الکترونیک 8 رشته داخلی، زنان زایمان، طب اورژانس، روانپزشکی، جراحی، کودکان، بیهوشی و پزشکی اجتماعی که در حال حاضر حدود 6000 دستیار در آنها مشغول به تحصیل می باشند اجرا شده است.(5) لاگ بوک ها از سه طریق می توانند اینکار را به صورت مؤثر انجام دهند: اول اینکه، به عنوان یک واسط در ارزیابی گروه های کوچک نقش بازی نموده و مفید به فایده هستند. دوم، به دلیل ایجاد حس خوشایند یادگیری، تشویق و راهنمای فوری، سبب تعامل جدی بین اساتید و دانشجویان می شود و بالاخره، فضای مناسبی برای بازخورد در ارزیابی فعالیت های دانشجویان توسط مربیان می شوند.(6) پژوهش ها نشان می دهند که لاگ بوک های با قابلیت تعاملی، یک روش مفید و پاسخگو برای ارزیابی و دستیابی به اهداف یادگیری و مسئولیت های متعاقب آن است. لذا لاگ بوک های الکترونیکی فرصت هائی را برای اساتید و دانشجویان برای بازخورد فرآیند آموزش پزشکی، تعامل و ارتقاء حس مسئولیت و پاسخگویی بیشتر فراهم می آورد. به عبارتی دیگرلاگ بوک ها وسیله ای برای کنترل دستیابی به اهداف، آگاه کردن دانشجویان از اینکه آیا آنها تجربه یا فرصت لازم را برای دستیابی به اهداف عملی در یک دوره آموزشی داشته اند یا نه؟ ایجاد می کند.(7) بحث و نتیجه گیری پژوهش ها نشان داده اند که استفاده از لاگ بوک نه تنها وسیله ای برای کنترل میزان یادگیری دانشجویان توسط اساتید است، بلکه حتی مهمتر از آن دانشجویان را قادر می سازد که اساتید خود را کنترل نمایند. (8) علیرغم محدویت های از قبیل عدم تجانس در اطلاعات جمع آوری شده از لاگ بوک هر دانشجو (9) عدم آشنائی کامل با کاربرد این روش آموزشی از سوی اساتید و دانشجویان (8) کمی پژوهش های داخلی و خارجی در این زمینه و ... در نهایت می توان به این موضوع رسید که عموماً لاگ بوک ها سبب ارتقاء آموزش بالینی، تسهیل فرآیند بازاندیشی در دانش، ارائه بازخورد به فراگیران، کنترل دستیابی به اهداف و همچنین ایجاد فرصت هایی برای پاسخگو بودن در قبال فرایند آموزش پزشکی و نتیجه بخشی اقدامات درمانی روی بیماران با تعامل بیشتر بین اساتید و دانشجویان اشاره نمود.(10) بستر سازی برای ایجاد شبکه ملی لاگ بوک ها، کنترل و رصد جریان فعالیت های مربوطه در کل کشور شناسائی نقاط قوت و ضعف فعالیت های مختلف بهبود تقسیم امکانات انسانی و تجهیزات پزشکی براساس فعالیت ها و نیازهای رصد شده در هر منطقه و ایجاد زمینه برای ارتقاء آموزش پزشکی و سیاست گذاری های کلان آموزشی پاسخگو در راستای نیازهای جامعه خواهد بود.

Title

The role of electronic logbooks in implementing accountability in medical education


Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :عبدالله مهدوی
نویسنده :کمال ابراهیمی
نویسنده :محمد مهرتک
نویسنده :عسگر آرمون
Uncontrolled Keywords:آموزش پزشکی، آموزش الکترونیکی، لاگ بوک
کلیدواژه ها (انگلیسی):Medical education, e-learning, log book
Subjects:W Health professions > Medical Informatics , Information Systems W 26/55.I4
W Health professions
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Health Information Management
ID Code:10420
Deposited By: Dr. Abdollah Mahdavi
Deposited On:27 May 1397 10:02
Last Modified:27 May 1397 10:02

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...