title

سنجش میزان اعتماد به نفس و میزان رضایت از خود افراد جامعه و پارامترهای تأثیرگذار بر آن‌ها

بهرامی, محمد and امانی, فیروز (1401) سنجش میزان اعتماد به نفس و میزان رضایت از خود افراد جامعه و پارامترهای تأثیرگذار بر آن‌ها. در: دومین کنفرانس مدیریت، روانشناسی و علوم رفتاری, 30 فروردین 1401, موسسه پژوهشی مدیریت مدبر , با مشارکت دانشگاهها و مجامع علمی.

[img]
Preview
Text - Published Version
704kB

Persian Abstract

مقدمه: اعتماد به نفس نظر شخصی افراد نسبت به خودشان و توانایی‌هایشان است. در افرادی که اعتماد به نفس پایینی دارند، احساس بی انگیزگی و افسردگی بیشتر نمایان می‌شود. چنانچه شخص فاقد اعتماد به نفس مناسب باشد، در مقابل مشکلات مسیر موفقیت، شکست خواهد خورد. علاوه بر اعتماد به نفس، میزان رضایت افراد از خودشان نیز می‌تواند در زندگی فردی و اجتماعی آن‌ها تأثیر گذارد. هر چند مطالعاتی در زمینه اعتماد به نفس صورت گرفته است ولی بسیار کم دیده می‌شود که به طور جامع، ارتباط عوامل مختلف، با آن سنجیده شود. بنابراین هدف از انجام این مطالعه، بررسی میزان اعتماد به نفس افراد جامعه، میزان رضایت نسبی آنان از خود و همچنین موارد تأثیر گذار بر آن¬ها بود. روش تحقیق: در این مطالعه که از نوع توصیفی - تحلیلی است، 150 نفر از اشخاص به صورت تصادفی شرکت نمودند. پرسش‌نامه طراحی شده برای این مطالعه از دو بخش، سؤالات دموگرافیک و سؤالات آزمون کوپر اسمیت تشکیل شده بود. 6 سؤال دموگرافیک محقق ساخته جهت سنجش رضایت افراد از ویژگی‌های خودشان بود. در نهایت داده‌ها در نرم افزار SPSS نسخه 26 ثبت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: با توجه به استانداردهای آزمون کوپر اسمیت، هیچ کس دارای اعتماد به نفس قوی (نمره بالای 44) نبود و 15.3% درصد افراد، اعتماد به نفس ضعیف و 84.7% آنان، دارای نمره متوسط بودند. رابطه معنی داری بین میزان اعتماد به نفس و نمره افراد به وزن و اخلاق خود وجود داشت که به ترتیب (0.030P=) و (0.040P=) بودند. همچنین بین میزان رضایت از خود و 4 مورد رابطه معنی دار وجود داشت. (سن، وجود هدف برای آینده، بیماری سخت در گذشته، وضعیت تأهل). تفاوت معناداری در میانگین نمرات اعتماد به نفس دو جنس مرد و زن وجود نداشت. (0.919P=) بحث و نتیجه گیری: از افراد شرکت کننده خواسته شده بود تا از 1 تا 5 نمره‌ای را برای وزن خود اعلام کنند. به صورت کلی، افرادی که رضایت 80 درصد به بالا از وزن خود اعلام نموده بودند، دارای اعتماد به نفس بیشتری بودند. افرادی که رضایت 40 درصدی از اخلاق خود داشتند، به اندازه افرادی که رضایت 80 درصدی اعلام کرده بودند، دارای اعتماد به نفس بودند. طبق بررسی‌ها، میزان رضایت از خود افراد مجرد، بیشتر از افراد متأهل است. افرادی که در گذشته دچار بیماری سختی بوده‌اند، اکنون میزان رضایت از خود کمتری دارند. افرادی که برای آینده خود، هدف بزرگی داشتند، دارای رضایت از خود بیشتری نیز بودند. همچنین طبق نتایج، با افزایش سن افراد، میزان رضایت از خود آنان کاهش می‌یابد.(0.178-r=) بنابراین بایستی برنامه‌های مناسبی جهت بهبود دید افراد نسبت به خود و همچنین افزایش میزان اعتمادبه‌نفس آن‌ها تدوین گردد.

Title

Evaluation of self-confidence and self-satisfaction of the people in the society and related factors


Item Type:Conference or Workshop Item (Speech)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :محمد بهرامی
نویسنده :فیروز امانی
Uncontrolled Keywords:اعتماد به نفس، رضایت از خود، آزمون کوپر اسمیت، عزت نفس، طرح پژوهشی
Subjects:WA Public Health > Public Health Education WA.18
WA Public Health > Public Health Education WA.18
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
ID Code:15750
Deposited By: Dr Firouz Amani
Deposited On:02 Mar 1401 09:59
Last Modified:02 Mar 1401 09:59

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...