title

بررسی فراوانی نسبی تومورهای مغزی و علائم بالينی آنها از اول سال 1381 تا مرداد ماه سال 1382 در بيمارستان علوی اردبيل

هاشمیلر, مازیار and شکوهی گوگانی, بهروز and امانی, فیروز and زرین قلم, آیدین (1383) بررسی فراوانی نسبی تومورهای مغزی و علائم بالينی آنها از اول سال 1381 تا مرداد ماه سال 1382 در بيمارستان علوی اردبيل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] Text - final reserch project report
88kB
[img] Text - final reserch project report
369kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : تومورهای مغزی از مهمترين چالش های علم نورولوژی می باشند و امکان بروز آنها در هر سنی وجود دارد. عوامل اتيولوژيک و ريسک فاکتورهای مربوط به تومورهای مغزی هنوز به خوبی شناخته نشده اند. ولی آمارهای متفاوتی از فراوانی نسبی و علائم بالينی آنها ارائه شده است. 69 بيمار مبتلا به تومور مغزی که از اول سال 1381 تا مرداد 1382 در بيمارستان علوی اردبيل در دو بخش مغز و اعصاب و جراحی مغز و اعصاب بستری شده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. مطالعه به صورت توصيفی مقطعی صورت گرفت و در همه موارد تشخيص تومور مغزی توسط CT-Scan يا MRI مسجل شده بود. 52 نفر از مبتلايان که تحت مطالعات هيستولوژيک قرار گرفته بودند و نوع تومور مغزی آنها توسط پاتولوژيک تاييد شده بود در بررسی آمار مربوط به فراوانی نسبی تومورها و اوليه يا ثانويه بودن تومور وارد شدند. بقيه آمارها در بين 69 بيمار مبتلا محاسبه گرديد. در اين مطالعه 4/59% مبتلايان مرد و 6/40 بقيه زن بودند پيک شيوع تومور مغزی در محدوده سنی 50-30 سال بود شايعترين شکايت اصلی تشنج (42%) شايعترين Symptom سردرد (1/68%) و شايعترين Sign بدون در نظر گرفتن ادم پاپی، همی پارزی (42%) بدست آمد. 8/5% بيماران به تومورهای متاستاتيک مبتلا بودند. شايعترين نوع تومور مننژيوم (4/40%) و شايعترين ناحيه تومور لوب فرونتال بود. متاسفانه در مورد ادم پاپی و تشنج فوکال بعلت نقص پرونده ها آمار قابل اطمينانی بدست نيامد. نتايج : آمار بدست آمده از لحاظ فراوانی نسبی تومورهای مغزی با آمار مربوط به برخی کشورها متفاوت و با برخی ديگر مشابه است. علائم بالينی تومورهای مغزی و سن و جنس مبتلايان بطور نسبی مطابق با آمارهای داخلی و خارجی استItem Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :مازیار هاشمیلر
استاد مشاور :بهروز شکوهی گوگانی
استاد مشاور :فیروز امانی
نگارنده :آیدین زرین قلم
Additional Information:شماره پایان نامه : 0127
Uncontrolled Keywords:تومور مغزی - انواع هيستو پاتولوژيک - علائم بالينی
Subjects:QZ Pathology
WL Nervous system
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Pathology
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
Faculty of Medicine > Department of Dermatology , Psychiatry , Neurology
ID Code:180
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:14 Jul 1388 09:15
Last Modified:19 Sep 1391 09:32

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...