title

بررسی چربيهای سرم (کلسترول تام ، تری گليسريد، HDL کلسترول،LDL کلسترول) در روز اول بستری در 100 بيمار با سکته قلبی حاد در CCU بيمارستان بوعلی شهرستان اردبيل در سال 1381

حسینیان, عدالت and سزاوار, سید هاشم and سبزی وند, بابک (1382) بررسی چربيهای سرم (کلسترول تام ، تری گليسريد، HDL کلسترول،LDL کلسترول) در روز اول بستری در 100 بيمار با سکته قلبی حاد در CCU بيمارستان بوعلی شهرستان اردبيل در سال 1381. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] Text - final reserch project report
127kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

325kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : ميزان مرگ و مير انفارکتوس حاد ميوکارد حدود 30% است که بيش از نصف آن قبل از رسيدن بيمار به بيمارستان روی می دهد . تقريبا يک نفر از هر 25 بيمار ی که پس از بستری شدن اوليه زنده می مانند در سال اول پس از AMI می ميرد. شايعترين علت آن ايسکمی ميوکارد در اثر بيماری آترواسکلروتيک عروق اپی کاردی کرونر می باشد. از علل مهم آترواسکلروز اختلالات چربيها ی سرم می باشد . بطوری که بيش از نيمی از موارد بيماری رگهای کرونر در کشورهای صنعتی به اختلالات ليپيـد خون مربوط می شود . بررسی چربيهای سـرم ( کلسترول تام ، تری گليسريد ،HDL کلسترول LDL کلسترول ) در روز اول بستری در 100 بيمار با سکته قلبی حاد در CCU بيمارستان بوعلی شهرستان اردبيل در سال 1381. روش تحقيق: در اين مطالعه از 100 بيمار بستری شده با تشخيص انفارکتوس حاد ميوکارد که بيماری آنها با علايم بالينی ، ECG و آنزيمهای قلبی تاييد شده بود پس از حداقل 8 ساعت ناشتا بودن چربيهای سرم ( کلسترول تام ، تری گليسريد ، HDL کلسترول، LDL کلسترول ) اندازه گيری شد. نتايج: از ميان 100 بيمار مورد بررسی 81 نفر مرد و 19 نفر زن بودند. ميانگين سنی مردان 66/59 سال ، زنان 47/63 سال و در کل 39/60 سال بود . ميانگين کلسترول تام در مردان mg/dl71/178، زنان mg/dl1/198 و کل 1mg/d4/182 بود که از اين تعداد 11/30% مردان ، 09/42% زنان و 33% کل ، کلسترول تام بالای محدوده طبيعی داشتند ميانگين HDL در مردان mg/dl28/35 ، زنان mg/dl68/39 و کل mg/dl12/36 بود که از اين تعداد 30/54% مردان ، 82/36% زنان و 51% کل HDL پايين محدوده طبيعی داشتند ميانگين LDL در مردان mg/dl07/121 ، زنان mg/dl 36/127 و کل mg/dl27/122 بود که از اين تعداد 76/35% مردان ، 34/47% زنان و 28% کل LDL بالای محدوده طبيعی داشتند ميانگين تری گليسيريد در مردان mg/dl09/126 ، زنان mg/dl64/136 و کل mg/dl16/128 بود که از اين تعداد 87/9% مردان ، 52/10% زنان و 10% کل تری گليسيريد بالای محدوده طبيعی داشتند .Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :عدالت حسینیان
استاد مشاور :سید هاشم سزاوار
نگارنده :بابک سبزی وند
Additional Information:شماره پایان نامه : 0112
Uncontrolled Keywords:انفارکتوس حاد ميوکارد - کلسترول تام- تری گليسيريد - HDL کلسترول - LDL کلسترول
Subjects:WG Cardiovascular System
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
ID Code:209
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:15 Jul 1388 05:41
Last Modified:08 Oct 1391 22:24

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...