title

تغییر پارادایم در مدیریت و کنترل پوسیدگی های دندانی کودکان

بیرامی, علی (1395) تغییر پارادایم در مدیریت و کنترل پوسیدگی های دندانی کودکان. در: پانزدهمین همایش سراسری انجمن دندانپزشکی کودکان ایران, 12 لغایت 14 آبان ماه 1395, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

[img]
Preview
Image
3MB
[img]
Preview
Image
145kB

Official URL: http://seminar.mui.ac.ir/15iapd

Persian Abstract

تغییر پارادایم در مدیریت و کنترل پوسیدگی های دندانی کودکان درهفتاد و پنج سال گذشته شاهد رشد فوق العاده ای از دانش علمی مرتبط با سلامت دهان و توسعه دندانپزشکی مبتنی بر شواهد بوده ایم . محوریت پیشگیری برای کنترل بیماری های دهان و دندان حفظ سلامت مطلوب دهانی به طور روز افزونی توسط جامعه علمی، مربیان دندان، دندانپزشکان، و عموم مردم شناخته شده است.  با وجود تاثیر مثبت روش های مختلف پیشگیرانه، مانند فلوریداسیون و سیلانت تراپی، این روشها هنوز هم نتواسته به طور کامل در سطح جهانی توسعه و اجرا شود. درمان پوسیدگی دندان به عنوان یک بیماری عفونی ، نیازمند تغییر پارادایم در روش دندانپزشکان وسایرمتخصصان مراقبت های بهداشتی ، در جهت پیشگیری و مدیریت این بیماری است.  پیشگیری از پوسیدگی دندان به همکاری بیمار وابسته است و اغلب نیاز به تغییر قابل توجهی در شیوه زندگی افراد دارد که اجرا و حفظ این این وضعیت دشوار می باشد این تغییر پارادایم در علت، پیشگیری، و درمان پوسیدگی مستلزم آن است که دندان پزشکان تلاش وانژری خود را در جهت دیگری صرف کرده و از رویکرد "جراحی" به پوسیدگی دندان به یک استراتژی "پزشکی" برسند که در آن (قبل از تولد در صورت امکان) برارزیابی ریسک از مادر و اجرای مداخلات مناسب از جمله استفاده از آنتی بیوتیکها، ارزیابی ریسک اولیه نوزاد6 ماهه ، و کاهش در سطح باکتری های موثر در ایجاد پوسیدگی تاکید می شود. این تحول در طرز فکر و عملکرد دندانپزشکان نیازمند آن است ا استراتژی ها و برنامه درسی جدید توسعه یابد بنابر این "بازآموزی" دندانپزشکان شاغل وهمچنین آموزش دانشجویان دندانپزشکی فعلی و آینده و رزیدنت ها و همچنین سایر همکاران پزشکی از ضروریات تغییر پارادایم به شمار می رود. اجرای الگوی جدیدی برای مدیریت پوسیدگی نیازمند پاسخگویی به نیازهای در حال تغییرسلامت جامعه است. FDI با یک برنامه 10 ساله تحت عنوان Global Caries Initiative (GCI) با هدف توسعه و اجرای الگوی جدیدی برای مدیریت پوسیدگی،در جهت ارایه یک دیدگاه مشترک از سلامت تلاش می کند. دراین بررسی چالش های باقی مانده در تکمیل چندین ساله تغییر پارادایم به پیشگیری و نقش مهمی که باید توسط جامعه آموزش دندانپزشکی در این فرایند ایفا گردد، مشخص خواهد شد. *دکترعلی بیرامی ، متخصص دندانپزشکی کودکان ، استادیار دانشگاه

Title

The paradigm shift in pediatric dental caries management

English Abstract

The paradigm shift in pediatric dental caries management The past seventy-five years have witnessed an extraordinary growth of scientific knowledge related to oral health and the development of evidence-based dentistry. The centrality of prevention to the control of oral diseases and the maintenance of good oral health has become increasingly recognized by the scientific community, dental educators, dental practitioners, and the public at large. Despite the proven effectiveness of various preventive modalities, such as fluoridation and dental sealants, these have not been universally disseminated and implemented. Treatment of dental caries as an infectious disease will require a paradigm shift in the way dentists and other health care professionals approach prevention and management of the disease. Prevention of dental caries has relied upon patient cooperation and often requires significant lifestyle changes that are at best difficult to implement and maintain or at worst ignored. This paradigm shift in the etiology, prevention, and treatment of dental caries demands that clinicians redirect their energies and emphasis from the "surgical" approach to dental caries to a "medical" strategy that focuses on early (prenatal if possible) risk assessment of the mother and implementation of appropriate therapeutic intervention including use of antimicrobials, early risk assessment of infantsat 6 months of age, and a reduction in the levels of caries-producing bacteria. This revolution in how dentists practice and think will require that they develop strategies and curriculum to "retrain" practicing dentists and to train current and future dental students and residents as well as other medical colleagues on the essentials of the paradigm shift. The implementation of a new paradigm for caries management is necessary for the profession to respond effectively to changing population health needs The FDI Global Caries Initiative (GCI) is a 10 year programme aimed at developing and implementing a new paradigm for caries management, one that would contribute to a common vision of health. This review will highlight the challenges remaining in completing the decades-long paradigm shift to prevention and the important role to be played by the dental education community in this process.

Item Type:Conference or Workshop Item (Speech)
زبان سند : فارسی
Uncontrolled Keywords:پوسیدگی دندان ، کودکان
Subjects:WU Dentistry. Oral surgery > Dentistry Oral Surgery Education WU.18
Divisions:Department of Dentistry > Department of Pediatric Dentistry
ID Code:12074
Deposited By: Dr ali beyrami
Deposited On:08 May 1398 11:00
Last Modified:08 May 1398 11:00

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...