title

ناكارآمدي عامل تأثيرگذار (IF) در ارزيابي مقالات علمی

امانی, مجتبی ، بابا احمدی, ابوذر (1384) ناكارآمدي عامل تأثيرگذار (IF) در ارزيابي مقالات علمی. رهیافت ــ (36). ص.ص.70-76. شاپا 2690-1027

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
299kB

خلاصه فارسی

مؤسسه اطلاعات علمي 1 براي ارزيابي مجلات سه شاخص در نظر گرفته است: الف) عامل تأثيرگذار2 ب) شاخص‌فوريت 3 ج) نيمه عمر استناد4 . براي آشنايي با اين شاخص‌ها لازم است به منحني استناد كه شكل كلي آن براي تمام مجلات تقريباً يكسان مي‌باشد توجه شود (شكل 1). در اين شكل ميزان استنادات داده شده به يك مجله نسبت به زمان رسم شده است]1[. مشاهده مي‌شود كه در ابتداي شيب منحني اندك است، به اين دوره كه معمولاً خيلي كوتاه مي‌باشد، دوره تولد گفته مي‌شود كه در شكل 1 اين دوره كمتر از يك سال است. پس از گذر از اين دوره ميزان استنادات به مجله با شيب تندتري رشد مي‌كند و به اين دوره، دوره باروري يا زايندگي گفته مي‌شود و پس از اين دوره، دوره مرگ يا نازايي آغاز مي‌شود كه ميزان استنادات به مجله به صورت تدريجي 5 كاهش مي‌يابد.

عنوان انگليسي

The inefficiency of impact factor (IF) in the evaluation of scientific articles,


نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :مجتبی امانی
نویسنده :ابوذر بابا احمدی
کلید واژه ها:ارزیابی مقالات ، عامل تأثیر گذار ، شاخص فوریت ، نمیه عمر استناد ، ناکارآمدی عامل تأثیر گذار
موضوعات :W حرفه پزشکی > W 26/55.I4 انفورماتیک پزشکی ، سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش بیوفیزیک
کد شناسایی :1101
ارائه شده توسط : دکتر مجتبی امانی
ارائه شده در تاریخ :22 اسفند 1388 04:17
آخرین تغییر :20 فروردین 1393 13:14

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...