title

میزان شیوع چاقی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر اردبیل

مصطفی زاده, فریده and کهنمویی, فریبا and محمدی, راحله and رستم نژاد, معصومه and اسدزاده, فيروزه and صالحی عالی, حبیبه (1389) میزان شیوع چاقی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر اردبیل. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی اردبیل ــ 12 (2). pp. 36-44.

[img]
Preview
Text - Published Version
138kB

Persian Abstract

زمینه و هدف:شيوع چاقي در سنين باروري به طور گسترده اي در حال افزايش است.چاقي از نظر افزايش بيماري هاي قلبي عروقي و ناهنجاريهاي زنان و زايمان و عوارض ديگري اهميت دارد و اين تحقيق در اين راستا صورت گرفته است. روش كار: در این مطالعه توصیفی- مقطعی 225 زن باردار چاق(از بین 2055 زن باردار) مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری اردبیل به روش دو مرحله ای خوشه ای- تصادفی ساده انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از برگه ثبت اطلاعات حاوی مشخصات فردی و نمای توده بدنی در اولین مراجعه برای تشکیل پرونده بارداری گردآوری شد.داده ها بر اساس ضرایب همبستگی و آزمون های توصیفی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: در مجموع تعداد 2055 (225 نفر) زن باردار مورد بررسی قرار گرفتند. شیوع چاقی در زنان باردار اردبیل 4/10درصد به دست آمد. میانگین سني افراد چاق 9/5±28 سال (64 نفر) و میانگین نمای توده بدنی نمونه ها 06/3± 77/31 بود. بین تحصیلات(008/0>P) و تعداد زایمان (02/0>P) و نمای توده بدنی ارتباط معنی دار بدست آمد. نتیجه گیری: با توجه به نتايج پژوهش بدون شک آموزش در دوران قبل و بعد از بارداری در مورد چاقی و عواقب آن به عنوان یک اقدام بهداشتی آسان و کم هزینه در زنان در سنین باروری موثر و همراه با صرفه اقتصادی خواهد بود.Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :فریده مصطفی زاده
نویسنده مسئول :فریبا کهنمویی
Uncontrolled Keywords:زنان باردار - چاقی
Subjects:WP Gynecology
WQ Obstetrics > WQ.18 Obstetrics Education
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Anesthesiology , Obstetrics & Gynecology
Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Midwifery
Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:1781
Deposited By: MS Raheleh Mohammadi
Deposited On:16 Aug 1389 23:39
Last Modified:01 Apr 1393 07:57

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...