title

بررسی عوامل پیشبرنده و کاهنده یادگیری در بخش آموزش مهارتهای بالینی از دیدگاه اساتید و دانشجویان

فولادی, نسرین ، تذکری, زهرا ، آذرکلاه, آنیتا ، علیمحمدی, حسین ، پورفرضی, فرهاد (1388) بررسی عوامل پیشبرنده و کاهنده یادگیری در بخش آموزش مهارتهای بالینی از دیدگاه اساتید و دانشجویان. در: دهمین کنگره آموزش علوم پزشکی, 17-15 اردیبهشت ماه 1388, دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
46kB

خلاصه فارسی

يكي از ويژگيهاي آموزش علوم پزشكي لزوم يادگيري مهارتهاي عملي در كنار حيطه هاي دانشي و نظري مي باشد.اين خصوصيت دانش پزشكي باعث شده است تا از ديرباز دانشجويان،پابه پاي استادان خود در بيمارستانها وبر بالين بيماران به مشاهده و تمرين مهارتهاي عملي لازم بپردازند.در دهه اخير با علمي تر شدن فرايند آموزش و اهميت ارزشهاي مطرح در اخلاق پزشكي ، روشهاي سنتي مورد سوال قرارگرفته ودر حال حاضر در سرتاسردنيا برنامه هاي تمرين عملي روي مانكن فراهم شده است و مراكز مهارتهاي باليني (csc ) بدين منظور راه اندازي شده است. از آنجائي كه يك مركز مهارت باليني براي موفقيت نياز به انعطاف پذيري در طراحي وتصحيح دوره هاي آموزشي دارد بر آن شديم تا عوامل موثر بر یادگیری در این مراکز رابررسي كنيم. مطالعه حاضر يك مطالعه كيفي با روش تجزیه و تحلیل آنالیز محتوی است. برای جمع آوري داده ها از نمونه گيري مبتني بر هدف استفاده شد و از طريق مصاحبه نيمه ساختاري اطلاعات گردآوري و در مجموع با 23 نفر(4نفرمدرس،10 نفر كارورز ، 9 نفر كارآموز) مصاحبه به عمل آمد. از داده هاي كدگذاري شده پیشبرنده های یادگیری در چهار محور اصلی شامل عوامل مربوط به مدرس، عوامل مربوط به برنامه ریزی آموزشی ، عوامل مربوط به یادگبرنده وفضای فیزیکی و عوامل کاهنده یادگیری در دو محور اصلی شامل عوامل مربوط به برنامه ریزی و عوامل فیزیکی با محور های فرعی طبقه بندی گردید. نتايج حاصل از داده ها نشان دادكه آموزش باليني مؤثر فرآيندي چند بعدی است ومانند هر برنامه آموزشی ديگري دارای چالش هایی در ابعاد مختلف بوده ونيازبه برنامه ريزي صحيح و توجه به كليه ابعاد آن دارد که یکار گیری یافته های حاصل از مطالعه می تواند اثر بخشی آموزش در این بخش را بهبود بخشد.

عنوان انگليسي

assessment of Ardebil university of medical sciences students and teachers viewpoints about inhibiting and facilitating learning factors in CSC department


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :نسرین فولادی
نویسنده :زهرا تذکری
نویسنده :آنیتا آذرکلاه
نویسنده :حسین علیمحمدی
نویسنده :فرهاد پورفرضی
کلید واژه ها:مرکز آموزش مهارتهای بالینی ، عوامل پیشبرنده و کاهنده یادگیری
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.18 آموزش پزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش میکروبیولوژی
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :1515
ارائه شده توسط : دکتر نسرین فولادی
ارائه شده در تاریخ :11 مرداد 1389 04:24
آخرین تغییر :31 خرداد 1393 08:07

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...