title

بررسی وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی در بیماران ترومایی انتقال داده شده به بیمارستان فاطمی اردبیل در سال 1401

قبادی, جعفر and عرب زاده, امیر احمد and احدی, میرمهدی (1401) بررسی وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی در بیماران ترومایی انتقال داده شده به بیمارستان فاطمی اردبیل در سال 1401. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - final reserch project report
900kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
637kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

339kB

Official URL: https://lib.arums.ac.ir/cgi-bin/koha/opac-ISBDdeta...

Persian Abstract

اورژانس پیش بیمارستانی درحقیقت، سیستم جامعه نگری است که به نیازهای درمانی مصدومان یا بیماران دچار بیماری های حاد و اورژانسی، خارج از موسسات مراقبت بهداشتی تا زمان انتقال آن ها به یک مرکز درمانی پاسخ می دهد. مهمترین مؤلفه های اورژانس پیش بیمارستانی شامل سازمان، آموزش، نیروی انسانی ، حمل و نقل و ارتباطات است. هدف : هدف از انجام این مطالعه تعیین وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی در بیماران ترومایی انتقال داده شده به بیمارستان فاطمی اردبیل در سال 1401 بود. مواد و روش کار: این مطالعه توصيفی به صورت مقطعی در سال 1401 انجام شد. محيط پژوهش تمام 6 پایگاه اورژانس درون شهری، شهر اردبیل تشکيل می دادند. داده ها از تمامی پایگاهها بعد از کسب اجازه از مرکز فوریتهای پزشکی اردبیل از طریق مشاهده، مصاحبه و بررسی پرونده ها و مدارك و تکميل چك ليستهای موجود، جمع آوری گردید. پژوهشگر با استفاده از چك ليست محقق ساخته، اطلاعات مورد نياز را جمع آوری کرد و به منظور کاهش خطا، یك نفر ناظر که در هيچ یك از پایگاههای مذکور شاغل نبود. بر جریان ثبت داده ها نظارت مینمود. سؤالات چك ليست در سه زمينۀ تجهيزات، نيروی انسانی و زمان تهيه شد. نتایج: بر اساس آمار سازمان پایگاه مرکزی اورژانس اردبیل، تعداد نيروهای اورژانس در این پایگاههای درون شهری مورد بررسی 45 نفر بود.میانگین سنی کارکنان 4.25±32.65 سال بود. هم چنین میانگین سابقه ی کاری این افراد مورد بررسی در مطالعه ی ما 2.56±8.34 سال گزارش گردید.22 نفر (48.8 درصد از تکنسین ها) دارای مدرک کاردانی و مابقی افراد دارای مدرک کارشناسی بودند. همچنين 41 نفر (91.1 درصد) از این پرسنل مراکز اورژانس اطلاعات کافی برای انجام ماموریت های پیش آمده ی شهری را داشتند. تجهیزات جابه‌جایی بیمار در ۸۵.۷۳ درصد آمبولانس ها، تجهیزات تهویه و تنفس در ۸۹.۲۸ درصد از آمبولانس ها، تجهیزات ثابت نگه دارنده در ۷۲.۹ درصد، تجهیزات تشخیصی در ۹۷.۶۲ درصد و تجهیزات لازم برای مدیریت درمانی-حیاتی تنها در ۲۲.۸۵ درصد از آمبولانس ها مطابق استاندارد های سازمان استاندارد کشوری و پروتکل های ابلاغی وزارت بهداشت بود. هم چنین تجهیزات مراقبت پرستاری و بانداژ در ۸۵.۷ درصد، تجهیزات یا مواد تزریقی در ۶۴.۳ درصد، تجهیزات حفاظت و نجات در ۵۷.۱ درصد و وسایل ارتباطی در ۱۰۰ درصد موارد منطبق بر استانداردها بودند. میانگین زمان پاسخ در تعداد 400 ماموریت، 7.23 دقیقه بود. مدت زمان خروج از مرکز (زمان تاخیر) به طور متوسط 1.11 دقیقه گزارش گردید. نتیجه گیری :زمان پاسخ دهی اورژانس شهر اردبیل در اکثر موارد کمتر از 8 دقیقه می باشد، وضعیت تجهیزات آمبولانس های اردبیل با استانداردهای موجود فاصله دارد و وضعیت عملکرد نیروی انسانی مراکز اورژانس اردبیل قابل قبول ارزیابی گردید.

Title

Evaluation of pre-hospital emergency status in trauma patients transferred to Fatemi Hospital in Ardabil in 2022

English Abstract

Background: Prehospital emergency is in fact a community-based system that responds to the medical needs of the injured or patients with acute and emergency diseases, outside of health care institutions until they are transferred to a medical center. The most important components of a prehospital emergency include organization, training, manpower, transportation, and communications. Aim: The aim of this study was to determine the pre-hospital emergency status of trauma patients transferred to Fatemi Hospital in Ardabil in 2022. Materials & Methods: This descriptive cross-sectional study was performed in 2022. The research environment was all 6 emergency stations in the city of Ardabil. Data were collected from all databases after obtaining permission from Ardabil Emergency Medical Center through observation, interview, review of files and documents, and completion of existing checklists. Using a researcher-made checklist, the researcher gathered the required information and, in order to reduce the error, an observer who was not employed in any of the mentioned databases. Supervised data flow. Checklist questions were prepared in three areas of equipment, manpower and time. Results: According to the statistics of Ardabil Central Emergency Center, the number of emergency personnel in these urban bases was 45. The average age of the staff was 32.65± 4.25 years. Also, the average work experience of these people in our study was 2.56 ± 8.34 years. 22 people (48.8% of technicians) had an associate degree and the rest had a bachelor's degree. Also, 41 (91.1%) of these emergency center personnel had enough information to carry out urban missions. Patient transportation equipment in 85.73% of ambulances, ventilation and respiration equipment in 89.28% of ambulances, fixed maintenance equipment in 72.9%, diagnostic equipment in 97.62% and equipment necessary for vital medical management only In 22.85% of the ambulances, they were in accordance with the standards of the National Standards Organization and the notification protocols of the Ministry of Health. Nursing and bandaging equipment also met the standards in 85.7%, injection equipment or materials in 64.3%, protection and rescue equipment in 57.1%, and communication equipment in 100% of the cases. The average response time for 400 missions was 7.23 minutes. Departure time (delay time) averaged 1.11 minutes. Conclusion: Ardabil emergency response time in most cases is less than 8 minutes, the condition of Ardabil ambulance equipment is far from existing standards and the performance of human resources in Ardabil emergency centers was considered acceptable

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :جعفر قبادی
استاد مشاور :امیر احمد عرب زاده
دانشجو :میرمهدی احدی
Uncontrolled Keywords:اورژانس پیش بیمارستانی- تروما-زمان پاسخ دهی
کلیدواژه ها (انگلیسی):Pre-hospital emergency - Trauma - Response time
Subjects:WX Hospital and other health Facilities
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Surgery
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
ID Code:16104
Deposited By: Mr farhad khodaei
Deposited On:06 Jul 1401 11:53
Last Modified:06 Jul 1401 11:53

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...