title

بررسی فراوانی، ويژگی های دموگرافيک، اتيولوژيک و يافته های بالينی و پاراکلينيکی بيماران مراجعه کننده با ترومبوز سينوس وريدی مغزی به مرکز آموزشی و درمانی علوی شهر اردبيل در طول 5 سال از سال 1392 تا 1396

عطالو, ابوالفضل and فتاح زاده اردلانی, قاسم and شرقی, افشان and عزتی وند, حامد (1397) بررسی فراوانی، ويژگی های دموگرافيک، اتيولوژيک و يافته های بالينی و پاراکلينيکی بيماران مراجعه کننده با ترومبوز سينوس وريدی مغزی به مرکز آموزشی و درمانی علوی شهر اردبيل در طول 5 سال از سال 1392 تا 1396. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
406kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
105kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

183kB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

5kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

سابقه و هدف: ترومبوز سینوس های وریدی مغز یکی از انواع نادر سکته های مغزی است که در نتیجه ایجاد لخته خون در سینوس های وریدی که مسئول تخلیه خون از مغز می باشند، ایجاد می گردد. تشخيص آن به علت طيف علايم باليني وسيع ممكن است با تأخير داده شود، اهمیت تشخیص به موقع این بیماری در این است که با درمان زودهنگام می توان از مرگ و ایجاد عوارض جدی و مادام العمر در بسیاری از بیماران جلوگیری کرد. همچنین شناخت علل زمینه ای و سایرعوامل تاثیرگذار در بروز این بیماری، پیشگیری از این بیماری را میسر می سازد. مواد و روش ها: مطالعه انجام شده از نوع توصیفی مقطعی بود. جامعه آماری شامل کلیه بیماران بستری با تشخیص اولیه ترومبوز سينوس وريدی مغزی، در مرکز آموزشی و درمانی علوی شهر اردبيل در طول 5 سال از سال 1392 تا 1396 که طی بستری، تشخیص اولیه تایید شده و با تشخیص نهایی ترومبوز سینوس وریدی مغزی مرخص شده اند، بود. پرونده ی بیماران مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات مربوط به آزمایشات و یافته های بالینی و پاراکلینیکی در چک لیست های مربوطه نوشته شد. یافته ها: در این مطالعه 28 بیمار مورد بررسی قرار گرفت. میانگین سنی بیماران مطالعه‌ی حاضر 8.7±36.6 سال بوده و اکثر بیماران در گروه سنی کمتر از 30 سال قرار داشتند 15 بیمار زن (53.6٪) و مابقی مرد بودند. بررسی علائم بالینی بیماران در مطالعه‌ی حاضر نشان داد که شیوع علائم بالینی به ترتیب مربوط به سردرد، سرگیجه، استفراغ، اختلال بینایی، تشنج، اختلالات حرکتی، پاپیل‌ادم، اختلالات حسی، افت هوشیاری و اختلال تکلم بود. مطالعه‌ی حاضر نشان داد سینوس ساژیتال فوقانی، شایع‌ترین ورید درگیر در بیماران می‌باشد. همچنین مطالعه‌ی حاضر نشان داد که 53.4 درصد زنان مبتلا، مصرف دارو‌های ضد بارداری خوراکی داشته‌اند و 46.2 درصد بیماران مرد، مصرف روزانه دخانیات یا سوء مصرف مواد مخدر داشته‌اند. 10 نفر یافته های مبنی بر ایسکمی بافتی (35.7 درصد) و 4 نفر خون ریزی داخل جمجمه ای (14.3درصد) داشتند. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد شیوع بالای ترومبوز سینوس وریدی مغز در زنان نسبت به مردان می تواند نشانه ارتباط این بیماری با فاکتورهایی مانند قرص ضد بارداری خوراکی، حاملگی و دوره نفاس باشد. همچنین با توجه به این که سرگیجه به همراه استفراغ دومین و سومین شکایت شایع بیماران بوده است وجود این دو شکایت مهم در بیماران به همراه سردرد که اصلی ترین تظاهر در بیماران است می تواند وجه افتراق سردرد ناشی از این بیماری با سایر سردردهای معمول باشد و جهت تشخیص به کمک بیاید.

Title

Study of prevalence, demographic, etiologic and clinical characteristics and laboratory findings in patients admitted with cerebral venous sinus thrombosis in Alavi hospital of Ardabil city since 2012 to 2017

English Abstract

Background and objective: Cerebral venous sinus thrombosis (CVST) is less common than most other types of stroke but can be more challenging to diagnose. Due to the widespread use of MRI and rising clinical awareness, CVST is recognized with increasing frequency. In addition, it is now known to have a more varied clinical spectrum than previously realized. Because of its myriad causes and presentations, CVST is a disease that may be encountered not only by neurologists and neurosurgeons, but also by emergency clinicians, internists, oncologists, hematologists, obstetricians, pediatricians, and general practitioners. Methods: In this descriptive study, the statistical population included all patients diagnosed with cerebral venous sinus thrombosis in Alavi hospital of Ardabil city during 5 years from 2012 to 2017. Patients' records were examined and data of clinical and para-clinical findings were collected in relevant questionnaires. Results: The mean age of the patients in this study was 36.6 ± 8.7 years and 53.6% of patients were female .The most prevalent symptoms and signs among the study population were headache, dizziness, vomiting, visual impairment, seizure, motor disorders, papilledema, sensory disorders, loss of consciousness and speech disorders. The present study showed that the superior sagittal sinus is the most common vein involved in CVST disease. The most common reasons were taking oral contraceptive pills (OCP), Smoking and drug addiction. Thrombotic occlusion often affected the sagittal and then transverse sinuses.10 cases had findings based on ischemia and 4 had intracranial hemorrhage. Conclusion: The results of previous studies regarding the high incidence of CVST in females were confirmed. Most of the patients were under the age of 40 years. Headache and dizziness were the main clinical symptoms, and thrombotic occlusion often affected the sagittal and then transverse sinuses. OCP usage in women and smoking in men were identified as the main risk factors for CVST in each sex.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :ابوالفضل عطالو
استاد مشاور :قاسم فتاح زاده اردلانی
استاد مشاور :افشان شرقی
دانشجو :حامد عزتی وند
Additional Information:شماره پایان نامه :0697 ، پایان نامه دکتری حرفه ای پزشکی
Uncontrolled Keywords:ترومبوز سینوس ورید مغزی، اتیولوژی، علائم، سینوس ساژیتال فوقانی
کلیدواژه ها (انگلیسی):Cerebral venous sinus thrombosis, Sign, Symptom
Subjects:WL Nervous system
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Dermatology , Psychiatry , Neurology
ID Code:10646
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:13 Aug 1397 17:47
Last Modified:08 Feb 1399 08:20

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...