title

بررسی ويژگيهای بالينی و پاراکلينيکی بيماران مبتلا به سندرم گيلن باره بستری شده در مراکز آموزشی درمانی علوی و علی اصغرشهرستان اردبيل از مهر ماه 80 تا خرداد ماه 83

سوادی اسکویی, داریوش ، هاشمیلر, مازیار ، امینی ثانی, نیره ، زارع, لیلی (1383) بررسی ويژگيهای بالينی و پاراکلينيکی بيماران مبتلا به سندرم گيلن باره بستری شده در مراکز آموزشی درمانی علوی و علی اصغرشهرستان اردبيل از مهر ماه 80 تا خرداد ماه 83. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
106kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

647kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : GBS نوعي نوروپاتی حاد است كه بدليل پرهزينه بودن وعوارض مختلف بيشتر مورد توجه پزشكان مي باشد . انسيدانس بيماري بين 6/0 تا 9/1 مورد در هر صد هزار نفر جمعيت مي باشد . علت اصلي بيماري ناشناخته است اما تصور مي شود نوعي واكنش ايمني در ايجاد آن دخيلست . از علائم باليني وپاراكلينيكي مي توان به اختلال حس، ضعف حركتي، ضعف عضلات تنفسي وافزايش پروتئين CSF اشاره كرد. روش تحقيق : اين مطالعه بصورت توصيفي – مقطعي بوده است وجامعه مورد مطالعه بيماران مبتلا به سندرم گيلن باره بستري شده در مراكز آموزشي درمانی علوي وعلي اصغر شهرستان اردبيل از مهر 80 تا خرداد 83 بوده است . روش جمع آوري اطلاعات بصورت پرسشنامه بوده كه شامل مشخصات دمو گرافيك، علائم باليني و پاراكلينيكي بوده وداده ها براي بيمارانيكه قبل از سال 82 بستري بوده اند با بررسي پرونده هاي آنها وبراي بيمارانيكه بعد از سال 82 بستري شده بودند بصورت پيگيري روزانه بوده است . نتايج : نتايج تحليلات آماري حاكي از شيوعي 1/57% در مردان و9/42% درزنان بود كه داراي توزيع فصلي بصورت 8/67% در بهار وتابستان و 2/32% در پاييز وزمستان بود و 25% از بيماران اهل پارس آباد و 6/46% از آنها اهل اردبيل وروستاهاي اطراف بودند .4/96% از بيماران داراي ضعف بودند كه در 1/85% بصورت صعودي و در 8/14% بصورت نزولي بوده است ، از بين 1/32% بيماريكه درگيري اعصاب كرانيال داشته اند ، 1/66% درگيري ها در زوج هفتم بوده است . 7/60% از بيماران سابقه ابتلا به عفونت داشته اند كه در 5/53% از نوع تنفسي و در 3/14% گوارشی بوده است . از بين بيمارنيكه NCV داشته اند 75% در هفته اول و 25% در هفته چهارم نرمال بوده است و در بين موارد ابنرمال40% در هفته دوم ، 30% در هفته اول و 15% در هفته چهارم بوده است . همچنين از بين بيمارانيكه داراي CSF بوده اند در 1/39% از آنها پروتئين CSF نرمال بوده ودر 8/60% ابنرمال بوده است . از بين بيماران 50% بهبودی كامل ،2/14% بهبودي نسبی پيدا كرده اند و 7/10% بيماران وضعيتشان بدتر شده است و 5/3% مورتاليته داشته ايم .نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :داریوش سوادی اسکویی
استاد مشاور :مازیار هاشمیلر
استاد مشاور :نیره امینی ثانی
نگارنده :لیلی زارع
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 0129
کلید واژه ها:سندرم گيلن باره - پلی نوروپاتی- IVIG - پلاسافرز
موضوعات :WL سیستم عصبی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه پوست ، روانپزشکی و نورولوژی
کد شناسایی :169
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :14 مهر 1388 06:09
آخرین تغییر :23 آذر 1391 13:14

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...