title

فناوری اطلاعات سلامت وتله مدیسین

مشعوفی, مهرناز ، مشعوفی, بهبود ، رفاهی, سهیلا ، مردی, افروز (1388) فناوری اطلاعات سلامت وتله مدیسین. در: اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت, 7-5 اسفند ماه 1388, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان-بندرعباس.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
26kB

خلاصه فارسی

مقدمه وبیان مسئله: در بیمارستانها سیستمهای مدیریت مرکزی اطلاعات ، سیستمهای مرکزی نمایش آثار حیاتی بیماران وسیستمهای فراخوانی پزشکان وبسیاری از کاربردهای دیگر که برخی تنها در کشورهای پبشرفته وصنعتی رواج دارد همه از موارد استفاده از تکنولوژی مخابرات وفناوری اطلاعات است. اما بااین وجود شاید هنوز تبادل داده های پزشکی در سطح جهانی امکان پذیر نباشد. تکنولوژی که در جهت حل این مسائل تلاش می کند تله مدیسین یا پزشکی از راه دور است. این فناوری دستاورد حیطه وسیعی از تحقیقات مخابرات، الکترونیک، اطلاعات، علوم کامپیوتر و پزشکی است. هدف تله مدیسین فراهم کردن امکانات تخصصی درمان ومراقبت های بهداشتی (health care) برای نقاط دور از طریق تکنولوژی مخابرات واطلاعات است و در عین حال کاهش هزینه های درمان است. تله مدیسین را می توان در سه حوزه مختلف بررسی کرد: 1- کمک به تصمیم گیری: ساده ترین امکان تله مدیسین استفاده از بانک اطلاعاتی مراکز درمانی جهت تصمیم گیری صحیح متخصصان است. 2- انتقال حس: منظور انتقال اطلاعات بیمار از یک مرکز به مرکز دیگر است. اطلاعاتی نظیر سیگنالهای حیاتی بیمار به خصوص تصاویر رادیولوژیکی دیجیتالی وحتی تصویر ظاهری بیماررا می توان از طریق تله مدیسین منتقل کرد. 3- همکاری در مدیریت بیمار بصورت Real Time : مهمترین وجدیدترین کاربرد تله مدیسین به کارگیری فناوری انتقال تصاویر ویدئویی بیمار است که کمک می کند پزشکان مختلف در فرآیندهای درمانی از قبیل عملهای جراحی یا فرایندهای دراز مدت وضعیت درمان را مدیریت کند. با توجه به مطالب ذکرشده در این مقاله سعی شده است به کاربردهای کلنیکی تله مدیسین و مسائل تکنولوژیک پزشکی از راه دور پرداخته شود.

عنوان انگليسي

Health technology information and telemedicine


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :مهرناز مشعوفی
کلید واژه ها:فناوری اطلاعات سلامت - تله مدیسین
موضوعات :W حرفه پزشکی > W 26/55.I4 انفورماتیک پزشکی ، سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش مدیریت اطلاعات سلامت
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فیزیک پزشکی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
کد شناسایی :1212
ارائه شده توسط : خانم سهیلا رفاهی
ارائه شده در تاریخ :22 فروردین 1389 11:02
آخرین تغییر :02 تیر 1393 04:52

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...