title

بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک و بالینی کودکان مبتلابه کالاآزار بستری شده در بیمارستان بوعلی طی سال های 1390 تا1395

احدی, عادل and براک, منوچهر and شرقی, افشان and میرزا رحیمی, مهرداد and میرزائی, مریم (1397) بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک و بالینی کودکان مبتلابه کالاآزار بستری شده در بیمارستان بوعلی طی سال های 1390 تا1395. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
733kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
190kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

13kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

299kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

سابقه و هدف: لیشمانیوز احشایی (کالاآزار) یکی از بیماریهای تهدیدکننده ی حیات عفونی- انگلی است که از نظر بهداشتی اهمیت زیادی دارد. میزان توجه به لیشمانیوز به عنوان یک مشکل بهداشت عمومی افزایش یافته است. لیشمانیوزجزء بیماریهای اندمیک ایران و بیش از 80 کشور جهان محسوب می شود. باتوجه به اهمیت تشخیص زودرس وبه موقع وصحیح وبه تبع ان درمان کالازار به علت کشندگی شدیدو 100% و تغییرات اب و هوایی و زیست محیطی در مناطق مختلف و تاثیر ان روی گسترش بیماری بر ان شدیم تا تغییرات الگوی اپیدمیولوژیک وویژگی های بالینی ان را بررسی کنیم چون تنوع زیادی که درفرم های بالینی و موقعیت های اپیدمیولوزی بیماری وجود دارد نشان دهنده این است که هر کانونی به اصول و روش های کنترل خاص خود نیاز دارد. مواد و روش‌ها: کلیه بیمارانی که از سال 90 تا 95 با تشخیص کالاازار در بیمارستان بوعلی بستری شده اند، مورد مطالعه قرار گرفتند و پرونده ی آن ها مورد مطالعه قرار گرفت.در این مطالعه 46 پرونده بررسی شد . که 31 مورد ان ها تشخیص قطعی لیشمانیوز داشتند که وارد مطالعه شدند. پرسشنامه های مربوطه شامل اطلاعات دموگرافیکی نظیر سن، جنسیت، قد، وزن، محل زندگی، سطح تحصیلات خانواده، سابقه بیماری های خانوادگی، علایم برای دستیابی به اهداف تعیین شده تکمیل شد. بعد از تکمیل کردن پرسشنامه که اطلاعات حاصل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و داده های مطالعه سرانجام در نرم افزار SPSS آنالیز شد. یافته‌ها: بررسی اطلاعات دموگرافیکی 31 کودک مبتلا به لشمانیوز احشایی نشان داد 18 نفر (58/1٪)دختر و مابقی پسر بوده‌اند. از این تعداد 25 نفر (80/6٪) در بازه‌ی سنی زیر 2 سال قرار داشته‌اند. میانگین سنی بیماران 32/3±25/8 ماه، بود.بیش از نصف مبتلایان (61/3٪) در منطقه‌ی مغان (گرمی، پارس‌آباد، اصلاندوز) سکونت داشتند شروع علائم بالینی در 10 مورد (32/3٪)از بیماران در زمستان بوده است. تب، بعنوان شایع‌ترین علامت بالینی مشاهده شده در کودکان مبتلا به کالاآزار، در 29 کودک (93/5٪)مشاهده شد. از مجموع 27 کودک با شرح حال مشخص زمان شروع علائم، بیماری 17 کودک (63٪)در حدفاصل بین 4-2 هفته از شروع علائم بالینی مربوط به لیشمانیوز احشایی تشخیص داده شد.26 کودک آنمی داشتند. نتیجه‌ی آزمایش DAT در 27 کودک (87/1٪) مثبت ودرمابقی منفی ثبت شده است.در 14 مورد (58/3٪)شواهد قطعی برای تایید لیشمانیوز وجود داشت با این حال، در 7 بیماری که در طول دوره‌ی درمانی خود آمفوتریسین دریافت می‌کرده‌اند، 6 مورد (87/7٪) هیپوکالمی و یک مورد (14/3٪) هپاتوتوکسیسیته مشاهده شد. نتیجه گیری: بیشتر موارد لیشمانیوز احشایی در استان اردبیل در سنین زیر 2 سال اتفاق می‌افتد. شیوع بیماری لیشمانیوز احشایی در فصل زمستان بیشتر از سایر فصول است. بروز لیشمانیوز احشایی در منطقه‌ی دشت مغان بیشتر از سایر مناطق می‌باشد. در تابلوی بالینی بیماران تب، کم خونی و بزرگی طحال و کبد بسیار شایع بود. به نظر می‌رسد استفاده از DAT در ترکیب با علائم بالینی، برای شروع درمان مناسب‌تر از انجام آسپیراسیون مغز استخوان در تمام بیماران باشد.

