title

بررسی وضعیت بهداشت محیط شهر مشکین شهر

اسدی, محمود and ناصری, سیمین and محوی, امیرحسین and عالیقدری, مرتضی (1374) بررسی وضعیت بهداشت محیط شهر مشکین شهر. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی تهران.

This is the latest version of this item.
[img] Text
محدود به Repository staff only

82MB
[img]
Preview
Text
2MB
[img]
Preview
Text
2MB

Official URL: https://www.tums.ac.ir/

Persian Abstract

در آستانه شروع قرن بیست و یکم، همزمان با پدیده رشد سریع و انفجاری جمعیت، مسئله اکوسیستم جهانی و محیط زیست و آلودگی آن و در رأس همه این ها، انسان به عنوان مؤثرترین عامل تغییر دهنده این اکوسیستم، فکر تمام جهانیان را به خود مشغول کرده است. کشور ایران هم برای شروع کار، اقدام به برنامه ریزی در جهت حفظ و ایجاد محیط زیست و شهر سالم نموده و در این راستا موضوعات مختلف بهداشت محیط شهری اعم از آب، فاضلاب، زباله، هوا، سروصدا، اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی، مسکن، فضای سبز، مدارس و بیمارستان ها در شهر مشکین شهر مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. هدف اساسی این پژوهش، تعیین وضعیت بهداشت محیط شهر مشکین شهر برای برنامه ریزی های دراز مدت بوده است. روش تحقیق و شیوه کار در تمامی زمینه ها براساس جمع آوری اطلاعات از منابع مختلف و تکمیل آن ها از طریق انجام آزمایشات لازم در خصوص بعضی موضوعات از جمله سنجش آلاینده های هوا، ترازبندی سروصدا، بهداشت محیط و مسکن و زباله که هیچگونه اطلاعاتی در دسترس نبود، بوده است. مراحل مختلف این تحقیق در سال ۷۳ و ۷۴ صورت پذیرفت که نتایج به دست آمده به طور خلاصه به شرح زیر بیان شده است. ١. اطلاعات کلی مربوط به وضعیت اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی شهر: شهر مشکین شهر یکی از شهرهای استان جدیدالتاسیس اردبیل با جمعیت ۴۶۸۷۷ نفر در ابتدای سال ۱۳۷۴، ۸۴۵۳ خانوار (بعد خانوار 5/5 نفر)، متوسط نرخ رشد ساليانه جمعیت در این شهر در فاصله بین دو سرشماری عمومی (۱۳۷۰-۱۳۶۵) برابر با 4/8% و نسبت جنسی برای جمعیت شهر در سال ۱۳۷۰ برابر با ۱۰۶ بود. همچنین در همین سال، 52/5% افراد شهر را ۶۴-۱۵ ساله تشکیل داده بود. ٢. وضعیت آب آشامیدنی شهر: آب آشامیدنی شهر، از چشمه های کرکری و نهر خاتون (58%) و 3 حلقه چاه و یک نهر منشعب از رودخانه خیاو (۴۲%) تأمين می گردید. به طور متوسط ۱۰۳۶۸ متر مکعب، آب از منابع یادشده در شبانه روز استحصال و وارد ۵ مخزن ذخیره به ظرفیت ۳۵۰۰ متر مکعب می شد. این مخازن ظرفیت آب تولید شده را نداشته و شب ها سرریز می شد. شبکه توزیع آب شهر نزدیک به ۱۶ سال قدمت داشته و قطر لوله های به کار رفته در آن از ۸۰ تا ۳۰۰ میلی متر متغیربود. مصرف متوسط سرانه کل به ازای هر نفر در روز در سال ۱۳۷۰ برابر با ۱۸۰ لیتر محاسبه شده است. کیفیت باکتریولوژی آب به غیر از رودخانه خیاو، در بقیه منابع على رغم سالم بودن آب در محل تولید اولیه، به علت آلودگی های ثانویه، کیفیت آب را در بعضی مواقع نامطلوب کرده بود. کیفیت آب شرب شهر از نظر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و وجود فلزات سنگین در آن مناسب بود. آب های موجود از نوع آب های بیکربناته بوده و سختی آب در اکثر منابع درحد پایین قرار داشت. ٣. وضعیت جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهر: شهر مشکین شهر با توجه به وضعیت توپوگرافی و شیب مناسب عمومی از جنوب به شمال و حرکت سریع آب های سطحی در کانال ها و جوی های روباز به غیر از مواقع بارندگی، مشکل خاصی از نظر دفع آب های سطحی نداشت. اما در بارندگی ها، عدم گنجایش کانال ها و جوی ها و وارد شدن آب باران به واحدهای مسکونی شمال شهر از مشکلات آن بود. فاضلاب حدود ۲۵% شهر و اکثر گرمابه های عمومی از طریق کانال های قدیمی شهر به محله توری و از آنجا وارد روستای بارزیل و رودخانه خیاو می گردید. در بقیه واحدهای مسکونی، فاضلاب