title

بررسی نتایج درمان جراحی شکستگی آتروفیک مندبیل با فیکساسیون سخت در بردر تحتانی

حاج محمدی, عمران and سیگاری, پویان and نقی زاده باقی, عباس and بنایی, شکوفه and دادمان, شادی (1399) بررسی نتایج درمان جراحی شکستگی آتروفیک مندبیل با فیکساسیون سخت در بردر تحتانی. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
2MB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

3MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

6MB
[img] Other (data) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

11kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه: امروزه، با توجه به کاهش کلی میزان بی دندانی و بهبود کیفیت زندگی بسیاری از افراد مسن، افزایش سن و رشد جمعیت، تعداد افراد بی دندان پایدار مانده است که این امر، موجب افزایش آسیب‌های مرتبط با افزایش سن، همچون آتروفی مندیبل مرتبط با بی دندانی و افزایش شکستگی آتروفیک مندیبل بی دندان، نسبت به گذشته شده است. به دلیل امید به زندگی، افزایش جمعیت، بیماری های سیستمیک در سالمندان و همچنین کمبود مطالعات با تعداد کافی از بیماران دچار شکستگی آتروفیک مندیبل، درمان مندیبل آتروفیک بی دندان با آتروفی شدید، موضوعی چالش برانگیز است. لذا در این مطالعه بر آن شدیم نتایج درمان جراحی شکستگی آتروفیک مندیبل با فیکساسیون سخت، در بیماران مراجعه کننده به بخش جراحی فک و صورت اردبیل که تحت درمان قرار گرفته اند را بررسی کنیم. مواد و روش کار: در این مطالعه که از نوع گزارش موارد می‌باشد، پرونده ی پزشکی تمام بیماران دچار شکستگی آتروفیک مندیبل که بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ به بیمارستان فاطمی اردبیل مراجعه کرده اند و با روش فیکساسیون سخت توسط پلیت‌های ۲ میلی متری و 2/4 میلی متری در بردر تحتانی مندیبل تحت درمان قرار گرفته اند، مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به پایین بودن تعداد بیماران، تمام بیماران، و با روش کل شماری به عنوان جامعه مورد ارزیابی قرار گرفتند. بعد از ویزیت مجدد و تهیه ی رادیوگرافی پانورامیک، نتایج حاصل از بررسی رادیوگرافی به همراه داده‌های استخراج شده از پرونده و ویزیت مجدد بیماران، در چک لیست‌های از قبل تهیه شده وارد شد. سپس داده‌های بدست آمده در نرم افزار spss19، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: از ۱۵ بیمار وارد شده در این مطالعه، ۸ مرد (53.3 %) و ۷ زن (46.7 %) با دامنه سنی ۴۴-۸۴ سال (متوسط: 65.8 % سال) وجود داشت. 53.3 % از بيماران بيماريهاي زمينه اي داشتند. بیشترین علت شکستگی‌ها ناشی ازسقوط (۴۰٪) بود. از مجموع ۲۸ شکستگی، شایع ترین ناحیه شکستگی، تنه ی مندیبل (57.4 %) بود که 73.3 % به صورت دو طرفه و اغلب به صورت شکستگی ساده (85.7 %) گزارش شد. در این مطالعه، شایع ترین عارضه، پاراستزی (33/3 درصد) بود وفقط در یک بیمارعدم جوش خوردگی و شکستگی پلیت گزارش شد. بنابراین فیکساسیون سخت در 93.3 % با 33.3 % از عوارض، رضایت بخش در نظر گرفته شد. نتیجه گیری: فیکساسیون سخت در بردر تحتانی مندیبل، روشی قابل پیش بینی و موفق آمیز برای درمان شکستگی آتروفیک مندیبل بی دندان می‌باشد لذا می‌توان از این روش، به طور معمول در تمام بیمارانی که دچار شکستگی آتروفیک مندیبل شده اند، استفاده کرد. همچنین استفاده از پیوند استخوان در این روش، نباید اجباری تلقی شود

Title

The study of surgical treatment results of the atrophic mandibular fracture with rigid fixation at inferior border

English Abstract

Background & Objective: Today, due to the overall decline in edentulous and improved quality of life of many older people, increasing age and population growth, the number of edentulous people has remained stable, which has increased ageing -related injuries, such as mandible associated with edentulous And there has been an increase in edentulous mandibular atrophic fractures compared to the past. Due to life expectancy, population growth, systemic disease in the elderly, as well as the lack of studies with a sufficient number of patients with atrophic mandibular fractures, treatment of edentulous atrophic mandible with severe atrophy is a challenging topic. Therefore, in this study, we decided to evaluate the results of treatment of mandibular atrophic fracture surgery with hard fixation in patients referred to the Ardabil Oral and Maxillofacial Surgery Department who have been treated. Methods: In this case series, the medical records of all patients with atrophic mandibular fractures who referred to Fatemi Hospital in Ardabil between 2013 to 2019 and were treated with rigid fixation by 2 mm and 2. 4 mm plates at inferior border of mandible were reviewed. Due to the low number of patients, all patients were evaluated as a population by the complete enumeration method. After re-visit and preparation of panoramic radiography, the results of radiographic examination along with data extracted from the file and re-visit of patients were entered in the pre-checklists. Then the data were analyzed in SPSS 19. software. Results: From 15 patients included in this study ، there were 8 males (53. 3%) and 7 females (46. 7%) with age range 44-84 years (median:65. 8 years). 53. 3% of patients had underlying diseases. Most fractures reason were caused by falls (40%). Out of a total of 28 fractures ، the mandibular body was the most common (57. 4%) localization of the fractures that 73. 3% were bilateral, And was often (85. 7%) reported as a simple fracture. In this study, the most common complication was paraesthesia (33. 3%) and just a patient presented with postoperative nonunion and plate fracture, so rigid fixation was considered satisfactory in 93. 3% with 33. 3% of complications. Conclusion: Rigid fixation at inferior border (ORIF), is a successful and predictable protocol for treating atrophic edentulous mandible fracture. so it can be used typically in all patients with atrophic mandibular fractures. Immediate bone grafting should not be considered mandatory.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :عمران حاج محمدی
استاد راهنما :پویان سیگاری
استاد مشاور :عباس نقی زاده باقی
استاد مشاور :شکوفه بنایی
دانشجو :شادی دادمان
Uncontrolled Keywords:شکستگی مندیبل،آتروفی مندیبل، فیکساسیون سخت
کلیدواژه ها (انگلیسی):Mandibular fracture , Mandibular atrophy , Rigid fixation
Subjects:WE Musculoskeletal system
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of physiology
Department of Dentistry > Research Unit -Submitted Thesis
Department of Dentistry > Department of Oral Surgery, and Maxillofacial
ID Code:13738
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:26 Sep 1399 13:25
Last Modified:26 Sep 1399 13:25

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...