title

بررسی شاخص های رشد جسمی افراد مبتلا به تالاسمی ماژور در شهر اردبیل

محمدی, راحله ، اللهیاری, ایراندخت ، ابراهیمی بلیل, فاطمه (1389) بررسی شاخص های رشد جسمی افراد مبتلا به تالاسمی ماژور در شهر اردبیل. در: همایش مراقبتهای پرستاری در بیماریهای مزمن کودکان, تیرماه 1389- 22-23, تبریز.

[img]
پیش نمایش
Image (TIFF) - نسخه چاپ شده
866kB

خلاصه فارسی

مقدمه: . نارسايي رشد يافته اي طبيعي در مبتلايان به بتا تالاسمي ماژور است . اصلي ترين علل نارسايي رشد در اينگونه افراد عبارت است از آنمي، هيپوكسي مزمن و اضافه بار آهن. این مطالعه با هدف بررسی شاخص های رشد مبتلایان به تالاسمی در شهر اردبیل انجام گرفت مواد و روشها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصيفي می باشد. جامعه پژوهش شامل کلیه افراد مبتلا به تالاسمی ماژور در شهراردبیل می باشد كه از زمان تشخيص، ماهيانه جهت دريافت خون به بخش تالاسمي بيمارستان مراجعه مي نمودندابزار گرد آوری داده ها شامل يك پرسشنامهاطلاعات دموگرافیکی 21 سوالی و متر و ترازو بود اطلاعات بـدست آمده از پرسشنامه توسط برنامه نرم افزار آماري SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از مطالعه نشان داد نتیجه گیری: علی رغم وجود درمانهای مناسب اختلالات رشدی به صورت یک مشکل اساسی در مبتلایان به تالاسمی ماژور وجود دارد.که توصيه مي شود در صورت امكان اين كودكان از مواد غذايي كلسيم دار نظير ماست ، شير ، پنير ، گوشت و تخم مرغ بيشتري استفاده كنند . سوء تغذيه در موارد خفيف روي رشد وزني و در موارد شديد روي رشد قدي تاثير مي گذارد .لذا با توجه به یافته های پژوهش و پائین بودن سطح سواد در اکثریت پدران و مادران و خود افراد مبتلا طرح ریزی و اجرای یک برنامه آموزشی در رفع این مشکل می تواند کمک کننده باشد.

عنوان انگليسي

Investigation of physical development of people with thalassemia major in Ardabil


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :راحله محمدی
کلید واژه ها:تالاسمی ماژور- رشد جسمی-اردبیل
موضوعات :WH سیستم های خونی و لنغاوی
WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :1743
ارائه شده توسط : خانم راحله محمدی
ارائه شده در تاریخ :02 آبان 1389 05:39
آخرین تغییر :02 تیر 1393 04:00

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...