title

لحظه شیرین حضور

رجب نژاد, محمدرضا (1387) لحظه شیرین حضور. هدی : فصلنامه فرهنگی اجتماعی مدرسه عالی شهیده بنت الهدی ــ 3 (9). ص.ص.8-12.

[img] Image (JPEG) - نسخه چاپ شده
57kB

خلاصه فارسی

مشاهده شده است، بارها سوال شده است، چرا باید نماز خواند؟! فایده نماز چیست؟ آیا خدا احتیاج به نماز ما دارد. باید قلب پاک باشد و یا سوال میشود، چه کنیم تا در نماز حضور قلب داشته باشیم و نماز را جدی بگیریم. نوشته "لحظه شیرین حضور" در حدود پاسخ به این سوال ها است.نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :محمدرضا رجب نژاد
کلید واژه ها:نماز، حضور قلب، دعا، اسرار نماز
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.20.55 H9 عناوین ویژه
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه معارف اسلامي
کد شناسایی :1818
ارائه شده توسط : آقای محمدرضا رجب نژاد
ارائه شده در تاریخ :01 آذر 1389 04:20
آخرین تغییر :05 شهریور 1391 08:11

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...