title

بررسی نقش بیوتکنولوژی در تغذیه پایدار

نوری زاده, عزت ، قاسمی گرمی, کریم اله ، شکوهی گوگانی, بهروز (1385) بررسی نقش بیوتکنولوژی در تغذیه پایدار. در: اولین همایش ملی بیوتکنولوژی - پیوند علوم - آینده روشن, 26-24 آبان ماه 1385, کرمانشاه - دانشگاه رازی.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
1MB

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف: در دو دهه آخر قرن بیستم، دست آوردهای بیوتکنولوژی انفجاری در بیولوژی و علوم وابسته به آن ایجاد کرد، به طوری که در حال حاضر در تمام کشورهای جهان در برنامه های اقتصادی، غذایی، صنعتی و نظایر اینها جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. این دستاوردهای بیوتکنولوژی، در توسعه پایدار مواد غذایی و بهبود کمیت و کیفیت آن تجلی پیدا کرده است. بهبود کیفیت پروتئین های ذخیره ای گندم، تولید مواد مختلف از جمله صنعتی و دارویی با استفاده از گیاهان تراریخته از دیگر توانمندی های بیوتکنولوژی محسوب می شود. با توجه به افزایش جمعیت جهان، نیاز به تولید غذای بیشتر از آنچه امروزه امکان آن وجود دارد، خواهد بود. بنابراین چگونه افزایش تولیدات کشور بدون گسترش اراضی کشاورزی ممکن است. یکی از ابزارهایی که بی شک استفاده از آن دستیابی به هدف را امکان پذیر می کند، اتکا به علوم بیوتکنولوژی است. با توجه به این مهم، هدف از این مطالعه تعیین نقش بیوتکنولوژی در تغذیه پایدار است. روش تحقیق: این مطالعه بطور تطبیقی و از طریق مطالعه میدانی و استفاده از منابع معتبر داخلی و جهانی صورت گرفته است. همچنین در این پژوهش از نتایج گردهمایی های منطقه ای و بین المللی، گزارشات نهادها و مؤسسات دولتی و کنگره ها در سطح گسترده تر استفاده شده است. برای مطالعه بازنگری منابع، وسایل و ابزارهایی از قبیل نشریات ایندکس مدیکوس و مدلاین به کار برده شده است. یافته ها: در ارتباط با نقش کلی بیوتکنولوژی در تغذیه پایدار، الگو و مراحل کلی که مد نظر بوده است به شرح ذیل می باشد: ضمن مرور اجمالی بر پیدایش بیوتکنولوژی و سیر تحول آن، گوشه ای از فعالیت های این تکنولوژی در بخش تغذیه و کشاورزی مطرح و توانمندی ها و محدودیت های آن در خصوص تغذیه پایدار در ایران مورد بحث قرار گرفته است. بحث و نتایج: بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بیوتکنولوژی را به عنوان یکی از اولویت های ملی مشخص کرده اند و برنامه های هدفمند خود را با سرمایه گذاری قابل توجه تدوین نموده اند و اکنون از فواید اقتصادی آن از جمله تغذیه پایدار بهره مند شده اند. این فناوری نوین اکنون در صحنه رقابت و برتری های علمی، اقتصادی به عنوان یکی از چند فناوری استراتژیک و کلیدی در دنیا مطرح می باشد. ایران از جمله نقاط قوت و توانمندی های بالقوه بسیار زیادی در زمینه توسعه این فناوری برخوردار است. نیازهای کشور در حوزه های استراتژیک امنیت غذایی، بهداشتی و زیست محیطی موجبات توجه بیشتر به گسترش این فناوری راهبردی را فراهم می نماید. نتیجه اینکه، اگر مسئولین کشور و به خصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی قصد دارند که حمایت عملی از توسعه تغذیه پایدار به عمل آورند، بهتر است هرچه سریعتر نسبت به ساماندهی و هماهنگ سازی تمام ارگان های درگیر با بیوتکنولوژی و تعیین ساختار مدیریت آن اقدام نمایند تا بیوتکنولوژی بتواند پتانسیل بالقوه خود را بطور بروز دهد.

عنوان انگليسي

Study of the role of biotechnology in nutrition


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :عزت نوری زاده
کلید واژه ها:بیوتکنولوژی، تغذیه پایدار، توسعه
کلید واژه ها (انگلیسی):biotechnology, stable nutrition, developement
موضوعات :QY آسیب شناسی بالینی
WD بیماریهای تغذیه و متابولیکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش پاتولو‍ژي
کد شناسایی :1399
ارائه شده توسط : دکتر بهروز شکوهی
ارائه شده در تاریخ :19 خرداد 1389 07:28
آخرین تغییر :09 اسفند 1391 13:15

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...