title

چالش ها و منافع آموزش بر بالین بیماران

ابراهیمی بلیل, فاطمه ، مظاهری, عفت ، محمدی, راحله ، تذکری, زهرا (1388) چالش ها و منافع آموزش بر بالین بیماران. در: اولین همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری و مامائی, 15-14مرداد ماه 1388, اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
42kB

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف: آموزش بالینی رامی توان به عنوان فعالیت تسهیل کننده یادگیری در محیط بالینی دانست که در آن مربی بالینی و دانشجو به یک اندازه مشارکت دارند و هدف آن ایجاد تغییرات قابل اندازه گیری در دانشجو است بطوریکه همه دانشجویان در پایان دوره تحصیلی خود قادر باشند مهارت های مختلف آموخته شده را با کفایت لازم به اجرا درآوردند. بسیاری از دست اندرکاران آموزشی معتقدند که آموزش بالینی رکن و قلب آموزش پرستاری محسوب می شود و ارزش آموز بالینی ایده آل در توسعه فردی ، حرفه ای و نیز مهارت های بالینی پرستاری غیر قابل انکار است. از سویی دانشجویان پرستاری آموزشی بالینی را مهمترین بخش آموزشی خود می دانند و بیشترین مشکلات و نارضایتی ها را در ارتباط با آن مطرح می کنند. مساله آموزشی بالینی و آماده سازی دانشجویان برای پذیرش نقش های مختلف در عرصه های خدمات بهداشت و درمانی از اهم قعالیتها و اهداف دانشکده پرستاری است که از طریق موثر واقع شدن مربی و وجود ابزارهای لازم امکان پذیر می باشد. بحث و نتیجه گیری: اینکه برای افزایش کیفیت آموزش بالینی، کاهش یا بهبود چالش ها، مستلزم همکاری مربی، پرسنل بالینی، سوپروایزران آموزشی، مدیران پرستاری، مسئولان برنامه ریزی آموزشی و سایر مسئولین رده بالای مدیریتی می باشد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :فاطمه ابراهیمی بلیل
کلید واژه ها:چالش - آموزش - بالین
موضوعات :WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :1788
ارائه شده توسط : خانم راحله محمدی
ارائه شده در تاریخ :18 آبان 1389 03:16
آخرین تغییر :02 تیر 1393 04:08

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...