title

تعيين فراوانی علل شيوع ترومبوسيتوپنی در نوزادان و اطفال بستری در بيمارستان بوعلی – علی اصغر اردبيل در سال 1381

پوستی, علیرضا ، رضوی, مریم السادات (1383) تعيين فراوانی علل شيوع ترومبوسيتوپنی در نوزادان و اطفال بستری در بيمارستان بوعلی – علی اصغر اردبيل در سال 1381. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
344kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

975kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
64kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : ترومبوسيتوپنی از مهمترين بيماريهای دوران نوزادی و اطفال می باشد که علاوه بر به خطر انداختن جان بيماران باعث مصرف هزينه های بسياری جهت تهيه و تزريق پلاکت برای درمان آن می شود. يافته های گوناگونی برای اين بيماری در کودکان ذکر شده است ولی بررسی دقيقی از نظر شيوع يافته ها انجام نشده است. لذا بر آن شديم تا با بررسی يافته های بيماری در کشورمان راههايی جهت پيشگيری از آن بيابيم در اين مطالعه طی يک دوره 1 ساله از ابتدای سال 1381 تا پايان سال 1381 اطفال و نوزادان بستری در بيمارستان بوعلی– علی اصغر اردبيل مورد بررسی قرار گرفته اند، که از اين ميان 14 نوزاد و 73 کودک دچار ترومبوسيتوپنی بوده اند. نتايج : با بررسی های انجام شده، زمينه های منجر به ترومبوسيتوپنی يافت شده اند. که شايعترين بيماری عفونی همراه با ترومبوسيتوپنی در اطفال پنومونی و شايعترين بيماری غير عفونی آنمی آپلاستيک می باشد. همچنين در نوزادان شايعترين بيماری همراه با ترومبوسيتوپنی پره مچوريتی و در درجه بعد آسفکسی می باشد.نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :علیرضا پوستی
نگارنده :مریم السادات رضوی
کلید واژه ها:ترومبوسيتوپنی - بيماری - اطفال - آسفکسی
موضوعات :WS بیماریهای کودکان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
کد شناسایی :177
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :14 مهر 1388 08:32
آخرین تغییر :23 آذر 1391 12:41

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...