title

تظاهرات بالینی و یافته های پاتوژیک ضایعات فضاگیر سیستم عصبی مرکزی کودکان بستری شده در مرکز بوعلی بین سال های 97-1386

احمدآبادی, فرزاد and فتحی, افشین and پورفرضی, فرهاد and صمدی خانقاه, علی (1398) تظاهرات بالینی و یافته های پاتوژیک ضایعات فضاگیر سیستم عصبی مرکزی کودکان بستری شده در مرکز بوعلی بین سال های 97-1386. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - final reserch project report
501kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
164kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

625kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

سابقه و هدف: تومور های سیستم عصبی مرکزی (CNS) کودکان شایعترین تومورهای تو پر و پس از لوسمی ها در دومین رده ی نئوپلاسم های کودکی قرار می گیرند. بروز تومور های اولیه ی CNS در ایالات متحده در حدود 5/67 در هر 100،000 شخص-سال است. شیوع نسبی آن ها بین سرطان های کودکی از یک سو، طبیعت بالقوه تهدید کنندگی سیستم در حال تکاملی چون CNS و علایم مبهم مبتلایان در بعضی اوقات مخصوصاً در کودکان کم سن و سال تر از سوی دیگر، اهمیت این دسته از تومور ها را بیش از پیش نمایان می سازد. مواد و روش ها: ما مطالعه ای در قالب سری موارد درباره ی تومور های فضاگیر با منشا، نورونی در مرکز کودکان بوعلی استان اردبیل، شمال غرب ایران انجام دادیم. مجموعه ای از 20 مورد اثبات شده بر اساس آخرین طبقه بندی بافت شناختی سازمان جهانی بهداشت از زمان راه اندازی مرکز بوعلی به عنوان تنها مرکز فوق تخصصی کودکان استان طی 10 سال اخیر جمع آوری کرده، تمامی موارد را دسته بندی و از جوانب فراوانی نسبی، نشانه های اولیه و محل دقیق تومور ها تحت تجزیه و تحلیل قرار دادیم. سپس تظاهرات اولیه تومور ها در 3 گروه عمده ی نشانه های مطرح کننده ی افزایش فشار داخل جمجمه ای، نقایص کانونی عصبی و علایم اختصاصی دسته بندی شد. شواهد فلج عصب ابدوسنت در تومور های داخل جمجمه ای و بستری های صرفاً به علت عوارض شیمی درمانی از دیگر متغیر ها بودند. یافته ها: رایجترین تومور های CNS را در کل گلیوم اپتیک تشکیل می داد و مدولوبلاستوم و نوروبلاستوم در رده های بعدی قرار داشتند. 8 از 10 تومور داخل جمجمه ای در اولین مراجعه پیش از تشخیص شواهد افزایش فشار داخل جمجمه ای و تمام 6 مورد گلیوم اپتیک علایم فلج عصب زوج ششم مغزی را داشتند. سایتوپنی، پنومونی و زخم های دهانی سه علت شایع بستری به خاطر عوارض شیمی درمانی بودند. نتیجه گیری: فراوانی نسبی تومورهای ما مطابق با آمار های تا کنون گزارش شده ی جهانی بود. به علاوه نشانه های افزایش فشار داخل جمجمه ای و ایزوتروپی که نشان از تحت فشار قرار داشتن عصب ششم مغزی است، جزو تظاهرات غالب بودند که ارزیابی هرچه دقیق تر کودکی با علایم بالا را می رساند به خصوص در کودکان کم سن و سال تری که شاید قادر به برقراری ارتباط نباشند.

Title

Clinical and Histopathological Features of Pediatric Space Occupying Central Nervous System Tumors in the Ardabil Bou’Ali Hospital, Northwest of Iran in a 12 -Year Period

English Abstract

Background and Objectives: Pediatric central nervous system (CNS) tumors are the second most common childhood malignancy after leukemias and the most common solid tumor. The incidence rate of childhood primary CNS tumors in the United States is approximately 5.67 per 100,000 person-years. Their comparative prevalence among other cancers in one hand, the potentially threatening nature of involving a developing system and quite vague symptoms particularly in younger children in the other hand make them more noteworthy. Methods: We performed a case series study of space occupying tumors with the neuronal origin in Ardabil Bou’ Ali children’s hospital, north west of Iran. A total of 20 confirmed cases according to the revised WHO histological types since the foundation of our hospital for 10 years were collected. All the cases were then classified and analyzed for the relative frequency, the initial symptoms, and detailed location of tumors. The primary manifestations were placed in the 3 main categories: symptoms suggesting raised intracranial pressure, focal neurological deficits, and nonspecific ones. Evidences of abducent nerve palsy and hospitalization for chemotherapy adverse effects were the other instances. Results: The most frequent type of CNS tumors was optic glioma, followed by medulloblastoma, and neuroblastoma beside 5 PNETs. The two cases, one brain and one spinal tumor had not been confirmed pathologically for the parental dissent to biopsy. 8 out of 10 intracranial tumors had revealed intracranial hypertension and the all 6 cases of optic gliomas had signs of 6th cranial nerve palsy. Cytopenia, pneumonia and oral ulcers were the commonest causes of hospitalizations without chemotherapy. Conclusion: The relative frequency of our tumors corresponded to international reports. Moreover, symptoms due to intracranial hypertension and esotropia representing abducent palsy were predominant which warns carful evaluating for a child with these signs or symptoms specially in the youngers who cannot probably communicate

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :فرزاد احمدآبادی
استاد راهنما :افشین فتحی
استاد مشاور :فرهاد پورفرضی
دانشجو :علی صمدی خانقاه
Additional Information:شماره پایان نامه: 0737، پایان نامه دکتری حرفه ای پزشکی
Uncontrolled Keywords:کودکان، تومور سیستم عصبی مرکزی، افزایش فشار داخل جمجمه ای، فلج ابدوسنت
کلیدواژه ها (انگلیسی):Pediatric, Central nervous system tumor, Intracranial hypertension, Abducent palsy
Subjects:WL Nervous system
WS Pediatrics
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
ID Code:11984
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:11 Apr 1398 10:01
Last Modified:01 Feb 1399 12:34

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...