title

نقش زنان در اصلاح الگوی مصرف خانواده

اخوان اکبری, پوران ، اخوان اکبری, قدرت ، مظاهری, عفت (1388) نقش زنان در اصلاح الگوی مصرف خانواده. در: اولین همایش ملی بسیج سلامت اصلاح الگوی مصرف, 1 بهمن 1388 , تهران - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
552kB

خلاصه فارسی

مقدمه:اصلاح الگوی مصرف یک رسالت ملی است. خانواده در مصرف تابع زنان خانواده است ، زنان در اقتصاد خانواده بسیار موثرتر از مردان عمل می کنند بنابر این درک زنان از مصرف و چگونگی مصرف می تواند در همه خانواده ها تاثیر گذار باشد .با توجه به اینکه بیشتر فعالیت های اقتصادی بانوان در بخش خانواده است نقش زنان به عنوان پرچمدار اصلاح الگوی مصرف قابل تامل است چون مادران نقش الگویی در خانواده دارند و تربیت فرزندان نیز بر عهده آن هاست این مادران هستند که باید صرفه جویی را از کودکی به فرزندان خود آموزش دهند اگر احساس وظیفه حفظ سرمایه های کشور در زنان ایجاد شود، این امر خود عاملی برای ایجاد الگوی مناسب مصرف برای نسل های بعدی خواهد بود زنان می توانند با تدبیر صحیح میان در امد و مصرف هماهنگی به وجود اورند. در حقیقت زنان در این زمینه نقش کلیدی داشته و با برنامه ریزی صحیح در رشد اقتصاد خانواده و در نهایت در توسعه اقتصادی جامعه و برنامه ریزی های بزرگ بسیاری دارند.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :پوران اخوان اکبری
کلید واژه ها:زنان -الگوی مصرف - اصلاح
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.20.55 H9 عناوین ویژه
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه بیهوشی، زنان و زایمان
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :1980
ارائه شده توسط : خانم عفت مظاهری
ارائه شده در تاریخ :27 فروردین 1390 11:49
آخرین تغییر :10 فروردین 1393 09:42

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...