title

مبانی بافت شناسی برای رشته های علوم آزمایشگاهی و مامایی

سقا, محسن (1379) مبانی بافت شناسی برای رشته های علوم آزمایشگاهی و مامایی. [منابع آموزشی ]

[img] PDF - نسخه ثبت شده
محدود به فقط پرسنل سامانه

36kB
[img] Microsoft Word - نسخه ثبت شده
محدود به فقط پرسنل سامانه

896kB

عنوان انگليسي

Principles of histology for laboratory sciences and midwifery students


نوع سند :منابع آموزشی
زبان سند : فارسی
نگارنده :محسن سقا
کلید واژه ها:سلول شناسی - بافت شناسی -
موضوعات :QS آناتومی انسان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش علوم تشريح
کد شناسایی :1113
ارائه شده توسط : دکتر محسن سقا
ارائه شده در تاریخ :19 مرداد 1389 03:28
آخرین تغییر :26 شهریور 1391 08:53

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...