title

تعيين زمان دريافت استرپتوكيناز بعد از شروع علائم باليني در مبتلايان به سكته قلبي حاد و بررسي عوامل موثر بر آن

حسینیان, عدالت and پورفرضی, فرهاد and سپهوند, نسرین (1389) تعيين زمان دريافت استرپتوكيناز بعد از شروع علائم باليني در مبتلايان به سكته قلبي حاد و بررسي عوامل موثر بر آن. PhD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img] Text - final reserch project report
69kB
[img] Text - final reserch project report
731kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

زمينه و هدف: انفاركتوس ميوكارد(MI) يكي از شايع ترين علل مرگ در جهان است، به همين دليل يكي از اولويت هاي تحقيقي در ايران و بسياري از كشورهاي جهان مي باشد. استفاده از داروهاي ترومبوليتيك در دهه هاي اخير به عنوان يك تحول در درمان انفاركتوس ميوكارد با صعود قطعه ST به شمار مي آيد. داروي استرپتوكيناز به دليل ارزان و در دسترس بودن بيشترين داروي مصرفي در ايران است. كاربرد اين دارو داراي زمان طلايي است و فقط در اين زمان حداكثر فايده را دارد. (3 ساعت اول) پس از 3 ساعت از اثرات آن كاسته و پس از 12 ساعت تقريباً بي اثر است. در اين مطالعه هدف اين بود كه بيماران STEMI كه كانديد دريافت SK بودند از نظر زمان مواجه بررسي و علل تأخير احتمالي آنان بررسي گردد. روش مطالعه: مطالعه به صورت پرسشنامه اي در بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان امام خميني اردبيل با تشخيص STEMI انجام پذيرفت و اطلاعات مربوط به سن، جنس، تحصيلات، زمان شروع علائم، زمان مراجعه به بيمارستان، زمان دريافت SK، سابقه بيماري قلبي پيشين، نوع AMI و محل آن كنتراانديكاسيون ها و عوارض SK از آنها استخراج گرديد و در نهايت با نرم افزار SPSS V.16مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. نتايج: نتایج حاكي از آن بود كه اختلاف آماري معني داري بين دو گروه مرد و زن در زمان مراجعه به دست آمد كه زنان بيش از 3 ساعت نسبت به مردان ديرتر مراجعه كرده بودند كه عمدتاً به علت بي توجهي يا تحمل درد بود و نيز اختلاف آماري معني داري بين زمان مراجعه، ساكنين شهر اردبيل و اطراف اردبيل وجود داشت ديگر فاكتورها نظير سطح تحصيلات ، سن و سابقه MI قبلي تاثير آماري معني داري در ميزان تاخير نداشت. نتیجه گیری: از 150 بیمار مورد مطالعه 111 نفر (74%) مرد و 39 نفر(26%)زن بودند که متوسط سنی آنها 3/1 ±12/61 بود. اختلاف معنی داری بین مردان و زنان در زمان مراجعه به اورژانس وجود داشت. زنان یک تاخیر 3 ساعته داشتند.

Title

Time determination of receiving Streptokinase after appearance of clinical symptoms in patient with acute myocardial infarction and the effective factors

English Abstract

Background: Myocardial infarction is one of the most common causes of mortality world wide , for this reason There is a priority in research programs in Iran and many other countries. Utilization of thrombolytics in recent decades in the MI with ST elevation-(STEMI) have been considered as a great evolution. Streptokinase(SK),is commonly used because of it’s cost and availability in Iran. There is a goldentime with maximum effect within this period. which is about three hours. After 3 hours its efficacy will diminish and after 12 hours it will be ineffective. Methods and Materials: This study was conducted, in emergency ward(EW) of Imam Khomani hospital by fulfilling a questionnaire for patients diagnosed as STEMI. The questionnaire gathered data about the age, sex, education, onset of symptoms, referring time to EW, SK utilization, past medical history of cardiac diseases, type of AMI and its location, contraindication and side effects of SK. Data were analyzed using SPSS V-16 Results: According to results, meaningful difference between males and female, in time of referring to EW .Females had a delay of three hours at the EW. Inattention, and or, tolerability to the pain were mainly the reasons. There was a significant difference about the time of referring between patients of other cities rural and urban area of Ardabil. Others parameters, such as, age, past medical history of MI and education has no effect in delayed time referred. Conclusions: In total 150 patients were participated in this study 111(74%) of them were male an 39(26%) were female. the average age of subject was 61.12± 1.3 There was a significant difference between male and female in the referring time to EW. Females had a delay of three hours

Item Type:Thesis (PhD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :عدالت حسینیان
استاد مشاور :فرهاد پورفرضی
نگارنده :نسرین سپهوند
Additional Information:شماره پایان نامه : 03
Uncontrolled Keywords:SK، STEMI، goldentime
کلیدواژه ها (انگلیسی):Golden time, SK, STEMI.
Subjects:QV pharmacology
WG Cardiovascular System
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
ID Code:1841
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:10 Sep 1389 01:18
Last Modified:17 Mar 1399 12:04

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...