title

برآورد اثرات بهداشتي ناشي از مواجهه با آلاينده ذرات معلق كمتر از 10 ميكرون با استفاده از مدل Air Q در شهر اهواز در سال1388

گودرزی, غلامرضا and گراوندی, سحر and سعیدی مهر, سعید and محمدی, محمدجواد and وثوقی, مهدی and سلمانزاده, شکرالله and احمدی آنکالی, کامبیز and نیسی, عبدالکاظم and بابایی, علی اکبر (1394) برآورد اثرات بهداشتي ناشي از مواجهه با آلاينده ذرات معلق كمتر از 10 ميكرون با استفاده از مدل Air Q در شهر اهواز در سال1388. فصلنامه علمي پژوهشي سلامت و محیط ــ 8 (1). pp. 117-126. شاپا 2008-2029

[img]
Preview
Text - Published Version
586kB

Official URL: http://ijhe.tums.ac.ir/article-1-5509-fa.html

Persian Abstract

زمينه و هدف: طبق برآوردهاي سازمان بهداشت جهاني تقريبا هر سال 150000 نفر در جنوب آسيا در اثر بيماري هاي قلبي– عروقي، تنفسي و سرطان ريه ناشي از آلودگي هوا دچار مرگ زودرس مي شوند. نتايج مطالعات در خصوص اثرات كوتاه مدت و بلند مدت به صورت موارد بستري، مراجعه به پزشك، تعداد موارد يك بيماري خاص، مرگ و تعداد سال هاي از دست رفته زندگي (YOLL) گزارش مي شود. در اين مقاله هدف اين است كه به اثر آلاينده PM10 بر سلامت انسان پرداخته شود. مدل كامپيوتري (Air Quality Health Impact Assessment) 2.2.3 Air Q جهت ارزيابي اثرات سوء ناشي از در معرض قرار گرفتن آلاينده PM10 بر سلامت انسان در اهواز در سال 1388 استفاده گرديد. تماس طولاني مدت با ذرات معلق بصورت كاهش در طول عمر شخص، خود را نشان مي دهد. ميزان شيوع برونشيت و كاهش عملكرد ريوي در بچه ها و بزرگسالان حتي در غلظت هاي متوسط ساليانه ذرات معلق زير (20μg/m3 (PM2.5 و (30μg/m3 (PM10ديده شده است. عمده منابع انتشار ناشي از دخالت بشر در خصوص ذرات معلق ترافيك جاده اي(25-10 درصد)، احتراق ثابت(55-40 درصد) و فرايندهاي صنعتي(30-15 درصد) هستند. روش بررسي: در اين مطالعه داده هاي مورد نياز از سازمان محيط زيست و سازمان هواشناسي اهواز گردآوري گرديد. در مرحله بعد با توجه به خام بودن داده ها توسط نرم افزار Excelپردازش (مجموعه دستورات تصحيح دما و فشار، ميانگين گيري، كد نويسي) داده ها انجام گرديد. در مرحله آخر داده هاي پردازش شده توسط Excel به مدل Air Qداده شد. اين مدل يك ابزار معتبر و قابل اعتماد به منظور برآورد اثرات كوتاه مدت آلاينده هاي هوا توسط سازمان بهداشت جهاني معرفي شده است. اين مدل شامل چهار اسكرين ورودي (Supplier، AQ data، Location، Parameter) و دو اسكرين خروجي (Table، Graph) است. يافته ها: يافته ها نشان دادند كه ايستگاه هاي اداره كل و نادري به ترتيب بيشترين و كمترين غلظت PM10را داشته اند، همچنين متوسط ساليانه، متوسط تابستان، متوسط زمستان و صدك 98 اين آلاينده در شهر اهواز به ترتيب برابر با 261، 376، 170 و μg/m3 1268 بوده است. با توجه به نتايج حاصل تعداد كل مرگ ها منتسب به تماس با PM10 در يك سال 1165 نفر بوده است. نتيجه گيري: نرم افزار Air Q با استفاده از داده هاي پردازش شده توسط اكسل، خطر نسبي، بروز پايه و جزء منتسب را محاسبه نموده و حاصل كار را به صورت مرگ و مير نمايش مي دهد. ذكر اين نكته الزامي است كه هيچ مدلي وجود ندارد كه بتواند اثرات تمام آلاينده ها را يكجا و روي هم برآورد نمايد. با توجه به نتايج حاصل تعداد موارد تجمعي مرگ قلبي عروقي با توجه به برآورد حد وسط خطر نسبي در اثر تماس با PM10 طي يكسال 612 نفر بوده است كه 52 درصد اين تعداد مربوط به غلظت كمتر از μg/m3 300 است. همچنين تعداد موارد تجمعي مرگ ناشي از بيماري هاي تنفسي با توجه به برآورد حد وسط خطر نسبي در اثر تماس با PM10 طي يكسال 114 نفر بوده است. تعداد تجمعي موارد مراجعه سرپائي به علت بيماري تنفسي منتسب به PM10در يك سال 1551 نفر بوده است. 36 درصد موارد فوق در روزهاي با غلظت كمتر از μg/m3 200 رخ داده است.

Title

Estimation of health effects for PM10 exposure using of Air Q model in Ahvaz City during 2009

English Abstract

According to the estimates of W.H.O., approximately 150000 persons are annually affected by early death of cardiovascular, respiratory disease, and lung cancer resulted from air pollution in south Asia. The short-term and long-term effects are reported as hospital admission, consulting with a physician, number of special disease, death and years of life lost (YOLL(. The purpose of this paper is to discuss the effects of PM10 pollution on human health. AirQ 2.2.3 (Air Quality Health Impact Assessment( Model was used to evaluate adverse health effects caused by PM10 exposure in Ahvaz during 2009. Long-term exposure with suspended particulates are expressed as decreasing personal life. The prevalence of bronchitis and reduced lung function in children and adults, even at annual average concentrations of particulate matter below 20 μg/m3 (PM2.5( and 30 μg/m3 (PM10( have been observed. Major sources of emissions resulting from human intervention in particulate matter are road traffic (25-10%), stationary combustion (55-40%), and industrial processes (30-15%)

Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :غلامرضا گودرزی
نویسنده :سحر گراوندی
نویسنده :سعید سعیدی مهر
نویسنده مسئول :محمدجواد محمدی
نویسنده :مهدی وثوقی
نویسنده :شکرالله سلمانزاده
نویسنده :کامبیز احمدی آنکالی
نویسنده :عبدالکاظم نیسی
نویسنده :علی اکبر بابایی
Additional Information:Indexing in: Google scholar, ISC, Magiran, SID
Uncontrolled Keywords:نرم افزار Air Q، خطر نسبي، کمي سازي، سلامت انسان، اهواز.
Subjects:WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health
WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health

WA Public Health
WA Public Health
Divisions:Faculty of Health > Department of Environmental health
ID Code:10891
Deposited By: دکتر مهدی وثوقی نیری
Deposited On:02 Apr 1398 11:41
Last Modified:02 Apr 1398 11:45

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...