title

میزان آگاهی ماماها از قانون مجازات اسلامی سقط جنین در بیمارستان علوی شهر اردبیل 1387

اسدزاده, فيروزه and همايونفر, نسرین and رستم نژاد, معصومه and مصطفی زاده, فریده and کاظم زاده, رأفت (1388) میزان آگاهی ماماها از قانون مجازات اسلامی سقط جنین در بیمارستان علوی شهر اردبیل 1387. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 11 (4). pp. 38-42.

[img]
Preview
Text - Published Version
134kB

Persian Abstract

زمینه وهدف:حاملگی نا خواسته یک مشکل گسترده در تمام دنیا می باشد هر چند که زوایای فرهنگی مشکل متفاوت می باشد ولی عوارض آن یکسان است. در دین مبین اسلام سقط جنین به خاطر کنترل جمعیت مجاز نیست .در بین مشاغل مامایی یکی از حرفه هایی است که با پدیده سقط ارتباط مداوم دارد و در صورتیکه آگاهی لازم از تبعات انجام سقط نداشته باشد دچار مشکلات حقوقی وشرعی خواهند شد.پژوهش حاضر در همین راستا صورت گرفته است. روش کار:پزوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که 36 مامای شاغل در آن شرکت داده شد ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته دردو بخش مشخصات دموگرافیک وآگاهی در مورد قوانین سقط بود .میزان آگاهی در سه قسمت کم،متوسط،زیاد محاسبه گردید وبا نرم افزار spss تجزیه وتحلیل شد. یافته ها:بر اساس نتایج پژوهش اکثریت واحد های پژوهش (2/97)از اینکه سقط جنین یک جرم است وهر کس باعث سقط شود مجرم،اطلاع داشتند.ولی در کل 1/61 در صد افراد آگاهی متوسط و4/19 در صد آگاهی کم در مورد قوانین جاری در مورد سقط داشتند .فقط 6/19درصد افراد آگاهی بالایی داشتند .لازم بذکر است که مدرک 98درصد نمونه ها کارشناسی و90 درصد درگروه سنی 30-20 قرار داشتند.ارتباط معنی دار بین سن ومدرک تحصیلی واحدهای پژوهش با آگاهی آنان وجود نداشت.(005/0>P). بحث ونتیجه گیری:با توجه به یافته های پژوهش آگاهی ماماها نسبت به قانون مجازات اسلامی سقط کم ویا متوسط می باشد که مسلما موجبات درگیریهای حقوقی وشرعی را برای آنان در پی خواهد داشت.وبایسته است با برگزاری مکرر بازآموزیها در صدد رفع این نقص اقدام گردد.Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :فيروزه اسدزاده
Uncontrolled Keywords:قانون مجازات اسلامی – سقط - آگاهی ماماها
Subjects:WQ Obstetrics > WQ.18 Obstetrics Education
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Midwifery
ID Code:1441
Deposited By: MS Farideh Mostafazadeh
Deposited On:02 Apr 1389 03:02
Last Modified:01 Apr 1393 08:01

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...