title

نحوه ارزشیابی دانشجویان در محیط آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

مظفری, ناصر and محمدی, محمدعلی and دادخواه, بهروز and مولایی, بهنام and مهدوی, عبدالله and دادخواه, دلاور (1388) نحوه ارزشیابی دانشجویان در محیط آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. در: همایش سراسری اموزش بالینی در پرستاری و مامایی , 14-15 مرداد 1388, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - Published Version
44kB

Official URL: http://nursing.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه و هدف از آنجا که اساتید بالینی بطور ملموسی با مسائل و مشکلات بالینی در تماس هستند ارزشیابی عرصه های آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان کمک موثری بر شناسایی عوامل منفی یا بازدارنده آموزش به حساب می آید. اهمیت نظرات فراگیران در فرآیند آموزش و اهمیت شناسایی مشکلات موجود برای ارتقای سطح کیفی آموزش بالینی لازم و ضروری بوده و این تحقیق هم در این راستا انجام شده است. روش اجرا این مطالعه یک بررسی توصیفی و مقطعی است جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی اردبیل تشکیل می داد و در این بررسی با در نظر گرفتن ضریب اطمینان 95% و خطای 5% تعداد 400 نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند اطلاعات حاصله با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نتایج نشان داد در ارتباط با «حضور مستمر دانشجو در راند بخش ملاک ارزشیابی است»34/2% همیشه،32/6% اغلب،20/5% گاهی و فقط 12/7% هرگز بیان کردند و این میزان در رابطه با «امتحان کتبی ملاک ارزشیابی بالینی است» به ترتیب 28/6%،28%،23/7% و 19% بود اما در ارتباط با نمره دهی و ارزشیابی اساتید یکسان است 37% «هرگز» را اظهار نمودند و در کل وضعیت ارزشیابی بالینی را 7/9% خوب،59/5% متوسط و 32/6% ضعیف برآورد نمودند. نتیجه گیری با توجه به نتایج این بررسی، توصیه می شود که گروههای آموزشی در ارزشیابی بالینی از چارچوب سازمان یافته ای استفاده نمایند و مدیران و برنامه ریزان آموزشی دانشگاه با تشکیل گارگاههایی با هدف تغییر نگرش و آشنایی هر چه بیشتر اساتید با روش های نوین آموزش و ارزیابی بالینی و ارایه بازخورد به آنان، بهبود کیفیت آموزش بالینی را فراهم سازند.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :ناصر مظفری
Uncontrolled Keywords:ارزشیابی، بالینی، دانشگاه
Subjects:WY Nursing > Nursing Education WY.18
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Health Information Management
Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:1318
Deposited By: Dr Behnam Molaei
Deposited On:22 Feb 1389 16:31
Last Modified:01 Apr 1393 07:08

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...