title

بهینه سازی فرآیند تصفیه فاضلاب شهر خلخال

عالیقدری, مرتضی and پاست, ویدا (1389) بهینه سازی فرآیند تصفیه فاضلاب شهر خلخال. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ (1). pp. 13-18. شاپا 1735-2584

[img]
Preview
Text - Published Version
146kB

Persian Abstract

مقدمه و هدف:تصفیه خانه فاضلاب خلخال با فرآیند لجن فعال از نوع هوادهی گسترده، فاضلاب قسمتی از شهر را با دبی l/s 50-40 تصفیه می کند. عدم راه اندازی حوضچه تغلیظ لجن و کارکرد 24 ساعته ده دستگاه هواده باعث مصرف بیش از حد انرژی و کلر مصرفی در تصفیه خانه شده است. این مطالعه در جهت کاهش هزینه های بهره برداری و بهبود راندمان عملکرد تصفیه خانه فوق در سال 1386 انجام گرفت. مواد و روشها: مطالعه از نوع مقطعی بوده و جهت پایش فرآیند فوق از شاخص بصری (رنگ لجن، بو، کف، رشد جلبکی، الگوهای پخش هواده ها و ...) و شاخص آزمایشی (اکسیژن محلول، BOD5، COD، دما، pH و ...) استفاده گردید. نتایج: رنگ تیره لجن بوی متعفن آن، وجود کف در حوض های هوادهی و ته نشینی، کارکرد بیش از حد نیاز هواده ها در بعضی از روزها، وجود حباب در حوض ته نشینی، عدم کنترل لجن برگشتی و دفعی و نسبت ، مصرف بیش از حد کلر جهت گندزدایی پساب، از مهمترین معایب عملکرد تصفیه خانه فوق بود. بحث و نتیجه گیری: بعضی از شاخص های بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب خلخال با استاندارد های موجود مطابقت نداشته و نیاز به بهره برداری مناسب دارد. واژگان کلیدی: لجن فعال، فاضلاب، خلخال

Title

Optimization of khalkhal City Sewage Treatment Process


Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :مرتضی عالیقدری
دانشجو :ویدا پاست
Uncontrolled Keywords:لجن فعال ، فاضلاب ، خلخال
کلیدواژه ها (انگلیسی):Activated sludge , Wastewater , Khalkhal
Subjects:WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health
WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health

WA Public Health
WA Public Health
Divisions:Faculty of Health > Department of Environmental health
ID Code:1737
Deposited By: Dr Morteza Alighadri
Deposited On:05 Aug 1389 00:20
Last Modified:14 Nov 1391 13:42

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...