title

بررسي علل لنفادنوپاتي هاي گردني در بيوپسي هاي انجام شده از عقده هاي لنفاوي گردني از سال 1381 تا 1384 در استان اردبيل

ستوده, محمد باقر and چینی فروش, میرمهدی and جامعی, امیر (1384) بررسي علل لنفادنوپاتي هاي گردني در بيوپسي هاي انجام شده از عقده هاي لنفاوي گردني از سال 1381 تا 1384 در استان اردبيل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img] Text - final reserch project report
170kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

2MB
[img] Text - final reserch project report
53kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

3MB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : لنفادنوپاتي در لغت به معناي بيماري موجود در غده لنفاوي است. عوامل بيماري‌زاي مختلفي مي‌توانند غدد لنفاوي را به يكي از سه فرم حاد، تحت حاد يا مزمن درگير كنند كه اين درگيري يا منتشر است يا موضعي. از جمله علل لنفادنوپاتي‌هاي گردني باكتري‌ها، ويروس‌ها، قارچ‌ها، تك ياخته‌ها، تومورها و گاهاً علل ناشناخته مي‌باشند. برخورد با يك توده گردني به عنوان شكايت اصلي بيمار به صورت تنها يافته باليني يا به صورت يك نشانه از يافته‌هاي باليني، از مواردي هستند كه يك پزشك در طي دوران طبابت بسيار با آن مواجه مي‌شود و طريقه ارزيابي ماهيت اين توده‌ها و اقدامات مورد نياز، بستگي به كارايي و اندوخته علمي پزشك دارد. با توجه به اهميت بدخيمي‌ها در ناحيه گردن و تشخيص و نحوه درمان طبي و جراحي اين گونه بيماران، مطالعه حاضر در زمينه بررسي علل لنفادنوپاتي‌هاي گردني انجام شده است. روش تحقيق : در اين مطالعه كه به صورت توصيفي ـ مقطعي انجام پذيرفت، پس از انتخاب بيماران و اثبات لنفادنوپاتي گردني آنها از روي شرح حال وعلائم باليني، بيوپسي از عقده‌هاي لنفاوي انجام شده و در پرونده مربوط به بيماران ثبت شده بود كه كليه اطلاعات لازم، از قبيل سن و جنس بيماران و نتايج پاتولوژيك با مراجعه به پرونده بيماران جمع‌آوري شده و با استفاده از روش‌هاي آمار توصيفي در قالب جداول و نمودارها، به وسيله نرم افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج: در اين مطالعه در كل 100 بيمار كه 52 نفر (52%) مرد و 48 نفر (48%) زن بودند و در بررسي پاتولوژيك وجود عقده لنفاوي آنها به اثبات رسيده بود، به تفكيك جنس و درگروه‌هاي سني مختلف مورد ارزيابي قرار گرفتند كه نتايج زير به دست آمد: در گروه سني 0 تا15 سال هيپرپلازي فوليكولار با فراواني 6 مورد (6/31%)، در گروه سني 16 تا 55 سال توبركلوزيس با 31 مورد (2/44%) و در گروه سني بالاي 55 سال كارسينوم متاستاتيك با 5 مورد (4/45%) شايع‌ترين علل لنفادنوپاتي‌هاي گردني بودند. همچنين نتايج حاصله در كل بيماران مورد مطالعه به ترتيب شيوع عبارت بود از: توبركلوزيس 36 مورد(36%)، هيپرپلازي فوليكولار 15 مورد (15%)، كارسينوم متاستاتيك 13 مورد (13%)، لنفوم هوچكين 9 مورد (9%)، لنفوم نان هوچكين 8 مورد (8%)، لنفادنوپاتي واكنشي 8 مورد (8%)، ساير علل 6 مورد (6 درصد) و لنفادنوپاتي غيرپاتولوژيك 5 مورد (5%). نتيجه‌گيري : در مطالعه ما توبركلوزيس شايع‌ترين علت لنفادنوپاتي‌هاي گردني مي‌باشد كه اين امر تأكيد مجددي بر اهميت پيشگيري و درمان اين بيماري مي‌باشد. همچنين با توجه به شيوع بالاي اين ضايعات گردني و احتمال وجود بدخيمي از انواع مختلف در ناحيه گردن، بايد توجه بيشتري به معاينات روتين سر وگردن علي‌‌الخصوص عقده‌هاي لنفاوي مبذول شود تا در شخصي به ظاهر بدون علامت، بيماري سريعاً كشف و در مراحل مقدماتي درمان شود


English Abstract

Introduction: Lymphadenopathy refers to the disease existing in lymphatic glands. Different pathogenic factors can effect lymphatic glands in one of the three forms of acute, sub acute, or chronic, which is either circulated or local. Some of the reasons for cervical lymphadenopathies are bacteria, viruses, funguses, parasites, tumors, and sometimes other unknown factors. Contact with a cervical body as the main complaint of the patients in the form of the only clinical finding or in the form of an indication about clinical findings are among those cases a doctor encounters frequently during hid her medical profession, and the way the nature of these bodies is evaluated as well as other required measures, depend on the doctor’s efficiency and his/her scientific savings. Considering the importance of malignancy in cervical area and identifying these patients and the manner of their clinical cure and operation the present research has been done on the field of studying the reasons for cervical lymphadenopathies. Materials & Methods: In this descriptive cross- sectional study, after selecting the patients and approving their cervical lymphadenopathy through clinical symptoms and their own descriptions about themselves, biopsy from lymphatic nods had been done and recorded in the dossier for the patients. All required data such as patients’ ages and sexes, and pathologic results were collected using the patients’ dossiers and was analyzed by using the descriptive statistics methods in the framework of tables and diagrams taking the advantage of Spss software. Results: In this research wholly 100 patients, 52 (5 2%) of whom were males and 48 (48%) were females- and in pathologic study their lymphatic nods had been approved regarding their sex and in different age groups. The results are as follows: In (0-15) age group follicular hyperplasia with the frequency of 6 cases (31.6%), in age group (16-55) tuberculosis with 31 cases (44.2%), and in over 55 age group metastatic carcinoma with 5 cases (45.4%) were the most prevalent reasons for cervical lymphadenopathies. Results from studying the whole patients considering their prevalence were respectively as follows: Tuberculosis 3 cases (3 6%), follicular hyperplasia 15 cases (15%), metastatic carcinoma 13 cases (13%), Hutchkin’s lymphoma 8 cases (8%), reactive lymphadenopathy 8 cases (8%), others 6 cases (6%), and non- pathologic lymphadenopathy 5 case (5%). Conclusion: In our study tuberculosis is the most prevalent cause for cervical lymphadenopathies and this again focuses on the importance of this disease prevention and treatment. Also, considering the high rate of the prevalence of these cervical lesions and the possibility for malignity of different kinds in neck area, it is necessary to pay more attention to routine head and neck examinations specially to lymphatic nods, so that the disease in a person without apparent symptom to be quickly recognized and treated in their early stages

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :محمد باقر ستوده
استاد مشاور :میرمهدی چینی فروش
نگارنده :امیر جامعی
Additional Information:شماره پایان نامه : 0231
Uncontrolled Keywords:لنفادنوپاتي گردني- بيوپسي- توبركلوزيس - هيپرپلازي فوليكولار - اردبيل
کلیدواژه ها (انگلیسی):Cervical lymphadenopathy,biopsy, tuberculosis, follicular hyperplasia, Ardebil
Subjects:WV Otolaryngology
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Surgery
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Pathology
ID Code:137
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:13 Jul 1388 05:12
Last Modified:30 Feb 1399 11:15

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...