توالت ها به چاه های جاذب در خانه ها هدایت و پساب حمام، دستشویی و حیاط از طریق لوله پلی اتیلن به جوی کوچه یا خیابان هدایت می شد. در ضمن هیچ گونه مطالعاتی در زمینه فاضلاب شهری مشکین شهر انجام نشده و ضرورت این امر به شدت احساس می گردد. ۴. وضعیت جمع آوری و دفع زباله شهر: جمع آوری زباله از مراکز تولید به روش مراجعه مستقیم رفتگران با استفاده از چرخ های دستی و ریختن زباله ها در جایگاه های موقت، هم توسط مردم و هم توسط رفتگران و سپس انتقال آن ها با وانت نیسان ها به محل دفع زباله در ۵ کیلومتری شهر و تلنبار کردن آن ها در محل دفع (میدان فرودگاه)، بود. عملیات توزین زباله شهر در سال ۱۳۷۳ انجام و متوسط زباله تولیدی در روز ۲۸۸۲۵ کیلوگرم تعیین گردید. متوسط سرانه تولیدی زباله در طی سه مقطع زمانی 0/63 کیلوگرم به ازای هر نفر در روز و چگالی یک متر مکعب از زباله همگن 387/5 کیلوگرم به دست آمد. اجزاء تشکیل دهنده زباله شهر مشکین شهر شامل: مواد فاسد شدنی83/2%، کاغذ و کارتن 4/9%، پلاستیک 5/9% ، شیشه 1/5%، فلزات ۲% و پارچه و کهنه 2/5% وزنی بوده است. ۵. وضعیت آلودگی هوا در شهر: نتایج نمونه گیری و آزمایشات مربوط به آلوده کننده های هوا در سال ۱۳۷۴ نشان داد که غلظت ذرات معلق در هوای شهر از215/60 تا 291/37 میکروگرم در متر مکعب در روز متغیر بود(استاندارد حداکثر غلطت ۲۴ ساعته ۲۶۰ میکروگرم در متر مکعب می باشد). غلظت SO2اندازه گیری شده در هوا ناچیز(صفر) و غلظت لحظه ای CO به طور میانگین از ۱۵تا ۲۷ میلی گرم در لیتر متغیر بود(حداکثر غلظت مجاز یک ساعته CO ، ۳۵ میلی گرم در لیتر می باشد). ۶. وضعیت سروصدا در شهر: میزان فشارصوت (SPL) و تراز معادل صوت (Leq) در فرکانس های اکتاو باند در 6 ایستگاه طی ساعت ها و روزهای مختلف اندازه گیری شد. در نهایت پر سروصداترین نقاط شهر به ترتیب(میدان آزادی- میدان امام خمینی- میدان بسیج- خیابان باهنر جنوبی- سبزه میدان- جنب بیمارستان طالقانی)، تعیین گردید. ۷. اماکن عمومی و بهداشت مواد غذایی: تعداد اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در سال ۱۳۷۳، ۸۷۷ واحد بود که از این تعداد 64/31% وضعیت مطلوب و 35/69% وضعیت نامطلوب داشتند. همچنین تنها صنعت مواد غذایی شهر(کارخانه ماکارونی) از لحاظ وضعیت بهداشتی در وضعیت نامطلوب قرار داشت. ۸. بهداشت مسکن و فضای سبز: تراکم خالص مسکونی در سال ۷۲، ۲۰۰ نفر در هکتار بوده است. سرانه سطح زیربنا در طبقه همکف مسکونی در سال ۷۲، 17/57 متر مربع برای هر نفر محاسبه شده است. عمر متوسط ساختمان ها 37/5 سال بوده است. از نظر مصالح به کار رفته در ساختمان ها، بالاترین درصد (60/67)، مربوط به مصالح آجر و تیر آهن و کم ترین آن(4%)، مربوط به مصالح بلوک و آهن بوده است. در حدود ۱۲۵ خانوار در سطح شهر اقدام به نگهداری دام به صورت غیربهداشتی می کردند و در اکثریت خانه ها، طیور نگهداری و پرورش داده می شد. سرانه پارک ها حدود 1/7 متر مربع و سرانه فضای سبز استحفاظی شهر حدود ۳ متر مربع بوده است. ۹. بهداشت محیط بیمارستان ها: هر دو بیمارستان موجود شهر از لحاظ وضعیت جمع آوری و دفع زباله و فاضلاب مشکل اساسی داشتند. به طوری که فاضلاب عفونی آزمایشگاه هر دو بیمارستان به جوی کنار خیابان هدایت می شد. در ضمن سرویس های بهداشتی هر دو بیمارستان و ساختمان بیمارستان امام خمینی در وضعیت نامطلوب قرار داشت. ۱۰. بهداشت محیط مدارس: از تعداد ۳۴ باب مدارس موجود شهر، 5/8% آن ها در وضعیت مطلوب و 94/2% در وضعیت نامطلوب از لحاظ پارامترهای بهداشت محیط قرار داشت.عمده مشکلات مدارس در سرویس های بهداشتی و کمبود ظرفیت آن ها خلاصه می شد. به طور کلی، نتایج تحقیق نشان داد که وضعیت موجود شهر از لحاظ پارامترهای بهداشت محیطی با شرایط مطلوب و قابل دسترس آن فاصله بسیاری داشته و نیازمند برنامه ریزی دستگاه های ذیربط و تلاشی همه جانبه در جهت رفع مشکلات و بهبود شرایط محیطی و ارتقاء آن تا سطح مطلوب می باشد.

