title

فرمولاسیون نوین نانوامولسیون پوستی اندومتاسین

محمدرضا رجب نژاد (1389) فرمولاسیون نوین نانوامولسیون پوستی اندومتاسین. 65301.

[img]
پیش نمایش
Image (JPEG) - نسخه ثبت شده
356kB
[img]
پیش نمایش
PDF (تاییدیه علمی ) - مواد تکمیلی
1MB
[img]
پیش نمایش
PDF (گواهی تایید نوآوری) - مواد تکمیلی
13MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://sabt.gov.ir

خلاصه فارسی

هدف از انجام این تحقیق اطمینان از پتانسیل دارورسانی پوستی با استفاده از سیستم نانوامولسیونی بود. ترکیبات گوناگونی از نانوامولسیونهای روغن در آب تهیه گردید. نمودارهای سه فازی ساخته شد و نواحی مربوط به نانوامولسیونهای تشکیل شده مشخص گردید. از میان 305 فرمولاسیون ساخته شده 25 فرمولاسیون برای مطالعات بعدی انتجاب گردیدند و برای اطمینان از پایداری فرمولاسیون ها آزمایشات پایداری ترمودینامیکی انجام شد. تمام فرمولاسیون ها از پایداری قابل قبولی برخوردار بودند و هیچگونه اثری از رسوب یا تغییر رنگ دیده نشد. پس از آن آزمایشات اندازه ذره ای, وسکوزیته, TEM, اندازه گیری ضریب انکسار (Refractive index) انجام گرفت. نفوذپذیری پوستی اندومتاسین نیز محاسبه شد که نشان از نفوذ بالای فرمولاسیون C3 در مقایسه با سایر فرمولاسیون‌ها داشت که این فرمولاسیون به عنوان فرمولاسیون بهینه انتخاب گردید. برای سهولت در استعمال نانوامولسیون توسط بیمار نانوامولسیون بهینه شده با استفاده از یک در صد کربوپول 934 به صورت ژل در آمد و مطالعات مقایسه‌ای بین ژل و نانوامولسیون ساخته شده انجام گرفت، که نشان داد با تبدیل شدن نانوامولسیون به ژل از نفوذپذیری دارو به جریان خون کاسته شد که این میزان در این فرمولاسیون قابل چشم‌پوشی است. اثر ضد التهابی نانوامولسیون، ژل نانوامولسیونی و داروی موجود در بازار (Indocap) با تزریق پودر % 0.1 کاراجینین در کف پای چهار گروه شش تایی از موشها مقایسه گردید، که نتیجه بدست آمده به وضوح حاکی از برتری فرمولاسیون نانوامولسیونی ساخته شده در دارو رسانی‌های پوستی داشت. بنابراین نانوامولسیون پوستی فرموله شده از پتانسیل بالایی در دارو رسانی‌های پوستی برخوردار است و در آینده نزدیک شاهد حضور این شکل دارویی در بازار‌های جهانی خواهیم بود.نوع سند :ثبت
زبان سند : فارسی
سایر مجریان :محمدرضا رجب نژاد
مجری اصلی :سعید رجب نژاد
کلید واژه ها:نانوامولسیون ، دارو رسانی پوستی ، سورفاکتانت ، اندومتاسین ، روغن میخک
موضوعات :QV فارماکولوژی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه معارف اسلامي
کد شناسایی :1721
ارائه شده توسط : آقای محمدرضا رجب نژاد
ارائه شده در تاریخ :26 مهر 1389 06:35
آخرین تغییر :21 شهریور 1391 11:29

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...