title

بررسی فراوانی نسبی تومورهای مغزی و علائم بالينی آنها از اول سال 1381 تا مرداد ماه سال 1382 در بيمارستان علوی اردبيل

هاشمیلر, مازیار ، شکوهی گوگانی, بهروز ، امانی, فیروز ، زرین قلم, آیدین (1383) بررسی فراوانی نسبی تومورهای مغزی و علائم بالينی آنها از اول سال 1381 تا مرداد ماه سال 1382 در بيمارستان علوی اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
88kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
369kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : تومورهای مغزی از مهمترين چالش های علم نورولوژی می باشند و امکان بروز آنها در هر سنی وجود دارد. عوامل اتيولوژيک و ريسک فاکتورهای مربوط به تومورهای مغزی هنوز به خوبی شناخته نشده اند. ولی آمارهای متفاوتی از فراوانی نسبی و علائم بالينی آنها ارائه شده است. 69 بيمار مبتلا به تومور مغزی که از اول سال 1381 تا مرداد 1382 در بيمارستان علوی اردبيل در دو بخش مغز و اعصاب و جراحی مغز و اعصاب بستری شده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. مطالعه به صورت توصيفی مقطعی صورت گرفت و در همه موارد تشخيص تومور مغزی توسط CT-Scan يا MRI مسجل شده بود. 52 نفر از مبتلايان که تحت مطالعات هيستولوژيک قرار گرفته بودند و نوع تومور مغزی آنها توسط پاتولوژيک تاييد شده بود در بررسی آمار مربوط به فراوانی نسبی تومورها و اوليه يا ثانويه بودن تومور وارد شدند. بقيه آمارها در بين 69 بيمار مبتلا محاسبه گرديد. در اين مطالعه 4/59% مبتلايان مرد و 6/40 بقيه زن بودند پيک شيوع تومور مغزی در محدوده سنی 50-30 سال بود شايعترين شکايت اصلی تشنج (42%) شايعترين Symptom سردرد (1/68%) و شايعترين Sign بدون در نظر گرفتن ادم پاپی، همی پارزی (42%) بدست آمد. 8/5% بيماران به تومورهای متاستاتيک مبتلا بودند. شايعترين نوع تومور مننژيوم (4/40%) و شايعترين ناحيه تومور لوب فرونتال بود. متاسفانه در مورد ادم پاپی و تشنج فوکال بعلت نقص پرونده ها آمار قابل اطمينانی بدست نيامد. نتايج : آمار بدست آمده از لحاظ فراوانی نسبی تومورهای مغزی با آمار مربوط به برخی کشورها متفاوت و با برخی ديگر مشابه است. علائم بالينی تومورهای مغزی و سن و جنس مبتلايان بطور نسبی مطابق با آمارهای داخلی و خارجی استنوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :مازیار هاشمیلر
استاد مشاور :بهروز شکوهی گوگانی
استاد مشاور :فیروز امانی
نگارنده :آیدین زرین قلم
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 0127
کلیدواژه ها:تومور مغزی - انواع هيستو پاتولوژيک - علائم بالينی
موضوعات :QZ آسیب شناسی
WL سیستم عصبی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش پاتولو‍ژي
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
دانشكده پزشكي > گروه پوست ، روانپزشکی و نورولوژی
کد شناسایی :180
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :14 مهر 1388 09:15
آخرین تغییر :19 آذر 1391 09:32

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...