title

نقش آموزش در اعتلاء سلامت بیماران مزمن

فولادی, نسرین ، صلصالی, مهوش ، مظاهری, عفت ، علیمحمدی, حسین (1388) نقش آموزش در اعتلاء سلامت بیماران مزمن. در: سومین سمینار سراسری ارتقاء سلامت بیماریهای مزمن, 16-17 اردیبهشت 1388, دانشگاه علوم پزشکی کردستان.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
146kB

خلاصه فارسی

افزايش سريع بيماريهاي مزمن نمايانگر چالش هاي عمده بهداشتي در سطح جهان مي باشد، اين بيماريها هم اكنون علت 60% كل مرگ و ميرها در سطح دنيا بوده و 47% بار جهاني بيماريها را به خود اختصاص مي دهند. افراد مبتلا به بيماري مزمن نيازمند تعليم، آموزش طولاني مدت، مشاهده ، مراقبت و بازتواني مي باشند و تمركز درمان در بيماري مزمن بايستي از درمان پزشكي به زندگي معمول فرد شيفت پيدا كرده و در جهت اعتلاء سطح جهت دهی شود.هدف این مطالعه تبیین نقش آموزش در ارتقاء سلامتی بیماران مزمن می باشد.روش کار : روش تحقیق آنالیز محتوی برا ی انجام این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. روش نمونه گیری مبتنی بر هدف بود که روی 35 بیمار از طریق مصاحبه نیمه سازمان یافته تحت مصاحبه قرار گرفتند و اطلاعات از طریق مقایسه مداوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج : بررسي اظهارات بيماران در اين خصوص در سه طبقه قابل بحث مي باشد كه شامل منابع آموزش بيماران ، اثرات آموزش و مشكلات موجود در روند آموزش بيماران مي باشد. اظهارات بيماران مويد اين مسئله مي باشد كه حجم زيادي از آگاهي بيماران از طريق افراد غيرحرفه اي مثل فاميل و دوستان تامين شده و به علت مشكلاتي كه طرح شده بيماران يا آموزش چنداني از پرسنل حرفه اي دریافت نمی کنند و يا اين آموزش ها مطابق نياز روز بيماران نمي باشد، به اين علت بيماران اطلاعات مورد نياز خود را از طريق افراد غير حرفه اي دريافت مي دارند كه به علت نوع ارتباط بيماران با اين افراد و تداوم ارتباط آنها معمولاً تاثير آموزش توسط اين افراد قوي تر و طولاني تر از افراد حرفه اي مي باشد و بر پيوستگي يا عدم پيوستگي بيماران به رژيم درماني تجويز شده توسط پزشكان تاثير زيادي دارد. با توجه به موارد ذكر شده لازم است براي پيشبرد سلامت بيماران در نحوه آموزش بيماران تجديد نظر شده و در فرايند آموزش بيماران علاوه بر خود بيماران، اعضاء كليدي در مراقبت از آنها نيز مد نظر قرار گيرند تا آموزش بتواند ضمن افزايش آگاهي بيماران در مورد چگونگي برخورد با نيازهاي روزمره زندگي، باعث كاهش اضطراب و افزايش احساس كنترل درك شده بيماران بر بيماريشان شده و نيز با افزايش احساس خودكارآمدي در بيماران بتواند افراد را قادر به تصميم گيريهاي آگاهانه و براساس اطلاعات دقيق و صحيح و پذيرش رفتارهايي كند كه انجام و تداوم در انجام آنها بتواند باعث حفظ و اعتلاء سلامتي بيماران گردد.

عنوان انگليسي

assessment role of education in health promotion of patients with chronic illness


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :نسرین فولادی
کلید واژه ها:آموزش ، اعتلاء سلامت
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت
WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش میکروبیولوژی
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :1561
ارائه شده توسط : دکتر نسرین فولادی
ارائه شده در تاریخ :14 مرداد 1389 02:40
آخرین تغییر :31 خرداد 1393 08:04

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...