title

بررسی پرونده های سقط جنین ارجاعی به مرکز پزشکی قانونی شهرستان اردبیل

رستم نژاد, معصومه and اسدزاده, فيروزه and مصطفی زاده, فریده and کرومی, مرضیه (1388) بررسی پرونده های سقط جنین ارجاعی به مرکز پزشکی قانونی شهرستان اردبیل. مجله علمي و پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي اردبیل ــ 11 . pp. 38-42.

[img]
Preview
Text - Published Version
161kB

Persian Abstract

زمینه وهدف: سقط درمانی زمانی که ادامه بارداری برای مادر وجنین مهلک است مجاز می باشد.در یک تقسیم بندی کلی ،سازمان بهداشت جهانی موارد سقط مجاز در کشور های مختلف را در ابعاد اقتصادی ،در خواست خود فرد،نجات جان مادر،سقط ناشی از تجاوز به عنف ونقایص مادرزادی مورد بررسی قرار می دهد. روش کار: در این تحقیق توصیفی تحلیلی تمامی پرونده های مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی شهرستان اردبیل ( نفر80)مورد بررسی قرار گرفت ابزار گردآوری داده ها از دو قسمت مشخصات دمو گرافیک وچک لیست علل احتمالی بود. ودر نهایت داده های آماری با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج: بررسیها بیانگر آنست که که از کل مراجعه کنندگان 22 نفر(21/28%) علل مادری و56 نفر (79/71%)علل جنینی داشتند.از بین این تعداد به 55 نفر(5/70%) مجوز سقط دریافت کردنداز کل مجوز صادر شده فقط 7 نفر ازمادران (73/12%) را شامل می شدو48مورد جنینی(27/87%) مجوز دریافت کردند. در جمع از علل جنینی مراجعه شده (79/21%)7 مورد در دست بررسی و69/7%درصد بدلیل سن بالای 4ماه مجوز دریافت نکردند.بیشترین علت سقط با علل جنینی 33 مورد (75/68%) نواقص لوله عصبی بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل بنظر می رسد که پزشکی قانونی تا جایی که قوانین سقط جنین اجازه می دهد به به وظیفه خود به نحو احسن عمل می نماید لیکن بنظر می رسد باید تغییراتی در برخی از موارد صورت گیرد تا زمینه های سقط های زیر زمینی از بین رود .Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :معصومه رستم نژاد
Uncontrolled Keywords:سقط جنین قانونی - پزشکی قانونی
Subjects:WQ Obstetrics > WQ.18 Obstetrics Education
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Midwifery
ID Code:1445
Deposited By: MS Farideh Mostafazadeh
Deposited On:02 Apr 1389 03:21
Last Modified:01 Apr 1393 08:01

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...