title

امکانات آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی اردبیل

محمدی, محمدعلی and شبانی, زهرا and بابل پور, حامد and اللهیاری, ایراندخت (1388) امکانات آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی اردبیل. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 11 (2). pp. 36-43.

[img]
Preview
Text - Published Version
103kB

Persian Abstract

زمینه و هدف: آموزش بالینی بخش اساسی و مهم آموزش پرستاری است که ارتقای کیفیت آن مستلزم بررسی مستمر و دقیق وضعیت موجود عرصه های آموزش بالینی،شناخت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف است.هدف از این مطالعه نیز تعیین وضعیت امکانات و در محیط آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بوده است. روش کار: این بررسی یک مطالعه توصیفی است، كه در آن 403 نفر از دانشجویان علوم پزشکی اردبیل شركت داشتند. روش گردآوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته در 2 قسمت بود: سوالات دموگرافيك(سن، جنس، رشته تحصيلي، مقطع تحصيلي و ...) و سوالات مربوط به امكانات آموزش باليني در مراكز مختلف و فيلدهاي آموزش ديگر(فضاي مناسب- كتابخانه – ژورنال ها، خط اينترنت، وجود case كافي ، وجود اتاق معاينه و ..).پرسشنامه در اختیار دانشجویان قرار داده شد و برای تجزیه تحلیل داده ها از آمار توصیفی و نرم افزار SPSS استفاده شد و نتایج حاصله به سه سطح ضعیف، متوسط و خوب طبقه بندی شد. یافته ها: بر اساس نتايج حاصله، 52/5 درصد دانشجویان امکانات رفاهی موجود در بخش های بالینی را ضعیف ارزیابی کرده اند. 56/4 درصد دانشجویان بیان کردند در بخش های بالینی کلاس و اتاق معاینه وجود ندارد. 58/3 درصد دانشجویان معتقدند منابع آموزشی کافی در بخش ها موجود نمی باشد.45/3 درصد دانشجویان وسیله ایاب و ذهاب به بخش های آموزش بالینی را ضعیف ارزیابی کرده اند و در مجموع نتایج نشان داد که امکانات و تجهیزات محیط آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان 80/3 درصد ضعیف می باشد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج که اکثر دانشجویان امکانات آموزش بالینی را ضعیف ارزیابی کرده اند،توجه به تامين امكانات و تجهيزات و در دسترس بودن آن ضروري به نظر مي رسد.Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :محمدعلی محمدی
Uncontrolled Keywords:آموزش بالینی، امکانات ، دانشجویان علوم پزشکی
Subjects:W Health professions > Medical Education W.18
WY Nursing > Nursing Education WY.18
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:1326
Deposited By: Dr Behrouz Dadkhah
Deposited On:25 Feb 1389 09:14
Last Modified:16 Nov 1391 12:01

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...