title

تبیین رفتارهای فردی موثر بر یادگیری در مرکز آموزش مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

فولادی, نسرین ، علیمحمدی, حسین ، پورفرضی, فرهاد ، آذرکلاه, آنیتا (1388) تبیین رفتارهای فردی موثر بر یادگیری در مرکز آموزش مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. در: دهمین کنگره آموزش علوم پزشکی, 17-15 اردیبهشت ماه 1388, دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
138kB

خلاصه فارسی

دانشجویان پزشکی به عنوان بخش عظیمی از منابع نیروی انسانی سیستم سلامت ، در ارتقای سلامت افراد جامعه نقش مهمی را ایفا می کنند . یکی از راههای ارائه خدمات سلامت مطلوب ، تربیت دانشجویان آزموده است. فرآیند یاددهی – یادگیری فرآیند یک سویه نبوده ودر فرایند یاد گیری یادگیرنده در پروسه ای قرار می گیرد که در بخش های مختلف آن باید اقدام های مشخصی را انجام دهد و در پایان این فرایند ، صلاحیت های جدیدی را کسب نماید . تعیین این عوامل و توجه به آنها در برمامه ریزی آموزشی میتواند اثر بخشب آموزش را اعتلا بخشد، لذا در این مطالعه سعی گردید عوامل فردی موثر بر یادگیری مورد یررسی قرار گیرد. طبق کد های حاصل از مطالعه رفتارهای فردی موثر بر یادگیری در 2 طبقه شامل1) رفتارهای فردی مربوط به یاد دهنده و2) رفتارهای فردی مربوط به یادگیرنده طبقه بندی شدند. محور های فرعی مربوط به طبقه اول شامل ارزیابی دانشجو ، انگیزش زایی دردانشجو توسط استاد ، حضور مناسب اساتید و علاقه و رغبت استاد جهت تدریس و کاهش دادن استرس دانشجو، نظارت مستقیم بر یاد گیری ، به عنوان رفتار های فردی مربوط به یاددهنده که موثر بر یادگیری دانشجویان می تواند باشد بدست آمد. محور های فرعی مربوط به طبقه دوم (رفتارهای فردی مربوط به یادگیرنده) نیز شامل آمادگی قبلی ،تداوم تمرینات، انگیزش برای یادگیری و داشتن خلاقیت در بکار گیری آموخته ها می باشد. اجرای فرایند یاددهی – یادگیری از طریق تعامل موثر مربیان لایق و کارآمد و دانشجویان باتوجه به ویژگی های موثر بدست آمده از تحقیق می تواند دانشجویان را قادر سازد تابه اهداف آموزشی در مرکز آموزش مهارتهای بالینی برسند.

عنوان انگليسي

assessment effect of students behavious on their learning in CSC department of ardebil university of medical scienses


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :نسرین فولادی
نویسنده :حسین علیمحمدی
نویسنده :فرهاد پورفرضی
نویسنده :آنیتا آذرکلاه
کلید واژه ها:یادگیری ، مرکز آموزش مهارتهای بالینی
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.18 آموزش پزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش میکروبیولوژی
کد شناسایی :1516
ارائه شده توسط : دکتر نسرین فولادی
ارائه شده در تاریخ :11 مرداد 1389 04:22
آخرین تغییر :31 خرداد 1393 08:10

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...