title

فاکتورهای مؤثر بر تداوم مصرف آمپول‌هاي تزريقي پيشگيري از بارداري دپومدروكسي پروژسترون ‍‍‍‍‍‍‍استات در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي- درماني شهر تبریز

همايونفر, نسرین and صحتی شفایی, فهیمه and امانی, فیروز (1388) فاکتورهای مؤثر بر تداوم مصرف آمپول‌هاي تزريقي پيشگيري از بارداري دپومدروكسي پروژسترون ‍‍‍‍‍‍‍استات در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي- درماني شهر تبریز. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبيل ــ 11 (4). pp. 11-17.

[img]
Preview
Text - Published Version
119kB

Persian Abstract

زمينه و هدف: ميزان بالاي حاملگي­هاي ناخواسته و ميزان نسبتاً بالاي شکست در موارد استفاده معمول از روش­هاي برگشت­پذير جلوگيري از بارداري، نشانه­هاي پر قدرتي از نياز به روش­هاي دراز مدت پيشگيري از بارداري هستند يکي از اين روش­هاي مؤثر و مقبول آمپول مدروکسي­پروژسترون­استات است كه به علت استفادۀ آسان و رهايي از مشكل فراموش كردن روزانۀ قرص گسترش يافته­است. با اين حال تعداد زيادي از مصرف كنندگان آمپول مدروکسي­پروژسترون استات به دلايل مختلف از جمله عوارض جانبي ونگراني هاي بهداشتي ناشي از آن، استفاده از اين روش را ادامه نمي­دهند. اين مطالعه به منظور بررسی علل مؤثر بر تداوم مصرف آمپول‌هاي تزريقي پيشگيري از بارداري در تبریز انجام شده است. مواد و روش­ها: اين مطالعه يك بررسي مقطعی گذشته‌نگر بوده، كه بر روي 484زن استفاده كننده از DMPA كه به مراكز بهداشتي- درماني تبریز مراجعه كرده بودند، انجام شد. روش نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌بندي شده و ابزار گرد‌آوري داده‌ها شامل پرسش‌نامه‌اي بود كه به صورت مصاحبه با خود فرد تکميل و اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار11.5 spss و آزمون‌هاي آناليز واريانس و آزمون t مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته­ها: ميانگين سني افراد مورد بررسي 2/6 ±33 سال، 9/89% آنها خانه‌دار و 9/34% داراي تحصيلات ابتدايي بودند. شايعترين دليل عدم تداوم در تمام گروه ها قطع قاعدگي بود. بين تداوم و متغیيرهاي سطح تحصيلات همسر و روش زايمان قبلي رابطه آماري معني‌داري مشاهده شد (05/0p<). نتيجه‌گيري: شناسايي ويژگي­هاي افراد داوطلب استفاده از DMPA، به تعيين نحوه مشاوره و در نتيجه بالا رفتن ميزان رضايت و افزايش تداوم استفاده از اين روش كمك مي­نمايد. واژه‌هاي كليدي: فاکتورهای مؤثر، تداوم مصرف، دپومدروكسي پروژسترون استات، پيشگيري از بارداري

Title

Factors affecting continuation rate of Depot- medroxyprogesterone acetate injectable contraceptive among Tabrize women


Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :نسرین همايونفر
Uncontrolled Keywords:فاکتورهای مؤثر ، تداوم مصرف ، دپومدروكسي پروژسترون استات ، پيشگيري از بارداري
کلیدواژه ها (انگلیسی):Factors affecting continuation Depot medroxyprogesterone acetate injectable contraceptive among Ardabil women
Subjects:WP Gynecology
WQ Obstetrics
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Midwifery
ID Code:1316
Deposited By: MS Nasrin Homayounfar
Deposited On:08 Apr 1390 13:27
Last Modified:17 Nov 1391 08:27

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...