Title

Epidemiological and Clinical Characteristics of Pediatric Patients with Leishmaniasis hospitalized in BooAli Hospital during 2011-2016

English Abstract

Background and objective: Visceral leishmaniasis (Kala-Azar) is one of the most important health-related parasitic infectious diseases. The rate of attention to leishmaniasis has increased as a public health problem. Leishmaniasis is an endemic disease in Iran and more than 80 countries worldwide Considering the importance of early diagnosis and timely diagnosis, and consequently the treatment of calazar due to severe and 100% lethality, and climate and environmental changes in different areas and their impact on the spread of the disease, we looked at changes in epidemiological patterns and clinical features. Because of the wide variety of clinical forms and epidemiologic conditions of the disease, each focuses on its own principles and methods of control. Methods: All patients who were admitted to Bou Ali Hospital during 2011-2016 with a qualitative diagnosis were studied. In this study, 46 cases were examined. 31 of them had a definite diagnosis of leishmaniasis that were included in the study. The relevant questionnaire included demographic information such as age, gender, weight, place of living, level of family education, family history of diseases, symptoms to complete the specified goals. After completing the questionnaire, the data were analyzed in SPSS software. Results: Demographic data of 31 children with visceral leishmaniasis showed that 18(58.1%) cases were girls and the rest were boys. Of these, 25 (80.6%) were below the age of 2 years. The average age of the patients was 25.8 ± 32.3 months. More than half (61.3%) of the patients were in the Moghan region (Garmi, Parsabad, Aslandoz). Clinical symptoms began in 10 (32.3%) patients in the winter. Fever was the most commonly observed clinical symptom in children with kala_ azar (93.5%) . Of 27 children with a history of symptom onset, 17 children (63%) were diagnosed at the interval of 2-4 weeks. The result of the DAT test was positive in 27 children (87.1%) and the rest was negative. In the 14 cases (58.3%), there was definitive evidence to confirm the presence of leishmaniasis. However, in 7 patients receiving amphotericin during their treatment period, 6 cases (85.7%) and one case (14.3%) Hepatotoxicity was observed. Conclusion; Most cases of visceral leishmaniasis occur in Ardabil province under the age of 2 years. Visceral leishmaniasis is more common in winter than in other seasons. The incidence of visceral leishmaniasis in the Moghan plain is higher than in other regions. In the clinical presentation of patients, fever, anemia and enlargement of the spleen and liver were very common. The use of DAT in combination with clinical symptoms seems to be more suitable for initiating treatment than bone marrow aspiration in all patients

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :عادل احدی
استاد راهنما :منوچهر براک
استاد مشاور :افشان شرقی
استاد مشاور :مهرداد میرزا رحیمی
دانشجو :مریم میرزائی
Additional Information:شماره پایان نامه : 803 ، پایان نامه دکتری حرفه ای پزشکی
Uncontrolled Keywords:لیشمانیوز ، اپیدمیولوژیک، کالاآزار
کلیدواژه ها (انگلیسی):Leishmaniasis, epidemiologic, Kala-Azar
Subjects:QX Parasitology
WS Pediatrics
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
ID Code:10610
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:10 Aug 1397 12:46
Last Modified:17 Jan 1399 09:13

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...