Title

The study of environmental health situation of Meshkinshahr city

English Abstract

At the beginning of the 21th century which is coincident with highly growth of population in the world, the problem of worldwide ecosystem, environment as well as environmental pollution particulary the human as a most effective pollutant factor in changing the ecosystem, have been attracted the worldwide authorities attention. As a first step, Iranian government has made necessary planning for protection of environment and also provide suitable environment and city and in this respect, urban environmental health including drinking water, wastewater, solid waste, air, noise, public places, foodstuffs production and distribution centers, houses, parks, schools and hospitals of Meshkinshahr city have been sutdied in this research. The main purpose of this research is to determine environmental conditions of Meshkinshahr city in order to be used in long term planning. The research method has been on the basis of information collected from different sources and completion of the information by performing necessary tests on some subjects including air pollutants, noise condition, health for houses and garbage (for-which there was no nay information) and all of these subjects were studied in detail. Different process of this research were performed during 1994 and the first six months of 1995 and the achieved results are as follows: 1. General information on social, economic and population conditions of Meshkinshahr: Meshkinshahr is one of the cities of newly established province of Ardabil, Its population was 46877 persons in March 1995 and there were 8453 families (persons per family was 5.5), The annual average growth rate of population in this city between the two public census (1986 - 1991) was 4.8% and sex proportion of population in this city was 106 in 1991. According to the census of 1991, 52.5% of the population ages were between 15 to 64. 2. Drinking water condition of the city: At present the required drinking water of the city is supplied by Karkari and Nahrkhatoon springs (58%), three wells and through a stream which is branching from Khiav River (42%). Approximately 10368 m3 water is supplied from the above said sources during 24 hours and the water is entered into 5 storage tanks and total capacity of the tanks are 3500 m3. These tanks total capacity is less than the supplied water threrfore there is overflow during night times. water supply network of this city has been operational for 16 years and the used pipes diameters vary from 80 to 300 mm. The daily "LPCD" was 180 litre in 1991. Except the Khiav River water, waters which are supplied from the other sources (despite that there is no pollutants in water supplying center) are not suitable from bacteriology quality points of view due to secondary pollutant factors. This city fresh water is almost free of physical and chemical componis as well as heavy metals.The available waters are bicarbonate type and the amount of hardness of water in the most sources are low. 3. Drainage of surface waters and wastewaters of Meshkinshahr: With regard to special topographical conditions and appropriate slope from the south to the north in Meshkinshahr, surface and wastewaters moved very quickly in open canals and streams (except during raining), thus there is no any problem for drainage of surface and wastewaters. Reading that the canals and streams capacities are limited so during raining the overflow waters of canals and streams are entered into the residential houses on the north part of the city and provide much problem to the residents. About 25% of wastewaters of houses and public bathrooms are entered into Barzil village through old canals then entered into Khiav River, wastewaters of the houses lavatories are entered into absorbing wells but other wastewaters of the houses are entered through ployethylen pipes) into streams of alleys and streets. meanwhile, it has not been taken any necessary actions for drainage of the city wastewaters which seems it is seriously necessary. 