title

نقش های متضاد سلولهای T CD4 در عفونت های داخل سلولی در انسان: لیشمانیوز به عنوان یک مثال

امانی, داور (1375) نقش های متضاد سلولهای T CD4 در عفونت های داخل سلولی در انسان: لیشمانیوز به عنوان یک مثال. گزیده ای از تازه های پزشکی ــ 2 (1). ص.ص.19-24. شاپا 1024-865X

این آخرین ویرایش عنوان است.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
249kB

خلاصه فارسی

در عفونتهای آزمایشگاهی موش با Leishmania major پاسخ های سلول T کمکی(Th1)محافظتی هستند. در حالیکه پاسخ های Th2 منجر به بیماری پیشرونده و سیستمیک می شوند.همچنین این سلولها در تظاهرات بالینی مختلف عفونت لیشمانیایی انسان به طرق مختلفی فعالیت خود را آشکار می سازند. در این مقاله این دوگانگی در ارتباط با نتیجه عفونت و عوامل موثر در فعالیت متفاوت این دو زیر گروه سلول انسانی مورد بحث قرار می گیرد.

عنوان انگليسي

The costrasting roles of T CD4 cells in intracelluar infection in human : Leishmaniasis as an example


نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :داور امانی
کلید واژه ها:لیشمانیوز ، پاسخ ایمنی ، Th1 ، Th2
کلید واژه ها (انگلیسی):Leishmaniosis , Immune response , Th1 , Th2
موضوعات :QW میکروب شناسی و ایمنی شناسی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش ايمنولوژی
کد شناسایی :1194
ارائه شده توسط : دکتر داور امانی
ارائه شده در تاریخ :22 فروردین 1389 12:56
آخرین تغییر :07 مهر 1393 05:06

ویرایش های موجود این سند

  • نقش های متضاد سلولهای T CD4 در عفونت های داخل سلولی در انسان: لیشمانیوز به عنوان یک مثال. (deposited 22 فروردین 1389 12:56) [Currently Displayed]

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...