title

تاثير نماز در بهداشت روان

گلمغانی, صغری ، گلمغانی, ملکه ، عقیلی, سهیلا ، جعفری, ایراندخت (1387) تاثير نماز در بهداشت روان. در: سمینار باورهای دینی و دانشگاه, 1387/09/30, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
84kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://nursing.arums.ac.ir/content/view/248/147

خلاصه فارسی

مقدمه : مطالعه درباره سلامت رواني خانواده، ابعاد آن و عوامل پيش بيني كننده و ارتقا دهنده آن به علت اهميت فراوان، هميشه مورد توجه روان شناسان، فلاسفه و پزشكان بوده است. بطوريکه امروزه بسياري از روان شناسان دريافته اند كه دعا، نماز و داشتن يك ايمان محكم به دين، اضطراب، افسردگي، نگراني، تشويق و ترس را كه زمينه ساز بسياري از بيماري هاست برطرف مي كند: « الابذكر الله تطمئن القلوب». نماز ارتباط صميمانه اي است ميان انسان و خدا، بطوريکه وقوف خاشعانه و خاضعانه انسان در نماز، در برابر خداوند متعال به او نيرويي معنوي مي بخشد كه حس صفاي روحي و آرامش قلبي، امنيت رواني وسلامت رواني را در او پديد مي آورد. مواد و روشها : اين پژوهش يک مطالعه مروري است که تاثير نماز را در بهداشت رواني مورد بررسي قرار داده است. يافته ها : تأثير مهم نماز در كاهش اضطراب، افسردگي بيماران رواني و ايجاد سلامت رواني، شبيه تأثير روان درماني برخي از روانپزشکان براي درمان اضطراب و افسردگي بيماران رواني است. پر واضح است كه وجه تشابه ميان روش روان درماني و اثر درماني منتج از نماز، بسيار مشهود است. انسان بلافاصله پس از نماز به ذكر دعا و تسبيح مي پردازد. و چون ذکر و وابسته شدن به ريسمان الهي که پيوندي قوي و ناگسستني با حقيقت وجود و زندگي دارد انسان را به وادي امن مي رساند و فکر اتصال به نيرويي مافوق تمام نيروهاي طبيعي خوف و بيم را از دل و ذهن انسان بيرون مي راند و به عقيده روانشناسان اين مهم ترين داروي ضداضطراب است . بحث و نتيجه گيري : يكي از فرائضي كه مي‌تواند بيشترين نقش را در مقابله با ناهنجاري‌هاي روحي و رواني داشته باشد نماز است كه جهت قرب به خدا اقامه مي‌شود. بنابر اين انسان برخوردار از بهداشت رواني، انساني آرام، خويشتن‏دار و بردبار است و نماز، سودمندترين ابزار براي رسيدن او به چنين جايگاهي است. پس مي توان چنين نتيجه گرفت که مهمترين تاثيري که نماز دارد کاهش فشار رواني و تامين سلامت رواني انسانهاست.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :صغری گلمغانی
نویسنده :ملکه گلمغانی
کلید واژه ها:خدا ، نماز ، بهداشت رواني ، انسان
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.20.55 H9 عناوین ویژه
WM روانپزشکی
بخش های دانشگاهی :معاونت تحقیقات و فناوری > مديريت تحقیقات و فناوری و اطلاع رساني
کد شناسایی :1663
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :03 مهر 1389 05:03
آخرین تغییر :08 اسفند 1391 12:10

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...