title

بررسي ميزان مرگ پیش بینی شده در بيماران بستري در اي سي يو بیمارستان علوی شهرستان اردبیل براساس مطالعات,TRIOS و APACHE IV

یوسفیان, مهزاد and قاضی, احمد and امانی, فیروز and موفق, بیتا (1399) بررسي ميزان مرگ پیش بینی شده در بيماران بستري در اي سي يو بیمارستان علوی شهرستان اردبیل براساس مطالعات,TRIOS و APACHE IV. PhD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - final reserch project report
2MB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
2MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

2MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه: مهمترین شاخص در ارزیابی تواناییهای درمانی بخشهای بیمارستان به خصوص بخشهای مراقبت ویژه بررسی میزان مرگ و میر بیمارستان است. بهبود ظرفيت‌هاي درماني و افزايش استفاده از تکنولوژي نوين در طي سال‌هاي گذشته باعث افزايش استفاده از بخش مراقبت‌هاي ويژه شده است. طبقه‌بندي دقيق بيماري‌ها و پيش‌بيني صحيح برون‌ده بيماران مي‌تواند با کاهش مانيتورينگ‌هاي غير ضروري به بهينه‌سازي استفاده از تخت‌هاي بخش مراقبت‌هاي ويژه کمک کند. با وجود ابداع بسياري از ابزارهاي کارآمد در سال‌هاي اخير در بخش مراقبت‌هاي ويژه، هنوز در بسياري از بيمارستان‌ها و مراکز آموزشي کشور براي ارزيابي بيماران صرفاً از ابزارهاي GCS و علام حياتي استفاده مي‌شود. استفاده از يک شاخص معتبر جهت ارزيابي بيماران بستري در بخش مراقبت‌هاي ويژه ضروري به نظر مي‌رسد تا بوسيله آن بتوان خدمات محدود را به شکل کافي براي بيماران نيازمند مديريت کرد. هدف از مطالعه حاضر بررسي ميزان مرگ پیش بینی شده در بيماران بستري در ICU بیمارستان علوی شهرستان اردبیل براساس مطالعات,TRIOS و APACHE IV بوده است. شیوه اجرای تحقیق: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی بوده وجامعه آماری آن، بيماران بستري در بخش مراقبت‌هاي ويژه بيمارستان علوی شهر اردبیل بود. روش گردآوري داده‌ها در اين پژوه با استفاده از پرسش نامه بود. اين پرسش‌نامه در 5 بخش تنظيم شد. پرسش‌نامه حاوي مشخصات فردي، ابزار TRIOS , و APACHE IV بود. بر حسب پاسخ‌هاي داده شده در هر پرسش نامه امتياز خاص و تعريف شده اي به هر قسمت تعلق گرفت. ميزان مرگ به عنوان مرگ بيمار در طول مدت بستري و اقامت در بيمارستان در نظر گرفته شد. مبناي پيش بيني ميزان مرگ بيماران، بر اساس ميزان امتياز اخذ شده بيماران از هر يک از اين ابزار بود. یافته‌ها: در مطالعه حاضر 53 بیمار بستری در بخش ICU مورد مطالعه قرار گرفتند. میانگین سنی این بیماران برابر با 71/79 سال بود که جوانترین فرد 20 سال و پیرترین آنها 97 سال داشتند. بررسی‌های مربوط به کارایی سیستم نمره‌دهی APACHE IV نشان داد که این سیستم در پیش‌بینی میزان مرگ و میر افراد بستری در ICU در گروه‌های سنی مختلف دقت مطلوبی را نسبت به سایر شاخصها داشته است و نتایج این بررسی از لحاظ آماری معنی‌دار بود (0/05>P). شاخصهای APACHE IV , TRIOS توانستند تقریبا نصف مرگ میرهای مشاهده شده را تخمین بزنند و تقریبا از نظر عملکردی در پیش بینی مرگ ومیر یکسان بوده اند. بحث ونتیجه‌گیری: ما دریافتیم که در میان سیستم‌های نمره دهی APACHE IV، SAPS II، LODS و TRIOS، بهترین و کارآمد‌ترین سیستم APACHE IV می‌باشد که از کالیبراسیون خوبی نیز برخوردار است.

Title

Investigating the mortality rate of patients admitted to the ICU based on studies, TRIOS and APACHE IV in the ICU of Alavi Hospital in Ardabil

English Abstract

Background and Objective: The most important indicator in assessing the health of hospital wards, especially intensive care units, is the hospital mortality rate. Improved therapeutic capacity and increased use of new technology over the past years have led to increased use of intensive care units. Accurate disease classification and accurate patient outcome prediction can help optimize the use of ICU beds by reducing unnecessary monitoring. Despite the development of many effective tools in the ICU in recent years, many hospitals and training centers in the country still use only GCS and vital markers to evaluate patients. The use of a validated index for evaluating hospitalized patients in ICUs seems necessary to adequately manage the limited services needed for patients in need.. Methods: The present study was a cross-sectional study and its statistical population included patients admitted to intensive care unit of Alavi hospital in Ardabil. Data were collected using a questionnaire. The questionnaire was divided into 5 sections. Questionnaires included demographic characteristics, TRIOS, and APACHE IV tools. Based on the answers given to each questionnaire, a specific score was assigned to each section. The death rate will be considered as the patient's death rate during hospitalization and hospital stay. The basis for predicting patient mortality will be based on the score obtained from each of these instruments.. Results: In the present study, 53 patients admitted to ICU ward were studied. The mean age of the patients was 71.79 years, the youngest being 20 and the oldest being 97. Evaluations of the performance of the APACHE IV scoring system showed that this system is desirable in predicting mortality in ICUs in different age groups. Results of this study were statistically significant (P <0.05). According to the results of our study, the TRIOS scoring system was not sufficiently accurate in predicting mortality. (P <0.05). The accuracy of the SAPS II scoring system in predicting ICU mortality was not desirable in this study. (P <0.05). The LODS system did not have the desired accuracy and efficiency in predicting mortality in ICU patients (P <0.05).. Conclusions.: We found that the APACHE IV, SAPS II, LODS and TRIOS scoring systems are the best and most efficient APACHE IV calibration system. The difference between the comparative study of these systems with each other using linear regression was statistically significant for the APACHE IV system (P <0.05).

Item Type:Thesis (PhD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :مهزاد یوسفیان
استاد راهنما :احمد قاضی
استاد مشاور :فیروز امانی
دانشجو :بیتا موفق
Uncontrolled Keywords:بخش مراقبت‌های ویژه، سیستم نمره دهی، میزان مرگ و میر
کلیدواژه ها (انگلیسی):ICU, Predicting score models, Mortality
Subjects:WX Hospital and other health Facilities
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Anesthesiology , Obstetrics & Gynecology
ID Code:13284
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:20 May 1399 09:20
Last Modified:20 May 1399 11:45

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...