title

بررسی میزان و نحوه ی استفاده از طب مکمل و جایگزین در مبتلایان به آسم و بیماری انسدادی مزمن ریوی در مراجعین به درمانگاه های تخصصی مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) اردبیل در سال 98-99

نسیمی دوست, رامین and معینی جزنی, آرزو and قبادی مراللو, حسن and هاشم پور, محمد هاشم and خیری پور, آرمین (1400) بررسی میزان و نحوه ی استفاده از طب مکمل و جایگزین در مبتلایان به آسم و بیماری انسدادی مزمن ریوی در مراجعین به درمانگاه های تخصصی مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) اردبیل در سال 98-99. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
4MB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
3MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

3MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

83kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

زمینه: طب مکمل و جایگزین شامل بر درمان ها، مداخلات، داروها و فراورده های درمانی بسیار زیادی است. آمارهای سازمان های معتبر بهداشتی نشانگر گرایش روز افزون مردم به طب مکمل و جایگزین می باشد. جهت تبیین و اجرای سیاست مناسب در مورد طب مکمل و جایگزین، دانستن میزان استفاده مردم کشورمان از این شیوه¬ی درمانی، نحوه ی استفاده از آن ها و ویژگی های افراد استفاده کننده می باشد. هدف: تعیین نحوه و میزان استفاده از طب مکمل و جایگزین دربیماران مبتلا به آسم و COPD مراجعه کننده به درمانگاه های تخصصی بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل مواد و روش کار: مطالعه ی حاضر به شیوه بررسی مقطعی( توصیفی - تحلیلی ) طراحی شده و افراد از طریق مصاحبه از لحاظ استفاده از طب مکمل و جایگزین و مواردی که احتمال همراهی با این استفاده را دارند مورد سوال قرار گرفتند. نتایج: در طی این مطالعه 357 بیمار مبتلا به آسم و COPD (که 52/7% آن ها مرد بودند) از نظر میزان و نحوه ی استفاده از طب مکمل و جایگزین مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس یافته ها 95% بیماران طی 12 ماه گذشته حداقل از یک روش طب مکمل و جایگزین استفاده کرده بودند. بیشترین نوع طب مکمل استفاده شده گیاهان دارویی با 85/2% بود. در طی این مطالعه دریافتیم بیشترین گیاه دارویی مورد استفاده در جامعه ی مطالعاتی ما پونه با 71/1% و شایع ترین روش آشنایی با طب مکمل از طریق اقوام و آشنایان با 77/9% بوده است. اغلب بیماران از مصرف طب مکمل خود راضی بودند و اکثراً استفاده از این روش ها را به پزشک معالج خود اطلاع نداده بودند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه استفاده از طب مکمل وجایگزین در بین بیماران مزمن ریوی رایج است اما در بسیاری از مواقع به صورت هدفمند و بر اساس الگویی صحیح مصرف نمی شود . بنابراین ضرورت دارد که بیماران و پزشکان محترم در ابتدا اطلاعات بیشتری از مزایا، معایب و تداخلات داروهای کلاسیک با این روش ها را به دست آورند و سپس باید تعامل بین پزشک و بیمار برای اطلاع دقیق از درمان های مکمل استفاده شده در کمال آرامش و مبتنی بر اعتماد متقابل برقرار¬گردد تا بتوان با اطلاعات جامع در این خصوص، تجویزی منطقی و توصیه¬هایی علمی از این روش های درمانی در کنار طب رایج بهره برد.

Title

Evaluation of Prevalence and Methods of Complementary and Alternative Medicine Use by Patients with Asthma and COPD Referring of Specialized Clinics of Imam Khomeini Academic Medical Center During 2019-2020

English Abstract

Background: Complementary and alternative medicine includes a wide range of therapies, interventions, medications and therapeutic products. Statistics from reputable health organizations show that people are increasingly interested in complementary and alternative medicine. The chronic nature of asthma and COPD, easy access and relatively low cost of complementary and alternative medicine are some of the reasons for the increasing use of complementary and alternative medicine. Adopting an appropriate policy on complementary and alternative medicine depends on knowing the extent to which the people of our country use it, the type of use, and the characteristics of the users. Aim: To determine how and to what extent to use complementary and alternative medicine in patients with asthma and COPD Methods and material: The present study was designed as a cross-sectional study (descriptive-analytical) in which patients with asthma and COPD referred to specialized clinics of Imam Khomeini Educational and Medical Center in Ardabil through interviews in terms of complementary and alternatives medicine and cases that may be associated with this use were questioned. Results: During this study, 357 patients with asthma and COPD (52.7% of whom were male) were examined in terms of the amount and manner of use of complementary and alternative medicine. According to the findings, 95% of patients had used at least one type of complementary and alternative medicine during the last 12 months. The most complementary medicine used was medicinal plants with 85.2%. During this study, receiving the most used medicinal plant in our study community was mint with 71.1% and the most common method of familiarity with complementary medicine through relatives and acquaintances was 77.9%. Some patients were satisfied with their complementary medicine and most of them did not inform their doctor about these methods. Conclusion: According to the findings of this study, the use of complementary and alternative medicine is common among the general public, but in many cases it is not used purposefully and correctly. Therefore, it is necessary for respected physicians, firstly, to obtain more information about the advantages and disadvantages and interactions of classical drugs with these methods, and secondly, to calmly ask their patients about the use of complementary and alternative medicine methods, and thirdly, further studies are needed. Complementary and alternative medicine should be used for other diseases as well as in the general population so that with comprehensive information in this regard, logical prescriptions and scientific recommendations, these treatments can be used alongside conventional medicine.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :رامین نسیمی دوست
استاد راهنما :آرزو معینی جزنی
استاد مشاور :حسن قبادی مراللو
استاد مشاور :محمد هاشم هاشم پور
دانشجو :آرمین خیری پور
Uncontrolled Keywords:طب مکمل و جایگزین، آسم، بیماری انسدادی مزمن ریوی، طب سنتی
کلیدواژه ها (انگلیسی):Complementary and alternative medicine, Asthma, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Traditional Medicine
Subjects:WB Practice of Medicine
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
Vice Chancellor for Research and Technology > Traditional Medicine and Hydrotherapy Research Center
ID Code:14947
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:13 Sep 1400 12:06
Last Modified:13 Sep 1400 12:06

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...