title

گرایشات معنوی و سلامت جسمی وروحی

مظاهری, عفت ، محمدی, راحله ، آهنگران, زینب ، ابراهیمی بلیل, فاطمه ، خلیق, شاهین (1387) گرایشات معنوی و سلامت جسمی وروحی. در: سمینار باورهای دینی و دانشگاه, 30آذر 1387 , اردبیل - دانشکده پرستاری و مامایی.

این آخرین ویرایش عنوان است.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
2MB

خلاصه فارسی

مقدمه:متخصصین بهداشتی در جوامع چند فرهنگی باید باور ها ارزشها وشیوه های زندگی مردم را مد نظر داشته باشند. اغلب رابطه نزدیکی میان گرایشات مذهبی مردم و باور های آنها با سلامتی و اقداماتی که جهت حفظ سلامتیشان به عمل می آورند وجود دارد. در سالهای اخیر توجه به گرایشات روحانی و مسائل معنوی رواجی دو باره یا فته است که علل احتمالی زیادی برای آن وجود دارد . سرعت تغییرات در چند دهه گذشته سبب سر در گمی و هراس بسیاری از احاد مردم شده است. تغییر در سا ختارها جامعه را به لرزه در آورده و تننش وخستگی مفرط در محیط های کاری نیز به این اختلالات دامن می زند و مردم در پی یافتن چیزی هستند که بتوانند به آن اعتقاد داشته باشند، توسط آن به زندگی شان معنا ببخشند،سلامتی حود را حفظ کنند و ساختار جهان را احساس و درک نمایند . در این مقاله مروری تلاش شده است تا نقش گرایشات معنوی در وضعیت سلامتی افراد مورد بررسی قرار گیرد وشامل :سلامتی به عنوان یک ارزش دینی، گرایشات معنوی و مذهبی، نقش گرایشات معنوی در وضعیت سلامت و ....می باشد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :عفت مظاهری
کلید واژه ها: گرایشات معنوی – باورهای مذهبی - سلامتی جسمی روحی
موضوعات :WM روانپزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :1846
ارائه شده توسط : خانم عفت مظاهری
ارائه شده در تاریخ :27 فروردین 1390 11:51
آخرین تغییر :02 تیر 1393 04:15

ویرایش های موجود این سند

  • گرایشات معنوی و سلامت جسمی وروحی. (deposited 27 فروردین 1390 11:51) [Currently Displayed]

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...