title

ارزیابی زیست محیطی چرخه حیات سامانه مدیریت پسماند شهری اردبیل

میرغفاری, نوراله and مرادی, حسین and عالیقدری, مرتضی and نظری, هادی (1396) ارزیابی زیست محیطی چرخه حیات سامانه مدیریت پسماند شهری اردبیل. Masters (پایان نامه) دانشگاه صنعتی اصفهان.[img] Text
محدود به Repository staff only

2MB
[img]
Preview
Text
149kB

Official URL: https://www.iut.ac.ir/fa

Persian Abstract

امروزه همراه با رشد صنعتی جوامع، سیر صعودی جمعیت در شهرها، تغییر کیفیت پسماندها، مسائل و مشکلات شهری نیز رو به فزونی نهاده است، به همین دلیل مدیریت پسماندها و روابط متقابل عناصر موجود در این سیستم در چند دهه اخیر یکی از مهم‌ترین مسائل نگران کننده جوامع بشری بوده است. از این رو، استقرار سامانه مدیریت پسماند ضروری است. در سیستم مدیریت مواد زاید جامد، با توجه به میزان تولید و ترکیب پسماند، گزینههای مختلفی برای مدیریت آن وجود دارد که علاوه بر هزینههای اقتصادی، بار محیط زیستی مختلفی را در بر دارند. چنین کاری را میتوان با ابزارهای ارزیابی زیست محیطی مثل ارزیابی چرخه حیات انجام داد. با استفاده از ارزیابی چرخه حیات می‌توان یک نگاه جامع از کل فرایندهای موجود و قابل اجرا و اثرات زیست محیطی ایجاد شده توسط آن‌ها را بدست آورد و تصمیم گیران و ذینفعان مربوط این بخش را در انتخاب گزینه برتر از لحاظ زیست محیطی و اقتصادی یاری کند. در این پژوهش از روش ارزیابی اثرات چرخه حیات برای بررسی اثرات زیست محیطی و اقتصادی گزینه‌های مختلف مدیریت پسماند شهر اردبیل استفاده شد. بدین منظور پس از بررسی روش مدیریت کنونی و نحوه دفع پسماند در شهر اردبیل و با اطلاع از کمیت و کیفیت پسماند تولیدی، همچنین با در نظر گرفتن روش‌های نوین دفع پسماند، اقدام به تعریف و مدل سازی پنج سناریو نمودیم. این پنج سناریو شامل: (1) جمعآوری پسماند، تفکیک، کمپوست کردن، دفن غیر بهداشتی (ذخیره موقت) بدون جمعآوری و استحصال انرژی. (2) جمعآوری پسماند، تفکیک، کمپوست و هاضم بی‌هوازی، نیروگاه زباله سوز، دفن باقی مانده‌ها وخاکستر در لندفیل بهداشتی. (3) جمعآوری پسماند، تفکیک، نیروگاه زباله سوز، دفن باقی مانده‌ها وخاکستر در لندفیل بهداشتی همراه با جمعآوری گاز متان و استحصال انرژی. (4) جمعآوری پسماند، تفکیک در مبدا با 6% افزایش ظرفیت،کمپوست کردن، دفن در لندفیل بهداشتی همراه با جمعآوری گاز متان و استحصال انرژی. (5) جمعآوری پسماند، بدون تفکیک در مبدا، دفن غیر بهداشتی بدون جمعآوری و استحصال انرژی. سپس سناریو‌های تعریف شده را با استفاده از مدل IWM-2 مدل سازی کردیم، تا اثرات زیست محیطی و هزینه‌ سناریوها برآورد شود. در مرحله ارزیابی اثرات، تنش‌های فهرست شده مدل IWM-2 برای رسیدن به نمایه اکولوژیکی با توجه به پنج طبقات اثر تعریف شده (مصرف منابع انرژی، پتانسیل گرمایش جهانی، گازهای اسیدی، مه دود فتوشیمیایی و خروجی‌های سمی) ویژگی سازی و وزن دهی شدند، مقادیر سیاهه شده در فاکتور‌های ویژگی سازی ضرب شدند و در نهایت نمایه بوم شناختی برای هر یک از سناریوها بدست آمد؛ در آخرین مرحله مناسب‌ترین سناریو از لحاظ زیست محیطی و اقتصادی مشخص و پیشنهاد گردید. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد، سناریوی چهارم با فرض این که از کل پسماند وارد شده به این سناریو، حدود 20% آن تفکیک و بازیافت، و حدود 65% به کارخانه کمپوست منتقل شد و بقیه پسماند و ریجکت تولیدی از مرحله MRF و کارخانه کمپوست به سایت لندفیل بهداشتی منتقل شدند، به عنوان بهترین گزینه مدیریتی، علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی، از لحاظ بار زیست محیطی انتخاب شد.

Title

Life cycle assessment of the Ardabil municipal solid waste system


Item Type:Thesis (Masters)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :نوراله میرغفاری
استاد راهنما :حسین مرادی
استاد مشاور :مرتضی عالیقدری
دانشجو :هادی نظری
Uncontrolled Keywords:چرخه حیات، مدیریت پسماند شهری، اردبیل
کلیدواژه ها (انگلیسی):Life cycle, municipal solid waste, Ardabil
Subjects:WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health
WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health

WA Public Health
WA Public Health
Divisions:Faculty of Health > Department of Environmental health
ID Code:11238
Deposited By: Dr Morteza Alighadri
Deposited On:09 Nov 1397 15:49
Last Modified:09 Nov 1397 15:49

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...