title

مشکلات بالینی در عرصه از دیدگاه دانشجویان و مربیان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

اسدزاده, فيروزه and مصطفی زاده, فریده and مشعوفی, مهرناز and فاخری, ساناز and عبداللهی, فاطمه (1388) مشکلات بالینی در عرصه از دیدگاه دانشجویان و مربیان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل. در: اولین همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری ومامایی 15-14 مرداد ماه 88, 15-14 مرداد 1388, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل، دانشکده پرستاری مامایی.

[img]
Preview
Text - Published Version
44kB

Official URL: http://nursing.arums.ac.ir

Persian Abstract

زمینه و هدف : مشکلات مختلفی باعث کاهش کارایی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری می شود و برای بهبود وارتقای کیفیت آموزش بالینی ، وضعیت آن همواره باید مورد ارزیابی قرار گیرد که پژوهش حاضر نیز در همین راستا صورت گرفته است. روش کار: در یک مطالعه توصیفی – مقطعی تمامی دانشجویان پرستاری ترم 7و8 (40نفر) و مربیان مربوطه (16 نفر) بصورت سرشماری انتخاب و پرسشنامه استاندارد دردو بخش مشخصات دموگرافیک و وضعیت کارورزی در اختیار آنان قرار گرفت و سپس داده ها از طریق نرم افزار SPSS وآزمون t-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها : میانگین سنی مربیان 5 ± 35 سال و میانگین سنی دانشجویان 2 ± 22 بوده و اکثریت مربیان (5/62%) و دانشجویان (5/67%) مونث بودند. براساس نتایج چنین بر می آید که نظرات مربیان و دانشجویان در مورد اکثریت شرایط موجود در کارآموزی در عرصه دانشجو خوب تا عالی می باشد اما در مورد مشخص بودن حیطه وظایف دانشجو ومربی در بخش مناسب بودن تعداد دانشجو برای هر مربی و دسترسی به امکانات رفاهی نظر عکس داشتند که با انجام آزمون Ttest اختلاف نظر در دو گروه مربی و دانشجو معنی دار نیست. ولی مقایسه میانگین وضعیت تاهل در هر دو گروه معنی دار است (05/0 > P). مقایسه میانگین جنس وتحصیلات معنی دار نبوده است. نتیجه گیری : طرح کار آموزی در عرصه اگر چه برای هدف ارتقای مهارت واستقلال دانشجو برای ارائه خدمات جامعه نگر در عرصه های مختلف پرستاری مناسب و دیدگاهها نسبت به آن مثبت است اما در اجراا مشکلات متعددی دارد که باید مورد توجه مسئولین قرار گیرد.

Title

Clinical edujcation problems in field from view nursig students and lecturers in nursing and midwifery faculty in Ardabil.


Item Type:Conference or Workshop Item (Speech)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :فيروزه اسدزاده
Uncontrolled Keywords:مشکلات ، کارآموزی درعرصه ، پرستاری
کلیدواژه ها (انگلیسی):Problems, clinical education, nursing
Subjects:WY Nursing > Nursing Education WY.18
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Health Information Management
Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Midwifery
ID Code:1426
Deposited By: Dr Mehrnaz Mashoufi
Deposited On:24 Mar 1389 05:24
Last Modified:01 Apr 1393 08:18

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...