title

علل بستری زنان باردار در بخش ICU مرکز آموزشی و درمانی علوی اردبیل

مصطفی زاده, فریده and اسدزاده, فيروزه and مشعوفی, مهرناز and ترسلی, مهناز and آهنگرداودی, شبنم (1389) علل بستری زنان باردار در بخش ICU مرکز آموزشی و درمانی علوی اردبیل. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 12 (1). pp. 29-36.

[img]
Preview
Text - Published Version
198kB

Persian Abstract

زمينه و هدف: طی 20 سال گذشته مرگ و میر مادران در کشورهای در حال توسعه به علل مختلفی از جمله ارجاع به موقع مادر باردار در طی دوران بارداری و بعد از زایمان به مراکز مجهز مراقبتی کاهش یافته است. امروزه حدود 1-9/0% از زنان باردار نیاز به مراقبتهای ويژه پیدا می کنند که خونریزی ها وفشار خون دوران بارداری از شایعترین علل به شمار می روند. هدف از مطالعه فوق بررسی علل بستری زنان باردار دربخش ICU مركز آموزشي درماني علوي اردبیل می باشد روش كار: نوع مطالعه از نوع مقطعي و زمان مطالعه از بهمن 1387 تا تیر ماه 1388 بود. کلیه زنان بدحال بستری در سرویس زنان و مامایی بیمارستان علوی به مدت 6 ماه مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونه گیری آسان (مبتنی بر هدف) و شیوه جمع آوری داده ها از طریق برگه ثبت اطلاعات (پرونده بیماران) بود. يافته ها: از ميان بررسي 2509 زايمان صورت گرفته و نتایج نشان دادند که در طی این مدت 75/0 درصد از زنان باردار نیاز به بستری در بخش مراقبت ویژه داشتند. 10 مورد (63/52%) به علت پره اکلامپسی و اکلامپسی و 3 مورد(87/15%) به علت خونریزی قبل از زایمان و 2 مورد (52/10%) به علت خونریزی بعد از زایمان، 2 مورد (52/10%) به علت چاقی و دیابت و 2 مورد (52/10%) به علت اختلالات انعقادی بستری شده بودند. 18 نفر (73/94%) بدون عارضه مرخص شده بودند و 1 مورد (26/5%) فوت شده بود. نتیجه گیری:میزان بستری و علل بستری در بخش مراقبت های ویژه در شهر اردبیل مشابه سایر مطالعات انجام شده می باشد و این امر نشاندهنده ارتقاء سطح مراقبتهای قبل و بعد از زایمان در این منطقه (مانند سایر مراکز در ایران) می باشد.Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :فریده مصطفی زاده
نویسنده مسئول :فيروزه اسدزاده
Uncontrolled Keywords:ICU،زنان باردار
Subjects:WQ Obstetrics
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Midwifery
ID Code:1465
Deposited By: MS Farideh Mostafazadeh
Deposited On:26 Apr 1389 03:36
Last Modified:09 Apr 1393 03:54

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...