title

بررسي اثر درماني داپسون بر روي بيماران مبتلا به تب مديترانه اي فاميلي FMF

صالح زاده, فرهاد ، جستان, مارینا ، حبیب زاده, شهرام ، محمدی کلاسرلو, ایلنار (1387) بررسي اثر درماني داپسون بر روي بيماران مبتلا به تب مديترانه اي فاميلي FMF. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
661kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

946kB

خلاصه فارسی

مقدمه : تب مدیترانه ای فامیلی FMF یک بیماری وراثتی التهابی از گروه بیماری های خودالتهابی ارثي است (Hereditary Autoinflammatory Diseases) که بصورت حملات راجعه تبهای خود محدود شونده و سروزیت تظاهر می یابد. تنها درمان اصلی این بیماری کلشی سین می باشد که از سال 1972 تنها داروی شناخته شده برای این بیماری می باشد . در 10% - 5% موارد بیماران مبتلا به FMF به این دارو مقاوم بوده و پاسخ مناسبی به این دارو نمي دهند .البته درمانهای جایگزین برای این بیماری با توجه به خصوصیات التهابی این بیماری استفاده شده است که از آن جمله می توان به داروهای مختلف immune suppressive اشاره کرد که تا حدودی مؤثر بوده است .در اين مطالعه از داپسون "4,4'-diaminodiphenylsulfone"l كه اثر ضدالتهابي آن در مطالعات مختلف نشان داده شده است در بيماران مبتلا به FMF كه در محدوده سني اطفال بودند، استفاده گرديد. هدف ما در اين مطالعه يافتن روش درماني آلترناتيو در بيماران مبتلا به FMF و معرفي روش درماني نوين براي اين بيماري بود. مواد و روشها: این مطالعه یک مطالعه Case Series می باشد .لیست بیماران مراجعه كننده به كلينيك كه تحت درمان با کلشی سین که عدم پاسخ بالینی کامل به کلشی سین داشتند یا به علت مصرف دوزهای متعدد روزانه کلشي سین خواستار تغییر دارو بودند نوشته شد . از آنها به كلينيك دعوت به عمل آمد و بعد از دادن توضیحات لازم و تکمیل پرسشنامه که ضمیمه می باشد و گرفتن رضایت نامه کتبی که نمونه آن نیز ضمیمه می باشد و در بیماران مذکر پس از چک آنزیم G6PD و در صورت نرمال بودن آن داروی داپسون بصورت رایگان با دوز mg / kg 2 برای بیماران شروع شد نتایج حاصله حداقل بعد از 6 ماه در بیماران بررسی شد . نتايج: از 10 بيمار مورد مطالعه، 4بيمار به طور متوسط بعد از 27 روز مصرف داپسون دچار عود اپيزودي از حملات FMF شدند كه به صورت علائم قبل از شروع كلشي سين تظاهر پيدا مي كرد و بدين ترتيب به علت عدم پاسخ باليني به داپسون از طرح خارج شدند. 1 بيمار بعد از شروع درمان انصراف داد و از طرح خارج شد. 5 بيمار به طور متوسط 8 ماه و 6 روز و حداقل براي 6 ماه تحت درمان با داپسون قرار گرفتند كه هيچ يك از آنها در طي اين مدت هيچ اپيزودي از حمله FMF را تجربه نكردند. نتيجه گيري: در نتيجه مي توان داپسون را كه يك داروي Immune - mediate مي باشد در 50% موارد در كنترل عود حملات و علائم بيماران مبتلا به FMF موثر دانست. و در بيماران مبتلا به FMF كه عدم تحمل به كلشي سين داشته باشند يا پاسخ در ماني مناسب به كلشي سين نداشته باشند به عنوان روش درماني جايگزين در نظر گرفت.

عنوان انگليسي

Dapsone in children with FMF nonresponding to colchicine


نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :فرهاد صالح زاده
استاد مشاور :مارینا جستان
استاد مشاور :شهرام حبیب زاده
نگارنده :ایلنار محمدی کلاسرلو
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 0296
کلید واژه ها:كلشي سين ؛ داپسون ؛ FMF
موضوعات :WB پزشکی عملی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
کد شناسایی :1630
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :11 شهریور 1389 01:54
آخرین تغییر :12 آذر 1391 11:39

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...