4. Collection of garbages and taking garbages to out of the city: Garbages are collected by street cleaners and carried by wheelbarrows to a garbage collection center, then garbages are transported from this center by light trucks to out of the city to an area called " Airport Field " at a distance of 5 km from the city, then garbage are dumped in this area. Garbage weighing operations were performed in 1994 and the average daily garbage of the city was about 28825 kg. Average garbage production of residents were evaluated during different three times and it was 630 grams per capita and the garbages density was one 387.5 kg/m3. Garbage ingradients of this city consist of spoiled and waste materials 83.2 %, papers and cartons 4.9 %, plastic materials 5.9 %, glass 1.5 %, metals 2% and clothes 2.5% according to their weight. 5. Air pollution condition of the city: The results of sampling and air pollutants tests showed in 1995 that the suspending solids in air is varied from 215.60 to 291.37 micrograms per cubic meter. (during day time and maximum concentration during 24 hours was 260 µg/m3) The quantity of SO2 was insignificant (about zero) and CO concentration average varied from 15 to 27 mg/l (maximum authorized concentration of CO is 35 mg/l). 6. Noise condition in Meshkinshahr: SPL and Leq in octaveband frequencies were measured by 6 stations during different hours of day and found that maximum noises are heard in the following areas: Azadi square, Imam Khomeini square, Basij square, SouthBahonar Street, Sabzeh Meydan Next to Taleghani Hospital. 7. Health of public places and Foodstuffs: There were 877 public places and foodstuffs provision centers in Meshkinshahr in 1994, 64.31% of them were in appropriate condition from the health points of view but 35.69 % of them were in unsuitable condition, The only foodstuffs factory in this city is a macaroni producing factory which is in unsuitable condition from health points of view. 8. Health of houses and parks: The net accumulation of residential houses was 200 person per hectar in 1993. Constructed buildings area on ground floor for residential purposes was 17.57 m2 per capita in 1993. Average shelf life of the buildings is 37.5 years. Most of the buildings have been constructed by bricks and iron joist (60.67 %) and a few of them have been constructed by cement blocks and iron joist (4%). Almost 125 families are keeping domestic animals in their houses with unsuitable health condition and the most families have poultry in their houses. Total parks areas per capita is 1.7 m2 and total green lands per capita is 3 m2. 9. Health in Hospitals: There are only two hospitals in this city and both of them have much problems in collecting and taking away the hospitals garbage as well as drainage of their wastewaters. It should be noted that the both hospitals laboratories wastewaters are entered into the street streams. Meanwhile, hygienic services of the both hospitals as well as Imam Khomeini hospital buildings are in unsuitable health condition. 10. Schools Health: There are 34 schools in Meshkinshahr city. The health parameters are suitable only in 5.8 % of them and 94.2% of them are in unsuitable condition. The main problems of these schools are their disappropriate hygienic services and their low capacity. In general, the results of this research show that the present health condition of this city is far away from appropriate and access ble health parameters, so the concerned organizations and the related authorities should take immediate and necessary actions and make required planning for removing the present difficulties and improve the environmental health condition acceptable level.

Item Type:Thesis (Masters)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :محمود اسدی
استاد مشاور :سیمین ناصری
استاد مشاور :امیرحسین محوی
دانشجو :مرتضی عالیقدری
Uncontrolled Keywords:سلامت، بهداشت محیط، مشکین شهر
کلیدواژه ها (انگلیسی):Health, Environmental Health, Meshkinshahr
Subjects:WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health
WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health

WA Public Health
WA Public Health
Divisions:Faculty of Health > Department of Environmental health
ID Code:11537
Deposited By: Dr Morteza Alighadri
Deposited On:22 Dec 1397 17:33
Last Modified:22 Dec 1397 17:33

Available Versions of this Item

  • بررسی وضعیت بهداشت محیط شهر مشکین شهر. (deposited 22 Dec 1397 17:33) [Currently Displayed]

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...