title

آموزگاران علم و معنا

موسوی موحدی, علی اکبر and امانی, مجتبی and کیانی بختیاری, ابوالفضل (1384) آموزگاران علم و معنا. رهیافت ــ (35). pp. 66-73. شاپا 2690-1027

[img]
Preview
Text - Published Version
209kB

Persian Abstract

نوآموزان، دانش آموزان و دانشجویان در راستای رشد علمی و معنوی خود نیازمند به مربیان آگاه و توانا می باشند که علاوه بر یادگیری روش علم یابی بتوانند روح خود را وسعت بخشیده و در راستای اخلاق کریمه و انسانی رشد نمایند. انسان های د انشمند، آگاه، پرمایه و (Mentors) آموزگاران علم و معنا مرشدانی هستند که چراغ هدایت را برای نوآموزان بدست گرفته و آنها را چند منظوره تربیت می نمایند تا هم آموزنده علم روز و دانش مدار باشند و هم انسانهایی با مناعت طبع و کرامت نفس و برخوردار از فضایل اخلاقی به جامعه تحویل نمایند. آموزگاران ع لم و معنا دریچه های گوناگون یک پدیده را به نوآموز می آموزاند و آنها را از ماهیت تک بعدی خارج و آگاهی های زمانه و تجربه جهان دیدگان را بر سینه آنان حک می نمایند. آموزگاران علم و معنا، علاوه بر پرورش استعدادهای درونی دانش آموز و دانشجو، آنها را در برابر هج مه های علمی دیگران و سایر تحریم ها مقاوم ساخته و انسانهای پرطاقت و چند بعدی می سازند تا نور دانش آنان بر تارک جامعه تابان گردد . امروز دانشجویان نیاز به چنین مرشدانی دارند تا استعدادهای آنان از حالت بالقوه به فعلیت درآید تا بتوانند نیازهای بشری را درسایه مدیریت دانش خود رفع نموده وساختار جامعه متعالی را سازمان دهند.

Title

Mentors and Mentees


Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :علی اکبر موسوی موحدی
نویسنده :مجتبی امانی
Uncontrolled Keywords:آموزگار علم و معنا، رشد چند بعدی، نوآموزان، دانش، خرد، تجربه، توسعه شخصیت و مهارت.
Subjects:W Health professions > W.20.55 H9 special topics A-Z (Human expenmentation
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Biophysics
ID Code:1100
Deposited By: Dr Mojtaba Amani
Deposited On:22 Dec 1388 04:27
Last Modified:20 Jan 1393 13:17

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...