title

بررسی افزودن اسپیرمینت به رژیم متداول در بیماران مبتلابه سندرم تخمدان پلي كيستيك (PCOS) مراجعه‌کننده به درمانگاه بیماری‌های زنان شهر اردبیل

مصطفی لو, سارا and کهنموئی اقدم, فریبا and امانی, فیروز and نیک نژاد, رویا (1398) بررسی افزودن اسپیرمینت به رژیم متداول در بیماران مبتلابه سندرم تخمدان پلي كيستيك (PCOS) مراجعه‌کننده به درمانگاه بیماری‌های زنان شهر اردبیل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - final reserch project report
464kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
92kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

715kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه: سندروم تخمدان پلی‌کیستیک (pcos) یک اختلال شایع و پیچیده اندوکرینی یا درون‌زا می‌باشد که شیوع تقریبی آن در سنین باروری 4تا20درصد می‌باشد. باوجود روش‌های مختلف درمانی متأسفانه درمان قطعی برای وجود سندرم تخمدان پلی‌کیستیک ندارد. یکی از متداول‌ترین داروهای مورداستفاده در این اختلال متفورمین است. وجود عوارض جانبی زیاد به‌عنوان یک عامل بازدارنده در مصرف این دارو می‌باشد. اسپیرمینت یکی از مکمل‌های مورداستفاده در درمان این اختلال می‌باشد. مصرف اسپیرمینت می‌تواند در كنترل علائم باليني سندرم تخمدان پلي‌كيستيك ازجمله هايپرآندروژنيسم-آکنه و هیرسوتیسم مؤثر باشد. مواد و روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه کار آزمایی بالینی بوده و جمعیت موردمطالعه زنان 16-40سال مبتلابه سندرم تخمدان پلی‌کیستیک بودند. در این کار آزمایی بالینی تعداد 62 نفر از زنان در سنین باروری 40-16 سال انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه 31 نفره تقسیم می‌شوند. به یک گروه روزانه 1500میلی‌گرم داروی متفورمین به‌صورت TDS تجویز شد. متفورمین را از یک‌چهارم قرص به‌صورت یک‌بار در روز شروع کرده و به‌طور آهسته به سه قرص به‌صورت TDS‌رساندیم. به مدت 3 ماه درمان را ادامه دادیم. گروه دوم روزانه 1500 میلی‌گرم متفورمین به‌صورت TDS به همراه سه عدد سافت ژل سوپرمینت (mg/kg60) به مدت 3 ماه دریافت کردند. افراد نمونه در طول دوره درمانی به مدت 3 ماه از لحظه ورود به مطالعه و تجویز دارو پیگیری شدند. پیگیری بیماران به این صورت بود که در ابتدا اطلاعات‌پایه و دموگرافیک از زنان هردو گروه اخذ سپس سونوگرافی انجام گرفت و معاینه بالینی از همه زنان هردو گروه به عمل آمد .سپس زنان به مدت 3 ماه به‌صورت ماهیانه تحت معاینات بالینی قرارگرفته و برای هردو گروه چک‌لیست از قبل تهیه‌شده تکمیل شد. بعد از اتمام 3 ماه سونوگرافی دوم از همان زنان به عمل آمد و ازلحاظ وجود یا عدم وجود کیست ,نظم قاعدگی و بهبود هیرسوتیسم و بهبود علائم بالینی بررسی‌های لازم انجام شد.داده‌ها بعد از جمع‌آوری کدگذاری شده و در نرم‌افزار spss نسخه 23 با استفاده از روش‌های آمار توصیفی به‌صورت جدول و نمودار و روش‌های آمار تحلیلی در قالب استفاده ازآزمونهای مختلف آماری تجزیه‌وتحلیل شد و نتایج به‌دست‌آمده از هر دو گروه باهم مقایسه شد جهت استفاده از داروی مناسب‌تر با عوارض کمتر در درمان بیماران مبتلابه سندرم تخمدان پلی‌کیستیک. نتایج: این مطالعه نشان داد که در هردو گروه، شاهد منظم شدن قاعدگی و کاهش تعداد کیست‌های تخمدانی ازلحاظ نتایج حاصل از سونوگرافی بودیم. ازلحاظ تغییر در درجه هیرسوتیسم هیچ تغییر چشمگیری در بیماران دیده نشد. مقایسه نتایج به دست آماده بین دو گروه نشان می‌دهد، ازلحاظ آماری تفاوت معنی‌داری بین دو گروه وجود ندارد. یعنی افزودن مکمل گیاهی اسپیرمینت تغییر چشمگیری در درمان متداول با متفورمین ایجاد نکرد.

Title

Evaluation of addition of spearmint in common diet of patients with PCOS that Referred to Ardabil's women's diseases clinic

English Abstract

Background and Objective: Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) is a common and complicate endocrine disorder which it's prevalence in fertility age is 4 -20 percent. Although different treatment has been undertaken, no cure has ever found for PCOS. One of the common drugs taken by most patients is Metformin. Having numerous side effects preventives taking this medication. Spearmint is a complementary approach in order to treat this disorder which can effectively control clinical symptoms in PCOS like Hyper androgenism, Acne and hirsutism. Materials and Methods: This study is a clinical trial. The targeted women population aged 16-40 with PCOS. The mentioned clinical trial was conducted on 62 persons of women during the age of fertility in 16 up to 40 and randomly was chosen to be divided in two groups of 31 persons. One group was treated by 1500 mg of Metformin as TDS. Metformin was started a quarter (1/4) daily and was reached to 3 tablets as TDS and this approach was continued up to 3 months. The second group was treated by 1500 mg of Metformin as TDS along with 3 Spearmint soft gels (60 mg/day) in 3 months. The sample people were followed in 3 months treatment period from the beginning of the study and prescribing the medication. The pursuance of patients was carried on by taking the basic information and demographic of both groups and then Sonography was observed and clinical checkup was done and afterwards, women were checked up monthly in 3 later months and check list which was already provided previously, were filled out. When the 3 month period was over, the second Sonography was taken from the same women and was examined by different categories like having or not having cysts, regular menstruation and any hirsutism and clinical symptoms. Collected data was coded and analyzed in SPSS 23rd edition software which descriptive statistics, graphs, charts and tests were illustrated by. Obtained results from both groups were compared in order to get a better medication with lower side effects to cure PCOS. Results: outcomes indicated that in both groups, menstruation was more regular and the number of cysts was decreased which was clear in sonography results. No significant difference was observed in the Ferriman-Gallway Score. The comparison between the obtained results cleared that statistically no difference existed between two groups which, it meant adding the complimentary herbal Spearmint didn't make any considerable change in curing with a common treatment of Metformin.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :سارا مصطفی لو
استاد راهنما :فریبا کهنموئی اقدم
استاد مشاور :فیروز امانی
دانشجو :رویا نیک نژاد
Additional Information:پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای حرفه ای داروسازی، شماره پایان نامه د7-98/4
Uncontrolled Keywords:سندروم تخمدان پلی‌کیستیک – متفورمین – اسپیرمینت
کلیدواژه ها (انگلیسی):Polycystic Ovary Syndrome, Metformin, Spearmint
Subjects:QV pharmacology
WP Gynecology
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Anesthesiology , Obstetrics & Gynecology
School of Pharmacy > Department of Pharmacognosy
School of Pharmacy > Research Unit -Submitted Thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
ID Code:12068
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:07 May 1398 10:42
Last Modified:27 Mar 1399 10:01

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...