title

طراحی یک محیط کشت جدید برای جداسازی باکتری بروسلا

پیری دوگاهه, هادی ، ارزنلو, محسن ، محمدی, سعید (1387) طراحی یک محیط کشت جدید برای جداسازی باکتری بروسلا. در: اولین همایش علمی - پژوهشی دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 9-10 شهریور ماه 1387, اردبیل - ایران.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
83kB

خلاصه فارسی

بروسلوز در بسیاری از نقاط جهان اندمیک بوده و در کشور های در حال توسعه از شیوع بالائی برخوردار است. در ایران، بروسلوز انسانی در تمام نقاط کشور اندمیک است.علائم بالینی این بیماری فوق العاده غیر اختصاصی است و تشخیص بیماری عمدتا با استفاده از روش های آزمایشگاهی انجام می شود.کشت خون معیار طلائی (Gold standard) تشخیص آزمایشگاهی بروسلوز می باشد.خون محیطی نمونه بالینی است که در اغلب موارد جهت جداسازی گونه های بروسلا به کار می رود.بر اساس سیستم های کشت اتوماتیک (BACTEC)شناسائی بیش از 95 درصد کشت های مثبت بروسلا ملی تنسیس در طی 7 روز از انکوباسیون نمونه گزارش شده است.در صورت عدم دسترسی به این سیستم های اتوماتیک برای جداسازی بروسلا نیاز به محیط های اختصاصی کشت اختصاصی ، انکوباسیون طولانی مدت و Subcultureمی باشد.باید توجه داشت تکنولوژی پیشرفته معمولا در کشور های در حال رشد و در مناطق روستائی که بروسلوز شایع می باشد، وجود ندارد .علاوه بر این بدلیل زمان تقسیم طولانی (doubling time)این باکتری ، گونه های بروسلا معمولا به آهستگی در محیط های کشت اولیه و Subculture رشد می نمایند.هدف از این مطالعه طراحی محیط کشت جدید برای کشت و جداسازی سریع باکتری بروسلا می باشد. مواد و روش ها:محیط کشت طراحی شده به صورت دو فازی (Biphasic)بوده و متشکل از یک فاز مایع و یک فاز جامد می باشد.فاز مایع از بروسلا براث و فاز جامد از اوره آگار تشکیل شده بود.از 20 سویه بروسلای جداشده از بیماران رقت های مختلفی تهیه گردید.(-106-10)یک میلی لیتر از رقت های تهیه شده را به محیط های کشت طراحی شده تلقیح کردیم و مدت زمان لازم جهت رشد باکتری بروسلا را یادداشت نمودیم. نتایج: محیط کشت طراحی شده توانائی آشکار نمودن رشد تمام سویه ها و تمام رقت ها را در طی چهار روز داشت. هر چه تعداد باکتری بیشتر بود زمان لازم برای آشکار شدن رشد باکتری کمتر بود.با توجه به اینکه ما از توانائی آنزیم اورهآز باکتری برای آشکار شدن رشد استفاده نمودیم در صورت رشد باکتری در محیط کشت طراحی شده تغییر رنگ از زرد به صورتی را مشاهده خواهیم کرد. بحث و نتیجه گیری:با توجه به نتایج حاصل ، محیط کشت طراحی شده محیط مناسبی برای رشد باکتری بروسلا می باشد.به دلیل ارزان بودن و در دسترس بودن این محیط ، پیشنهاد می گردد جهت استفاده از این محیط به صورت روتین در جهت تشخیص بروسلوز ، مطالعه ای با تعداد نمونه مناسب بر روی افراد مشکوک به بروسلوز انجام گیردو نتایج حاصل با محیط های استاندارد مقایسه گردد.

عنوان انگليسي

development of a new culture medium for isolation of brucella spp.


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :هادی پیری دوگاهه
نویسنده :محسن ارزنلو
کلید واژه ها:بروسلوز ، محیط کشت دوفازی ، اوره آگار
موضوعات :QW میکروب شناسی و ایمنی شناسی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش میکروبیولوژی
کد شناسایی :1522
ارائه شده توسط : دکتر هادی پیری دوگاهه
ارائه شده در تاریخ :11 مرداد 1389 05:07
آخرین تغییر :05 شهریور 1397 09:14

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...