title

بررسی ميزان آگاهی دانش آموزان دختر مقطع پيش دانشگاهی اردبيل از روشهای پيشگيری از بارداری

کهنمویی, فریبا and مردی, افروز and فاضلی, رویا (1381) بررسی ميزان آگاهی دانش آموزان دختر مقطع پيش دانشگاهی اردبيل از روشهای پيشگيری از بارداری. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] Text - final reserch project report
104kB
[img] Text - final reserch project report
513kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

2MB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : افزايش بی رويه جمعيت يکی از بزرگترين معضلات بهداشتی اکثر کشورهای دنيا بخصوص کشورهای در حال توسعه می باشد که از طرفی باعث ايجاد مشکلات عديده ای در عرصه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، سياسی ، فرهنگی ، بهداشتی و... شده و از طرفی سلامت مادران ، کودکان و جامعه را تهديد می نمايد . لذا لزوم اجرای برنامه های کنترل جمعيت و تنظيم خانواده بيش از پيش احساس می شود بخصوص که گروه کثيری از دانش آموزان دختر چه بسا پس از فراغت از تحصيل وارد زندگی مشترک شده و در صورت فقدان آگاهی و اطلاعات کافی در اين زمينه دچار مشکلات فراوانی می شوند. هدف ما از انجام اين پژوهش تعيين ميزان آگاهی دختران مقطع پيش دانشگاهی از روشهای پيشگيری از بارداری بود. روش تحقيق : به اين منظور تعداد 384 نفر از دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهی اردبيل در سال تحصيلی 82-1381 را بطور تصادفی از بين 5 دبيرستان ناحيه يک و دو آموزشی انتخاب کرده و اطلاعات لازم از طريق مصاحبه با دانش آموزان و تکميل پرسشنامه ، جمع آوری شده و با روشهای آماری توصيفی مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت . نتايج : نتايج حاصل از پژوهش نشان داد که ميانگين سن دانش آموزان 18 سال بوده که 87% آنها در کل اطلاعات خود را در مورد روشهای تنظيم خانواده ناکافی خوانده بودند. در بين روشهای تنظيم خانواده بيشترين آشنايی آنها با قرص های بارداری بود (2/69%). بيشترين منبع اطلاعات دانش آموزان را در اين مورد مطالعه کتاب ، مجله تشکيل می داد. (2/37%) و 43% بهترين روش را برای زوجهای جوان قرصهای ضد بارداری اعلام کرده اند و 3/33% مطمئن ترين روش را جراحی می دانستند و 5/18% وازکتومی را نسبت به توبکتومی ارجح دانسته اند. نتايج کلی حاکی از آن هستند که دانش آموزان دختر مقطع پيش دانشگاهی نياز به آموزش و افزايش ميزان آگاهيهايشان در زمينه روشهای پيشگيری از بارداری دارند.Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :فریبا کهنمویی
استاد مشاور :افروز مردی
نگارنده :رویا فاضلی
Additional Information:شماره پایان نامه : 0149
Uncontrolled Keywords:آگاهی ، دانش آموزان ، روشهای تنظيم خانواده
Subjects:WQ Obstetrics
WA Public Health
WA Public Health
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Anesthesiology , Obstetrics & Gynecology
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
ID Code:211
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:15 Jul 1388 05:56
Last Modified:02 Apr 1393 05:16

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...