title

بررسی شيوع عوامل خطر سکته قلبی در افراد زير 45 سال بستری در بخش CCU بيمارستان بوعلی شهرستان اردبيل در سال 83-82 هـ.ش

سزاوار, سید هاشم ، امینی ثانی, نیره ، علویزاده, سید علیرضا (1383) بررسی شيوع عوامل خطر سکته قلبی در افراد زير 45 سال بستری در بخش CCU بيمارستان بوعلی شهرستان اردبيل در سال 83-82 هـ.ش. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
551kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه: ميزان مرگ و مير انفاركتوس حاد ميوكارد حدود 30% است كه بيش از نصف آن قبل از رسيدن بيمار به بيمارستان روي مي دهد, تقريبا يك نفر از هر 25 بيماري كه پس از بستري شدن اوليه زنده مي مانند, درسال اول پس از AMI مي ميرد.10%-6% MI ها را افراد زير 45 سال تشكيل مي دهد كه بيشتر مردان را تشكيل مي دهد.1 عوامل خطر مهم شامل تاريخچه فاميلي مثبت MI در افراد درجه اول خانواده, هايپرليپدمي, كشيدن سيگار و چاقي مي باشد زنان فقط 10% - 5% از موارد كل بيماران MI زير رده سني 45 سال را تشكيل مي دهد.2 هدف:بررسي شيوع عوامل خطر سكته قلبي در افراد زير 45 سال بستري در بخش ccu بيمارستان بوعلي شهرستان اردبيل در سال 83-82. روش تحقيق : در اين مطالعه بيماران بستري شده با تشخيص انفاركتوس ميوكارد كه بيماري آنها با علائم باليني, ECG و آنزيمهاي قلبي تاييد شده بود, پس از حداقل 8 ساعت ناشتابودن چربيهاي سرم (كلسترول تام, تري گليسيريد, HDL كلسترول, LDL كلسترول , قند خون) اندازه گيري شد. فشار خون بيمار در بدو ورود 2 بار در حالت استراحت اندازه گرفته شد و بالاترين مقدار درج شد و BMI نيز از طريق تعيين وزن و قد بيمار اندازه گيري شد. بقيه عوامل خطر نظير سابقه فاميلي, Smoker بودن, سطح تحصيلات, فعاليت فيزيكي از طريق پرسشنامه تكميل گرديد. نتايج : از ميان 52 بيمار مورد بررسي 50 نفر مرد و 2 نفر زن بودند. ميانگين سني مردان در اين مطالعه 12/35 سال و ميانگين سني زنان 43 سال بود و ميانگين سني كل 42-35 سال بود. 5 نفر از افراد مورد بررسي تحصيلات دانشگاهي و 34 نفر تحصيلات در سطح زير ديپلم داشتند. بر اساس سطح MI 52/61% موارد قسمت anterior درگير بود. 9/51% افراد هيچگونه فعاليتي نداشتند و 6/9% فعاليت فيزيكي منظمي داشتند. 15/71% بيماران مورد بررسي Smoker بودند كه از اين بين 59/94% سيگاري و 41/5% قليان مصرف مي كردند 3/67% كل بيماران سيگار مصرف مي كردند. ميانگين FBS در بين افراد مورد بررسي mg/dl3/122 كه 7/32% افراد مورد بررسي FBS بالايي داشتند. ميانگين BMI در افراد مورد بررسي 6/27 بود كه 25% چاق و 1/48% اضافه وزن داشتند. ميانگين سطح كلسترول تام mg/dl3/194 بود كه 5/13%كلسترول تام بالا و2/19% كلسترول تام درحد Borderline داشتند. ميانگين سطح تري گليسيريد mg/dl6/184 بود كه 8/3% سطح تري گليسيريد در سطح بالا و 9/26% در حد Borderline داشتند. ميانگين سطح LDL كلسترول mg/dl 98/180 بود كه 1/48% سطح LDL بالا و 4/15% در حد Borderline بود. ميانگين سطح HDL كلسترول mg/dl 6/34 بود كه 5/38% سطح HDL كلسترول پاييني داشتند. 6/34% افراد سابقه فاميلي مثبت داشتند 69/32% افراد مورد بررسي فشار خون بالايي داشتند كه 64/17% فشار خون سسيتولي بالا و 52/23% فقط فشار خون دياستولي بالايي داشتند. ميانگين سطح فشارخون سسيتولي mmHg4/125 و ميانگين سطح فشار خون دياستولي mmHg 5/79 بودنوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :سید هاشم سزاوار
استاد مشاور :نیره امینی ثانی
نگارنده :سید علیرضا علویزاده
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 0137
کلید واژه ها:سكته قلبي- عوامل خطر
موضوعات :WG سیستم قلب و عروق
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
کد شناسایی :166
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :14 مهر 1388 05:35
آخرین تغییر :19 آذر 1391 09:21

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...