title

تعيين زمان دريافت استرپتوكيناز بعد از شروع علائم باليني در مبتلايان به سكته قلبي حاد و بررسي عوامل موثر بر آن

حسینیان, عدالت ، پورفرضی, فرهاد ، سپهوند, نسرین (1389) تعيين زمان دريافت استرپتوكيناز بعد از شروع علائم باليني در مبتلايان به سكته قلبي حاد و بررسي عوامل موثر بر آن. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
69kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
731kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

زمينه و هدف: انفاركتوس ميوكارد(MI) يكي از شايع ترين علل مرگ در جهان است، به همين دليل يكي از اولويت هاي تحقيقي در ايران و بسياري از كشورهاي جهان مي باشد. استفاده از داروهاي ترومبوليتيك در دهه هاي اخير به عنوان يك تحول در درمان انفاركتوس ميوكارد با صعود قطعه ST به شمار مي آيد. داروي استرپتوكيناز به دليل ارزان و در دسترس بودن بيشترين داروي مصرفي در ايران است. كاربرد اين دارو داراي زمان طلايي است و فقط در اين زمان حداكثر فايده را دارد. (3 ساعت اول) پس از 3 ساعت از اثرات آن كاسته و پس از 12 ساعت تقريباً بي اثر است. در اين مطالعه هدف اين بود كه بيماران STEMI كه كانديد دريافت SK بودند از نظر زمان مواجه بررسي و علل تأخير احتمالي آنان بررسي گردد. روش مطالعه: مطالعه به صورت پرسشنامه اي در بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان امام خميني اردبيل با تشخيص STEMI انجام پذيرفت و اطلاعات مربوط به سن، جنس، تحصيلات، زمان شروع علائم، زمان مراجعه به بيمارستان، زمان دريافت SK، سابقه بيماري قلبي پيشين، نوع AMI و محل آن كنتراانديكاسيون ها و عوارض SK از آنها استخراج گرديد و در نهايت با نرم افزار SPSS V.16مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. نتايج: نتایج حاكي از آن بود كه اختلاف آماري معني داري بين دو گروه مرد و زن در زمان مراجعه به دست آمد كه زنان بيش از 3 ساعت نسبت به مردان ديرتر مراجعه كرده بودند كه عمدتاً به علت بي توجهي يا تحمل درد بود و نيز اختلاف آماري معني داري بين زمان مراجعه، ساكنين شهر اردبيل و اطراف اردبيل وجود داشت ديگر فاكتورها نظير سطح تحصيلات ، سن و سابقه MI قبلي تاثير آماري معني داري در ميزان تاخير نداشت. نتیجه گیری: از 150 بیمار مورد مطالعه 111 نفر (74%) مرد و 39 نفر(26%)زن بودند که متوسط سنی آنها 3/1 ±12/61 بود. اختلاف معنی داری بین مردان و زنان در زمان مراجعه به اورژانس وجود داشت. زنان یک تاخیر 3 ساعته داشتند.

عنوان انگليسي

Time determination of receiving Streptokinase after appearance of clinical symptoms in patient with acute myocardial infarction and the effective factors

خلاصه انگلیسی

Background: Myocardial infarction is one of the most common causes of mortality world wide , for this reason There is a priority in research programs in Iran and many other countries. Utilization of thrombolytics in recent decades in the MI with ST elevation-(STEMI) have been considered as a great evolution. Streptokinase(SK),is commonly used because of it’s cost and availability in Iran. There is a goldentime with maximum effect within this period. which is about three hours. After 3 hours its efficacy will diminish and after 12 hours it will be ineffective. Methods and Materials: This study was conducted, in emergency ward(EW) of Imam Khomani hospital by fulfilling a questionnaire for patients diagnosed as STEMI. The questionnaire gathered data about the age, sex, education, onset of symptoms, referring time to EW, SK utilization, past medical history of cardiac diseases, type of AMI and its location, contraindication and side effects of SK. Data were analyzed using SPSS V-16 Results: According to results, meaningful difference between males and female, in time of referring to EW .Females had a delay of three hours at the EW. Inattention, and or, tolerability to the pain were mainly the reasons. There was a significant difference about the time of referring between patients of other cities rural and urban area of Ardabil. Others parameters, such as, age, past medical history of MI and education has no effect in delayed time referred. Conclusions: In total 150 patients were participated in this study 111(74%) of them were male an 39(26%) were female. the average age of subject was 61.12± 1.3 There was a significant difference between male and female in the referring time to EW. Females had a delay of three hours

نوع سند :پایان نامه (دکتری تخصصی )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :عدالت حسینیان
استاد مشاور :فرهاد پورفرضی
نگارنده :نسرین سپهوند
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 03
کلید واژه ها:SK، STEMI، goldentime
کلید واژه ها (انگلیسی):Golden time, SK, STEMI.
موضوعات :QV فارماکولوژی
WG سیستم قلب و عروق
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
کد شناسایی :1841
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :10 آذر 1389 01:18
آخرین تغییر :11 آذر 1391 12:45

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...