title

بررسی میزان شیوع مایکوپلاسما هومینیس و اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم در عفونت های دستگاه تناسلی

امیر مظفری, نور and جدی, فرهاد and مسجدیان, فرامرز and حقیقی, لادن (1387) بررسی میزان شیوع مایکوپلاسما هومینیس و اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم در عفونت های دستگاه تناسلی. مجله علوم پزشکی رازی د ــ 15 (60-61). pp. 19-25. شاپا 7043-2228

[img]
Preview
Text - Published Version
207kB

Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/article-1-1058-fa.html

Persian Abstract

مقدمه: عفونت هاي تناسلي با اوره‌آپلاسما اوره‌آليتيكوم و مايكوپلاسما هومينيس در صورت عدم تشخيص و درمان بموقع، ممکن است منجر به مشکلات باليني مانند PID، سرويسيت و واژينيت گردد. اين مطالعه به منظور بررسي ميزان شيوع مايكوپلاسما هومينيس و اوره‌آپلاسما اوره‌آليتيكوم در زنان داراي PID، سرويسيت و واژينيت، و همچنين ارزيابي اثر تشخيصي دو روش کشت و PCR انجام گرفت. مواد و روش ها: اين مطالعه يک مطالعه مقطعي-توصيفي بود که از ارديبهشت 1386 تا خرداد 1387 انجام گرفت. سواب هاي اندوسرويکس از 150 بيمار مراجعه کننده به بيمارستان‌هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي ايران تهيه گرديد. نمونه ها در محيط ترانسپورت PPLO Broth به آزمايشگاه منتقل شده و پس از فيلتره شدن با فيلترهاي استريل 45/0، وارد دو محيط Arginine Broth(جهت شناسايي M. hominis) و Urea Broth(جهت شناسايي U. urealyticum) شده و در دماي 37 درجه سلسيوس در اتمسفر 5% گاز CO2 در جار شمع دار گرمخانه گذاري گرديدند. به محض ايجاد تغيير رنگ، جهت مشاهده کلني به محيط PPLO Agar انتقال داده شدند. نمونه هاي مربوط به PCR تا زمان انجام تست در C ْ20- نگهداري شدند. جهت شناسايي M. hominis از پرايمرهاي RNAH1 و RNAH2 براي تکثير ژن 16S rRNA استفاده شد و جهت شناسايي U. urealyticum، پرايمرهاي U4 و U5 براي تکثير ژن Urease بکار گرفته شدند. نتايج: با روش كشت شيوع اوره‌آپلاسما اوره‌آليتيكوم 7/36% و شيوع مايكوپلاسما هومينيس 7/8% بود. در حاليکه با روش PCR شيوع اوره‌آپلاسما اوره‌آليتيكوم 3/45% و شيوع مايكوپلاسما هومينيس6/20% بود. 4 مورد از نمونه‌ها داراي مهاركننده گزارش شدند. حساسيت و ويژگي PCR در برابر کشت به‌ترتيب 7/90% و 3/79% براي اوره‌آپلاسما اوره‌آليتيکوم و 2/69% و 4/83% براي مايکوپلاسما هومينيس بدست آمد. مبتلايان به واژينيت بيشترين موارد مثبت(6/30%) را شامل ‌شدند و بيماران قرار گرفته در گروه سني 28-18، نزديك به نيمي از موارد مثبت را به خود اختصاص داده‌اند. بحث و نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان داد که روش PCR علاوه‌بر حساسيت و اختصاصيت بيشتر، و عدم وابستگي به وجود باکتري زنده در نمونه هاي باليني، داراي مزيت ديگري نيز مي‌باشد و آن سريع بودن تشخيص است. بطوري‌كه زمان از 5 تا 10 روز براي كشت، به 1 تا 2 روز براي PCR كاهش مي‌يابد. شناسايي اوره‌آپلاسما اوره‌آليتيکوم در 3/45% و مايکوپلاسما هومينيس در 6/20% از نمونه‌هاي باليني لزوم توجه بيشتر به اين باكتري‌ها را نشان مي‌دهد. لذا لازم است كه روش‌هاي مولكولي ‌مربوط به شناسايي اين ارگانيسم‌ها در آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي راه‌اندازي شوند و متخصصين زنان-زايمان و ارولوژي براي تاييد مشاهدات باليني خود از وجود اين آزمون‌ها بهره ببرند.

Title

Prevalence of Mycoplasma hominis and Ureaplasma urealyticum in Genital Tract Infections

English Abstract

Background and Aim: Mycoplasmas are the smallest bacteria capable of independent growth in artificial media. Mycoplasma hominis is associated with pre-mature birth, rupture of amniotic membranes and postdelivery fever. Ureaplasma urealyticum is similarly associated with chorioamnionitis and low-birth weight infants. Both of these bacteria can easily get transferred into newborns during childbirth leading to pneumonia, meningitis, cerebral abscesses and other complications. This study was conducted in order to survey the prevalence of these two microorganisms in women suffering from genital infections.Materials and Methods:The study was descriptive. Endocervical swabs were collected from a total of 205 women with genital tract infections who referred to various hospitals affiliated to Iran University of Medical Sciences in Tehran. The swabs were placed in PPLO broth transport media and immediately sent to laboratory. Following filtration through 0.45 μm pore-size disposable filters, the filtrates were cultured into Arginine broth and Urea broth. In cases of color change, the broth media were sub-cultured into PPLO agar plates. All media were incubated at 35°C under elevated CO2atmosphere.Results: From the total of 205 endocervical swabs, 64 samples (31.18%) were positive for Ureaplasma urealyticum and 16 samples (7.76%) were positive for Mycoplasma hominis. The highest prevalence of positive cases was among the 29-39 years of age group (34 patients) and belonged to women diagnosed with vaginitis (36 patients). Conclusion: The results of this survey indicate that the prevalence rate of Mycoplasma hominis and Ureaplasma urealyticum infections among symptomatic Iranian women is in the intermediate range. Due to fact that the prevalence rates of these infections are probably on the rise, more attention needs to bepaid to their role as an important etiologic factor of urogenital infections. Its prompt culture in routine clinical laboratories and immediate treatment should be considered as a health care priority.Key words: 1) Mycoplasma hominis 2) Ureaplasma urealyticum 3) Genital Tract Infection

Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :نور امیر مظفری
نویسنده :فرهاد جدی
نویسنده :فرامرز مسجدیان
نویسنده :لادن حقیقی
Additional Information:Indexing in: Google scholar, DOAJ, SID, ISC, Index Copernicus
Uncontrolled Keywords:مایکوپلاسما هومینیس، اوره‌آپلاسما اوره‌آلیتیکوم، عفونت دستگاه تناسلی
کلیدواژه ها (انگلیسی):Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Genital Tract Infection
Subjects:QW Microbiology and Immunology
WP Gynecology
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Pathology
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Anatomy
ID Code:10513
Deposited By: Dr. Farhad Jeddi
Deposited On:27 Mar 1398 11:19
Last Modified:19 May 1398 14:51

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...